ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.10, 12:35MF przedstawiło źródła finansowania programu inwestycyjnego rządu 

  Warszawa, 13.10.2012 (ISBnews) - Opiewający na kilkaset miliardów złotych program inwestycyjny rządu, przewidziany do 2022 roku, będzie finansowany w 15% z budżetu państwa, w 39% - ze środków unijnych, w dalszych 17% - ze współfinansowania środków unijnych, wynika z wypowiedzi  ministra finansów Jacka Rostowskiego. Realizujący program "Inwestycje Polskie" bank BGK - który nie jest częścią sektora finansów publicznych - będzie mógł zadłużyć się nawet na 70 mld zł, dodał.

  "Jakie są źródła finansowania do 2022 r.? […] Budżet państwa - ok. 15%, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe - 13%, instytucje finansowe - 16%, środki unijne - 39%, współfinansowanie środków unijnych - 17%" - powiedział Rostowski podczas sobotniej konferencji prasowej.

  Podkreślił, że realizacja tych planów opierać się będzie na środkach pochodzących z UE, na aktywizacji aktywów należących do państwa ulokowanych w spółkach Skarbu Państwa, na aktywizacji środków samorządowych, ale także na aktywizacji środków sektora prywatnego, także zagranicznego.

  "Jak państwo wiecie, jesteśmy zdeterminowani, żeby osiągnąć 300 mld zł. Te środki będą wpływały do Polski w latach 2014-2020" - powiedział Rostowski. Dodał, że już przygotowywane są już przetargi związane z nowym budżetem.

  Następnie minister przypomniał plany inwestycyjne dla poszczególnych sektorów, przedstawione wczoraj przez premiera Donalda Tuska.

  Odnosząc się do inwestycji w sektorze energetycznym, podkreślił, że będą to inwestycje sektora prywatnego, ale realizowane "w ścisłej współpracy" z państwem, które musi określić, gdzie te inwestycje będą lokowane.

  Z kolei minister skarbu Mikołaj Budzanowski zwracał uwagę na rolę banku BGK oraz nowej spółki Inwestycje Polskie w tym programie.

  "Tą najważniejszą platformą będzie BGK, do którego będziemy wnosić aktywa Skarbu Państwa. […] Państwo polskie utrzyma przy tym pakiety kontrolne strategicznych spółek z sektora energetycznego, finansowego" - powiedział Budzanowski podczas konferencji prasowej.

  BGK będzie pozyskiwał dodatkowy kapitał, zwiększający fundusze własne banku - te środki będą w jego akcji kredytowej zwielokrotniane nawet siedmiokrotnie, tłumaczył minister.

  Rostowski dodał, że - teoretycznie - bank BGK mógłby wyemitować obligacje o łącznej wartości 70 mld zł (na bazie 10 mld zł, któe ma pozyskać ze sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa). "To finansowanie może być przez emitowanie obligacji długoterminowych, ale też np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - powiedział minister finansów.

  Rostowski zaznaczył, że bank BGK nie jest częścią sektora finansów publicznych - według definicji unijnej - więc jego działalność nie wpłynie na wysokość długu publicznego.

  W piątkowym tzw. drugim expose premier Donald Tusk mówił, że plany inwestycyjne obejmą wydatkowanie: 40 mld zł do 2015 r. na program w BGK "Inwestycje Polskie", 60 mld zł do 2020 r. na energetykę, 5 mld zł z polskich spółek na poszukiwanie i eksploatację gazu łupkowego (i 50 mld zł do 2016 r. od inwestorów zagranicznych), 43 mld zł w latach 2012-2015 na dokończenie budowy dróg i autostrad, 30 mld zł w latach 2013-2015 na modernizację kolei, 10 mld zł w latach 2012-2015 na rozwój polskiej nauki, 10 mld zł w latach 2013-2014 na modernizację armii, 1 mld zł w latach 2013-2015 na modernizację komend policji.

  Premier podkreślał, że główne cele to utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, przy intensyfikacji programów socjalnych (wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku, tańsze przedszkola, więcej żłobków, 10-15% dofinansowania do niewielkich mieszkań dla młodych).

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 14:35Drugie expose Tuska poświęcone było głównie gospodarce (synteza) 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Premier Donald Tusk przedstawił dziś w Sejmie tzw. drugie expose, którego myślą przewodnią było to, jakie działania podjąć w polityce gospodarczej, aby utrzymać wzrost PKB w Polsce. Premier zapowiedział wielomiliardowe inwestycje i zapewnił, że ich finansowanie pozwoli uniknąć powiększania długu publicznego.

  "To tak zwane drugie exposé będzie w dużej części poświęcone działaniom gospodarczym, jakie rząd, właściwie wszyscy Polacy powinni podjąć, aby Polska nadal była bezpieczna w czasie globalnego zawirowania, a nic nie wskazuje na to, aby rok 2013 był rokiem w wymiarze globalnym i europejskim rokiem łatwiejszym czy spokojniejszym. Będzie rokiem innym, ale dla Polski niekoniecznie trudniejszym" - zapowiedział premier, rozpoczynając ponadgodzinne wystąpienie.

  Zapowiedział, że ministrowie będą roczne sprawozdanie ze swoich resortów przedstawiali bardzo szczegółowo na swoich konferencjach prasowych, które przewidywane są w najbliższych kilkunastu dniach. Będą także uszczegółowiali propozycje na rok 2013.

  Pierwszą konferencję zorganizują już w sobotę ministrowie finansów i skarbu.

  WZROST GOSPODARCZY NAJWAŻNIEJSZYM CELEM

  "Nawet, jeśli będzie mniejszy niż w ostatnich latach, ale [naszym celem jest] utrzymanie za wszelką cenę tego dodatniego wzrostu i nie po to, żeby dumnie wyglądały nasze statystyki na tle innych krajów, ale po to, żeby chronić każde bez wyjątku miejsce pracy" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Dodał, że kiedy mówimy o wzroście gospodarczym, kluczowe jest znalezienie możliwości finansowania inwestycji i rozwoju w 2013 r.

  W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd obniżył prognozę PKB na 2013 r. do 2,2% z pierwotnie oczekiwanych 2,9%, choć utrzymał prognozę na ten rok w wysokości 2,5%.

  Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB wyniesie 2,9% w 2012 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 2,1%, by w 2014 r. osiągnąć 3,0% wzrostu.

  "Przygotowaliśmy kilka narzędzi i kilka decyzji, które, w mojej ocenie, powinny zapewnić Polakom bezpieczeństwo i dać prawo mówić mi umiarkowanie optymistycznym tonem, o nadziejach związanych z polskim wyjątkowym sposobem na kryzys" - zapowiedział premier.

  PROGRAM "INWESTYCJE POLSKIE" WART 90 MLD ZŁ

  Rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat, zadeklarował premier. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł.

  "Przygotowaliśmy narzędzie bankowe i wymagające także specjalnych instrumentów w postaci specjalnej spółki pod program zatytułowany 'Inwestycje Polskie'. Operatorem będzie BGK. 40 mld zł do 2015 roku znajdzie się jako kapitał dla BGK po to, aby w tym przedziale czasowym uzyskać możliwości inwestycyjne na poziomie 40 mld zł" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  "Będzie to możliwe bez naruszania bezpieczeństwa finansowego państwa, a więc bez obciążania tą kwotą deficytu czy długu publicznego. Będzie to możliwe poprzez aktywne użycie kapitału dzisiaj zamrożonego - mówimy tu głównie o udziałach w spółkach Skarbu Państwa" - dodał premier.

  Ten kapitał miałby "wiązać" również kapitał prywatny i większe możliwości kredytowe - rząd chce zbudować w ten sposób dźwignię na rzecz inwestycji i kredytowania polskiej gospodarki, podkreślił.

  Jak doprecyzował minister finansów Jacek Rostowski, rząd planuje - w ramach programu "Inwestycje Polskie" - wzmocnić kapitałowo bank BGK kwotą 10 mld zł poprzez przekazywanie akcji spółek Skarbu Państwa w pierwszym okresie działania tego planu. W jego ocenie, pozwoli to przyspieszyć dodatkową akcję kredytową i inwestycyjną w granicach do 40 mld zł do 2015 r.

  Mają to być głównie projekty infrastrukturalne, które będą długofalowe i rentowne. "Uważamy, że w drugim okresie, po 2015 r., powinniśmy zrealizować kolejne inwestycje na ok. 50 mld zł. W tym drugim okresie stworzymy drugi mechanizm, czyli stworzenie spółki, funduszu kapitałowego z kapitalizacją 10 mld zł, częściowo także przez przekazywanie akcji spółek skarbu państwa a także przez inwestycje instytucji finansowych polskich jak i zagranicznych" - powiedział Rostowski dziennikarzom w Sejmie.

  W jego ocenie, że te dwa źródła pozwolą osiągnąć dodatkowy poziom inwestycji, głównie infrastrukturalnych, na poziomie 40 mld zł do 2015 r. i kolejne 50 mld zł w latach 2016-2018.

  PROGRAM "INWESTYCJE POLSKIE" OZNACZA ZMIANĘ SPOSOBU PRYWATYZACJI

  Program "Inwestycje Polskie" wymagać będzie przekazywania bankowi BGK - jego operatorowi - akcji spółek Skarbu Państwa i doprowadzi do zmiany sposobu realizacji procesów prywatyzacyjnych, uważa minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  W tym programie mówimy o spółkach strategicznych dla Skarbu Państwa, o sporych udziałach, wychodzących poza udziały większościowe, także z sektora energetycznego i finansowego, które mogą zasilać projekty prorozwojowe w ogromnej kwocie, co najmniej 40 mld zł" - powiedział Budzanowski  dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  W jego ocenie, ten mechanizm pozwoli na finansowanie inwestycji w infrastrukturę transportową, logistykę i energetykę nie tylko na poziomie całego kraju, ale także samorządom. Budzanowski dodał, że zmieni to przyszłą politykę prywatyzacyjną.

  "Do przyszłego roku będziemy prywatyzować według przyjętego planu, ale od 2014 r. wpływy z prywatyzacji będą zasilały ten program 'Inwestycje Polskie', a nie bezpośrednio już sam budżet państwa. Tworzymy więc innowacyjny mechanizm prorozwojowy finansowany przychodami z prywatyzacji" - wyjaśnił Budzanowski.

  INWESTYCJE W ENERGETYKĘ SIĘGNĄ 60 MLD ZŁ

  Rząd planuje - przy udziale spółek z udziałem Skarbu Państwa - inwestycje w sektorze energetycznym o wartości ok. 60 mld zł do 2020 roku, zapowiedział premier Donald Tusk w czasie tzw. drugiego expose. Podkreślił, że oznacza to tworzenie nowych miejsc pracy już od 2013 r.

  "Spółki z udziałem skarbu państwa, a także rząd, podejmują wspólnie decyzję o inwestycjach na wielką skalę, dotyczącą sektora energetycznego" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ale też inwestowanie spółek w przedsięwzięcia angażujące pracę dziesiątek tysięcy ludzi, podkreślił. 

  "Mówimy o mniej więcej 60 mld zł do 2020 roku, bo proces inwestycyjny będzie trwał, bo są to wielkie przedsięwzięcia" - powiedział premier.

  Proces ten rozpoczyna się już w tej chwili - Tusk wymienił bloki energetyczne w Turowie, Opolu, Puławach, Blachowni, Stalowej Woli, Jaworznie, Kozienicach i Włocławku. "Mówię o kontynuacji budowy terminalu gazowego, mówię o projekcie już rozpoczętym tysiąca kilometrów gazociągów, a także na magazynach na gaz. Ich pojemność zwiększamy do końca roku 2014 z niewiele ponad 1,5 mld m3. do blisko 3,0 mld m3 w ciągu tych dwóch lat" - mówił dalej premier.

  Wymienił także połączenie energetyczne z Litwą, które powinno być gotowe w 2020 roku oraz rozbudowę terminalu naftowego w Gdańsku.

  "Jeśli sumujemy to na te 7 lat na 60 mld zł, to będzie także przekładało się na konkretne miejsca pracy już od roku 2013" - podsumował  Tusk.

  WKRÓTCE USTAWA O GAZIE ŁUPKOWYM TRAFI DO PARLAMENTU

  Inwestycje związane z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu łupkowego mają osiągnąć poziom 50 mld zł do 2016 r, zapowiedział premier.

  "Wiemy, jakie nadzieje Polacy wiążą z naszym narodowym źródłem energii. Gaz łupkowy to także bezpośrednie inwestycje spółek Skarbu Państwa - PGNiG, Orlenu, Lotosu, KGHM, Tauronu. To także budowa trzech kopalń. I do 2016 roku zakładamy, że te inwestycje osiągną także poziom 50 mld zł" - powiedział Tusk.

  "Skończyliśmy prace nad ustawą, która budzi wielkie emocje - nad ustawą o gazie łupkowym. […] Ta ustawa musi stać się przedmiotem naszej wspólnej debaty" - powiedział też premier.

  Zaapelował też o porozumienie z innymi partiami w parlamencie w tej sprawie.

  "Będę zwracał się do wszystkich sił politycznych w parlamencie, aby z najlepszą wolą i z taką determinacją dyskutowali o projekcie, który rząd przedstawi w najbliższych dniach. Będziemy otwarci na wszystkie propozycje, które będą służyły optymalizacji tego projektu, zdając sobie sprawę, że efekty finansowe z wydobycia gazu łupkowego to jest przyszłość" - powiedział Tusk.

  Państwowy Instytut Geologiczny podał na początku tego roku, że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m. sześc. W ub.r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m. sześc.). Pierwsze wydobycie gazu z łupków spodziewane jest w 2014-2015 roku.

  NAKŁADY NA DROGI I AUTOSTRADY SIĘGNĄ 43 MLD ZŁ DO 2015 R.

  Premier zapowiedział kontynuację programu budowy dróg i autostrad. Pamiętając o trudnej sytuacji wielu firm budowlanych, które już w nim uczestniczą, rząd szuka "mobilizacji środków i szybkiej procedury przetargowej, projektowej po to, aby pieniądze […] mogły zacząć pracować natychmiast, żeby nie czekały, zanim projekty będą gotowe".

  "Chcę tu wspomnieć o latach 2012 do 2015, a więc latach, kiedy będziemy, jak sądzę, odpowiedzialni. Te 43 mld zł powinniśmy zainwestować w kontynuację programu autostradowego i dróg krajowych" - powiedział Tusk.

  "Dla przykładu powiem, że przetargi w 2012 ogłosimy dla obwodnicy Poznania, dla tej części brakującej w 2013 roku. Dla dalszego odcinka A1 Tuszyn - Pyrzowice. W 2013 ogłaszamy przetarg na obwodnicę Marek, na dokończenie S7 z Gdańska do Warszawy. Przetarg S19 Rzeszów – Lublin, a w latach 2014-2015 S5 Poznań - Wrocław i S7 Warszawa - Kraków" - kontynuował premier.

  Kolejne miliardy złotych pochłoną inwestycje kolejowe.

  "My tę cenę płacimy, cenę dyskomfortu pasażerów po to, aby ta modernizacja przyniosła wreszcie efekty, które sfinalizujemy między innymi ogłoszeniem kolejnych przetargów na zakup nowego taboru dla PKP i to także w 2013 roku, a więc w tym roku teoretycznie najtrudniejszym. Mówimy tutaj o zaangażowaniu w latach 2013-2015 30 mld zł z modernizacji kolei" - zapowiedział Tusk.

  INWESTYCJE W OBRONNOŚĆ SIĘGNĄ BLISKO 100 MLD ZŁ DO 2022 R.

  Strategiczne inwestycje w przemyśle obronnym Polski są planowane na blisko 100 mld zł do 2022 roku, poinformował premier. W latach 2013-2014 kwota tych inwestycji ma wynieść 10 mld zł.

  "Bezpieczeństwo Polski dzisiaj to nie tylko planowane zakupy i budowa w Polsce śmigłowców, okrętów, rosomaków, a także budowa systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej także z udziałem polskiego przemysłu" - powiedział Tusk.

  "To bezpieczeństwo to również miejsca pracy, wynikające z tych inwestycji. Mówimy o bardzo dużej kwocie - mówimy o 10 mld zł w latach 2013-2014, ale w sumie plany MON-u dotyczące strategicznych inwestycji do roku 2022 to jest blisko 100 mld zł" - dodał premier.

  Rząd pracuje także nad wielomiliardowymi inwestycjami w polski przemysł obronny i ośrodki naukowe. "Niewykluczone, że będą to także inwestycje zagranicznych firm" - podsumował Tusk.

  INNE ZMIANY: URLOPY MACIERZYŃSKIE, UMOWY O DZIEŁO

  Rząd chce przedłużyć od przyszłego roku okres urlopu macierzyńskiego do jednego roku z planowanych obecnie sześciu miesięcy, zapowiedział premier.

  "Szukamy modelu, który dobrze sprawdził się w Europie, chociaż tylko jeden kraj zdecydował się na taki wymiar - to Szwecja. Ale jestem przekonany, że innego sposobu na szybkie poprawienie stanu rzeczy nie znajdziemy" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Rząd zaproponuje rozwiązanie "odpowiedzialne finansowo". 

  "A więc będziemy proponować matce i ojcu taką formę urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego, w którym będzie można otrzymać 100%, tak jak do tej pory, w przypadku półrocznego urlopu macierzyńskiego, a kiedy rodzice zdecydują się na roczny urlop macierzyński, będzie to wynosiło 80% tej wartości przez cały rok. To jest najwyższy pułap, jaki znamy w Europie" - powiedział Tusk.

  Według niego, realne jest wejście tego projektu w życie późnym latem 2013 roku.

  Temu programowi będą towarzyszyć kolejne inwestycje w przedszkola i żłobki. "Chcemy, aby w roku 2015 móc z czystym sumieniem powiedzieć, że każde polskie małe dziecko ma płatne miejsce u boku mamy, u boku taty, a w odpowiednim momencie ma miejsce w przedszkolu i w żłobku. Liczę, że w roku 2015 problem opieki nad dzieckiem w Polsce rozwiążemy definitywnie" - skonkludował premier.

  Według ministra finansów, zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich nie wpłyną na przyszłoroczny budżet, ani nie pogorszą sytuacji sektora finansów publicznych.

  "To co premier zapowiedział, jeśli chodzi o przedłużenie urlopu macierzyńskiego, mamy to bardzo precyzyjnie obliczone. Będzie to możliwe od późnego lata 2013 r., a więc będzie wymagało zmian w budżecie, a więc dodatkowych wydatków w 2014 r." - powiedział Rostowski dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  Według niego, rząd jest przygotowany na realizację tych zapowiedzi przy utrzymaniu w pełni zdrowych finansów publicznych i przy utrzymaniu malejącej ścieżki deficytu sektora finansów publicznych.

  "Jestem przekonany, że w pełni osiągniemy zarówno cele prorozwojowe, prorodzinne i będziemy dalej utrzymywali ścieżkę obniżania deficytu finansów publicznych. Te decyzje nie wpłyną na jego poziom w przyszłym roku, ale środki które mobilizujemy dla samorządów np. na zapewnienie miejsc w przedszkolach wpłyną na wydatki w 2014 r., ale mogę zapewnić, że nie wpłyną na ścieżkę schodzenia z deficytem" - podkreślił Rostowski.

  Stąd też rząd proponuje zmianę proporcji w finansowaniu żłobków do 80:20 (tj. samorząd będzie musiał zapewnić tylko 20% środków na budowę nowego żłobka). Oznacza to potrzebę zwiększenia wydatków na żłobki o 50 mln zł już w 2013 r. i znaczne więcej w kolejnym roku. Premier zapowiedział też wzrost nakładów na przedszkola.

  Wbrew zapowiedziom mediów, rząd nie planuje obciążenie umów o dziełu obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

  Premier uważa, że dla większości osób podpisujących umowy o dzieło jest to praca dodatkowa, a ich wartość nie przekracza 5 tys. zł rocznie. Nie ma więc powodu, by podejrzewać ich o złe intencje, o chęć oszukania państwa i unikania podatków.

  "Dlatego masywna decyzja, jakaś nieostrożna decyzja, która jakimś mieczem utnie te możliwości dotknie tych najsłabszych. Dlatego jednoznacznie i twardo mówię - nie będzie tego typu decyzji, nawet jeśli presja związków zawodowych będzie mocna" - powiedział Tusk.

  "Czas w którym polska walczy z kryzysem to nie jest moment, by eksperymentować na rynku pracy. Zrobimy wszystko, by w latach 2013-14 żadna decyzja rządu czy parlamentu nie przyczyniła się do zlikwidowania żadnego miejsca pracy czy jakiejkolwiek formy zarabiania" - podsumował premier.

  RZĄD LICZY NA AWANS W RANKINGU 'DOING BUSINESS' BANKU ŚWIATOWEGO

  Polska liczy na awans w tegorocznym rankingu "Doing Business" Banku Światowego, w uznaniu podjętych działań deregulacyjnych, zadeklarował premier Donald Tusk.

  "Podjęliśmy także wysiłki, których efekty - mam nadzieję - ujawnią się także w statystykach w rodzaju 'Doing Business'. Mówię tutaj o deregulacji i o usprawnieniu prac sądów, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Za kilka dni będziemy mieli kolejny raport, a jakim miejscu znajduje się Polska - czy uzyskaliśmy efekty, tak jak chcieliśmy. Jestem przekonany, że te zmiany będą dopiero pracować, ale mam nadzieję, że Polska jakiś awans uzyskała" - powiedział Tusk.

  Przygotowujemy nowe prawo upadłościowe, nowy kodeks budowlany. W trakcie organizacji jest także centrum sądownictwa gospodarczego, wymieniał dalej premier.

  Według ubiegłorocznego raportu "Doing Business 2012" przedstawionego przez Bank Światowy, Polska gospodarka została sklasyfikowana na 62. miejscu na świecie (wśród 183 krajów) pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności biznesowej. Rok wcześniej Polska znalazła się na 59. miejscu.

  "Od dwudziestu lat ścigamy się z czasem, bo historia rzadko kiedy dawała nam tyle czasu, ale naprawdę może być tak, że nie za rok, może za pięć, ale kiedyś ta historia swoje szpetne oblicze może znowu pokazać tu w tej części świata, bo zawsze tak się działo. I chcę powiedzieć, że wtedy musimy być gotowi, musimy być przygotowani. Tego czasu musimy wygrać jak najwięcej, i w tym wygranym czasie musimy jak najwięcej zbudować, jak najwięcej pieniędzy zainwestować w dzieci, w drogi, w rodzinę, w miejsca pracy" - powiedział na zakończenie premier.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:50Rostowski: Zmiany w urlopie macierzyńskim to większe wydatki budżetu 2014 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Zapowiedziane przez premiera wydłużenie urlopu macierzyńskiego będzie możliwe dopiero od późnego lata 2013 r., co oznacza, że dodatkowe wydatki pojawią się dopiero w budżecie na 2014 rok, wynika z wypowiedzi ministra finansów Jacka Rostowskiego.

  "To co premier zapowiedział, jeśli chodzi o przedłużenie urlopu macierzyńskiego, mamy to bardzo precyzyjnie obliczone. Będzie to możliwe od późnego lata 2013 r., a więc będzie wymagało zmian w budżecie, a więc dodatkowych wydatków w 2014 r." - powiedział Rostowski dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  Według niego, rząd jest przygotowany na realizację tych zapowiedzi przy utrzymaniu w pełni zdrowych finansów publicznych i przy utrzymaniu malejącej ścieżki deficytu sektora finansów publicznych.

  "Jestem przekonany, że w pełni osiągniemy zarówno cele prorozwojowe, prorodzinne i będziemy dalej utrzymywali ścieżkę obniżania deficytu finansów publicznych. Te decyzje nie wpłyną na jego poziom w przyszłym roku, ale środki które mobilizujemy dla samorządów np. na zapewnienie miejsc w przedszkolach wpłyną na wydatki w 2014 r., ale mogę zapewnić, że nie wpłyną na ścieżkę schodzenia z deficytem" - podkreślił Rostowski.

  Podczas tzw. drugiego expose premier Donald Tusk zapowiedział dzisiaj, że rząd chce przedłużyć od przyszłego roku okres urlopu macierzyńskiego do jednego roku z planowanych obecnie sześciu miesięcy. Według niego, realne jest wejście tego projektu w życie późnym latem 2013 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:44Tusk: Umowy o dzieło nie będą obciążone składkami na ZUS 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Wbrew zapowiedziom mediów, rząd nie planuje obciążenie umów o dziełu obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

  Premier uważa, że dla większości osób podpisujących umowy o dzieło jest to praca dodatkowa, a ich wartość nie przekracza 5 tys. zł rocznie. Nie ma więc powodu, by podejrzewać ich o złe intencje, o chęć oszukania państwa i unikania podatków.

  "Dlatego masywna decyzja, jakaś nieostrożna decyzja, która jakimś mieczem utnie te możliwości dotknie tych najsłabszych. Dlatego jednoznacznie i twardo mówię - nie będzie tego typu decyzji, nawet jeśli presja związków zawodowych będzie mocna" - powiedział Tusk podczas tzw. drugiego expose.

  "Czas w którym polska walczy z kryzysem to nie jest moment, by eksperymentować na rynku pracy. Zrobimy wszystko, by w latach 2013-14 żadna decyzja rządu czy parlamentu nie przyczyniła się do zlikwidowania żadnego miejsca pracy czy jakiejkolwiek formy zarabiania" - podsumował premier.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:35Budzanowski: Program 'Inwestycje Polskie' oznacza zmianę sposobu prywatyzacji 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Program "Inwestycje Polskie" wymagać będzie przekazywania bankowi BGK - jego operatorowi - akcji spółek Skarbu Państwa i doprowadzi do zmiany sposobu realizacji procesów prywatyzacyjnych, wynika z wypowiedzi ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego.

  "W tym programie mówimy o spółkach strategicznych dla Skarbu Państwa, o sporych udziałach, wychodzących poza udziały większościowe, także z sektora energetycznego i finansowego, które mogą zasilać projekty prorozwojowe w ogromnej kwocie, co najmniej 40 mld zł" - powiedział Budzanowski  dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  W jego ocenie, ten mechanizm pozwoli na finansowanie inwestycji w infrastrukturę transportową, logistykę i energetykę nie tylko na poziomie całego kraju, ale także samorządom. Budzanowski dodał, że zmieni to przyszłą politykę prywatyzacyjną.

  "Do przyszłego roku będziemy prywatyzować według przyjętego planu, ale od 2014 r. wpływy z prywatyzacji będą zasilały ten program 'Inwestycje Polskie', a nie bezpośrednio już sam budżet państwa. Tworzymy więc innowacyjny mechanizm prorozwojowy finansowany przychodami z prywatyzacji" - wyjaśnił Budzanowski.

  Podczas tzw. drugiego expose premier Donald Tusk zapowiedział dzisiaj, że rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł.

  Szczegółowe obliczenia mają przedstawić w sobotę minister finansów Jacek Rostowski i minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:30Rostowski: Rząd planuje wzmocnienie kapitału BGK o 10 mld zł do 2015 r. 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Rząd planuje - w ramach programu "Inwestycje Polskie" - wzmocnić kapitałowo bank BGK kwotą 10 mld zł przekazywanie akcji spółek Skarbu Państwa w pierwszym okresie działania tego planu, wynika z wypowiedzi ministra finansów Jacka Rostowskiego. W jego ocenie, pozwoli to przyspieszyć dodatkową akcję kredytową i inwestycyjną w granicach do 40 mld zł do 2015 r.

  "Najważniejsza innowacja w tym programie to będzie przekazywanie akcji spółek Skarbu Państwa do BGK na dalszą sprzedaż i w ten sposób bardzo znaczące wzmocnienie, na ok. 10 mld zł w pierwszym okresie, poziomu kapitału BGK" - powiedział Rostowski dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  W jego ocenie, pozwoli to przyspieszyć dodatkową akcję kredytową i inwestycyjną w granicach do 40 mld zł do 2015 r. Mają to być głównie projekty infrastrukturalne, które będą długofalowe i rentowne.

  "Uważamy, że w drugim okresie, po 2015 r., powinniśmy zrealizować kolejne inwestycje na ok. 50 mld zł. W tym drugim okresie stworzymy drugi mechanizm, czyli stworzenie spółki, funduszu kapitałowego z kapitalizacją 10 mld zł, częściowo także przez przekazywanie akcji spółek skarbu państwa a także przez inwestycje instytucji finansowych polskich jak i zagranicznych" - wyliczył minister finansów.

  Rostowski ocenie, że te dwa źródła pozwolą osiągnąć dodatkowy poziom inwestycji, głównie infrastrukturalnych, na poziomie 40 mld zł do 2015 r. i kolejne 50 mld zł w latach 2016-2018.

  Podczas tzw. drugiego expose premier Donald Tusk zapowiedział dzisiaj, że rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł.

  Szczegółowe obliczenia mają przedstawić w sobotę minister finansów Jacek Rostowski i minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:22Tusk: Rząd chce przesłużyć urlop macierzyński do 1 roku od 2013 r. 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Rząd chce przedłużyć od przyszłego roku okres urlopu macierzyńskiego do jednego roku z planowanych obecnie sześciu miesięcy, zapowiedział premier Donald Tusk podczas tzw. drugiego expose.

  "Szukamy modelu, który dobrze sprawdził się w Europie, chociaż tylko jeden kraj zdecydował się na taki wymiar - to Szwecja. Ale jestem przekonany, że innego sposobu na szybkie poprawienie stanu rzeczy nie znajdziemy" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Rząd zaproponuje rozwiązanie "odpowiedzialne finansowo".  

  "A więc będziemy proponować matce i ojcu taką formę urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego, w którym będzie można otrzymać 100%, tak jak do tej pory, w przypadku półrocznego urlopu macierzyńskiego, a kiedy rodzice zdecydują się na roczny urlop macierzyński, będzie to wynosiło 80% tej wartości przez cały rok. To jest najwyższy pułap, jaki znamy w Europie" - powiedział Tusk.

  Według niego, realne jest wejście tego projektu w życie późnym latem 2013 roku.

  Temu programowi będą towarzyszyć kolejne inwestycje w przedszkola i żłobki. "Chcemy, aby w roku 2015 móc z czystym sumieniem powiedzieć, że każde polskie małe dziecko ma płatne miejsce u boku mamy, u boku taty, a w odpowiednim momencie ma miejsce w przedszkolu i w żłobku. Liczę, że w roku 2015 problem opieki nad dzieckiem w Polsce rozwiążemy definitywnie" - skonkludował premier.

  Stąd też rząd proponuje zmianę proporcji w finansowaniu żłobków do 80:20 (tj. samorząd będzie musiał zapewnić tylko 20% środków na budowę nowego żłobka). Oznacza to potrzebę zwiększenia wydatków na żłobki o 50 mln zł już w 2013 r. i znaczne więcej w kolejnym roku. Premier zapowiedział też wzrost nakładów na przedszkola.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:06Tusk: Liczymy na awans w rankingu 'Doing Business' Banku Światowego 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Polska liczy na awans w tegorocznym rankingu "Doing Business" Banku Światowego, w uznaniu podjętych działań deregulacyjnych, zadeklarował premier Donald Tusk podczas tzw. drugiego expose.

  "Podjęliśmy także wysiłki, których efekty - mam nadzieję - ujawnią się także w statystykach w rodzaju 'Doing Business'. Mówię tutaj o deregulacji i o usprawnieniu prac sądów, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Za kilka dni będziemy mieli kolejny raport, a jakim miejscu znajduje się Polska - czy uzyskaliśmy efekty, tak jak chcieliśmy. Jestem przekonany, że te zmiany będą dopiero pracować, ale mam nadzieję, że Polska jakiś awans uzyskała" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Przygotowujemy nowe prawo upadłościowe, nowy kodeks budowlany. W trakcie organizacji jest także centrum sądownictwa gospodarczego, wymieniał dalej premier.

  Według ubiegłorocznego raportu "Doing Business 2012" przedstawionego przez Bank Światowy, Polska gospodarka została sklasyfikowana na 62. miejscu na świecie (wśród 183 krajów) pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności biznesowej. Rok wcześniej Polska znalazła się na 59. miejscu.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 10:57Tusk: Inwestycje w obronność sięgną blisko 100 mld zł do 2022 r. 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Strategiczne inwestycje w przemyśle obronnym Polski są planowane na blisko 100 mld zł do 2022 roku, poinformował premier Donald Tusk podczas tzw. drugiego expose. W latach 2013-2014 kwota tych inwestycji ma wynieść 10 mld zł.

  "Bezpieczeństwo Polski dzisiaj to nie tylko planowane zakupy i budowa w Polsce śmigłowców, okrętów, rosomaków, a także budowa systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej także z udziałem polskiego przemysłu" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  "To bezpieczeństwo to również miejsca pracy, wynikające z tych inwestycji. Mówimy o bardzo dużej kwocie - mówimy o 10 mld zł w latach 2013-2014, ale w sumie plany MON-u dotyczące strategicznych inwestycji do roku 2022 to jest blisko 100 mld zł" - dodał premier.

  Rząd pracuje także nad wielomiliardowymi inwestycjami w polski przemysł obronny i ośrodki naukowe. "Niewykluczone, że będą to także inwestycje zagranicznych firm" - podsumował Tusk.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 10:39Tusk: Inwestycje związane z gazem łupkowym sięgną 50 mld zł do 2016 r. 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Inwestycje związane z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu łupkowego mają osiągnąć poziom 50 mld zł do 2016 r, zapowiedział premier Donald Tusk podczas tzw. drugiego expose.

  "Wiemy, jakie nadzieje Polacy wiążą z naszym narodowym źródłem energii. Gaz łupkowy to także bezpośrednie inwestycje spółek Skarbu Państwa - PGNiG, Orlenu, Lotosu, KGHM, Tauronu. To także budowa trzech kopalń. I do 2016 roku zakładamy, że te inwestycje osiągną także poziom 50 mld zł" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  "Skończyliśmy prace nad ustawą, która budzi wielkie emocje - nad ustawą o gazie łupkowym. […] Ta ustawa musi stać się przedmiotem naszej wspólnej debaty" - powiedział też premier, apelując o porozumienie z innymi partiami w parlamencie w tej sprawie.

  Państwowy Instytut Geologiczny podał na początku tego roku, że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m. sześc. W ub.r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m. sześc.). Pierwsze wydobycie gazu z łupków spodziewane jest w 2014-2015 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 10:29Tusk: Inwestycje w energetyce sięgną 60 mld zł do 2020 r. 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Rząd planuje - przy udziale spółek z udziałem Skarbu Państwa - inwestycje w sektorze energetycznym o wartości ok. 60 mld zł do 2020 roku, zapowiedział premier Donald Tusk w czasie tzw. drugiego expose. Podkreślił, że oznacza to tworzenie nowych miejsc pracy już od 2013 r.

  "Spółki z udziałem skarbu państwa, a także rząd, podejmują wspólnie decyzję o inwestycjach na wielką skalę, dotyczącą sektora energetycznego" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ale też inwestowanie spółek w przedsięwzięcia angażujące pracę dziesiątek tysięcy ludzi, podkreślił.  

  "Mówimy o mniej więcej 60 mld zł do 2020 roku, bo proces inwestycyjny będzie trwał, bo są to wielkie przedsięwzięcia" - powiedział premier.

  Proces ten rozpoczyna się już w tej chwili - Tusk wymienił bloki energetyczne w Turowie, Opolu, Pułąwach, Blachowni, Stalowej Woli, Jaworznie, Kozienicach i Włocławku. "Mówię o kontynuacji budowy terminalu gazowego, mówię o projekcie już rozpoczętym tysiąca kilometrów gazociągów, a także na magazynach na gaz. Ich pojemność zwiększamy do końca roku 2014 z niewiele ponad 1,5 mld m3. do blisko 3,0 mld m3 w ciągu tych dwóch lat" - mówił dalej premier.

  Wymienił także połączenie energetyczne z Litwą, które powinno być gotowe w 2020 roku oraz rozbudowę terminalu naftowego w Gdańsku.

  "Jeśli sumujemy to na te 7 lat na 60 mld zł, to będzie także przekładało się na konkretne miejsca pracy już od roku 2013" - podsumował  Tusk.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 10:17Tusk: Program 'Inwestycje Polskie' ma dać 90 mld zł w ciągu 6 lat 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat, zadeklarował premier Donald Tusk podczas tzw. drugiego expose. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł.

  "Przygotowaliśmy narzędzie bankowe i wymagające także specjalnych instrumentów w postaci specjalnej spółki pod program zatytułowany 'Inwestycje Polskie'. Operatorem będzie BGK. 40 mld zł do 2015 roku znajdzie się jako kapitał dla BGK po to, aby w tym przedziale czasowym uzyskać możliwości inwestycyjne na poziomie 40 mld zł" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  "Będzie to możliwe bez naruszania bezpieczeństwa finansowego państwa, a więc bez obciążania tą kwotą deficytu czy długu publicznego. Będzie to możliwe poprzez aktywne użycie kapitału dzisiaj zamrożonego - mówimy tu głównie o udziałach w spółkach Skarbu Państwa" - dodał premier.

  Ten kapitał miałby "wiązać" również kapitał prywatny i większe możliwości kredytowe, podkreślił.

  Szczegółowe obliczenia mają przedstawić w sobotę minister finansów Jacek Rostowski i minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Według Tuska, możliwości inwestycyjne wynikające z tego wehikułu mają sięgnąć ok. 90 mld zł w ciągu sześciu lat.

  Będą one służyły inwestycjom, które muszą być opłacalne, nie mogą zastępować pomocy publicznej, podsumował premier.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 10:05Tusk: Wzrost PKB należy utrzymać za wszelką cenę 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Celem rządu jest utrzymanie "za wszelką cenę" dodatniego tempa wzrostu gospodarczego w najbliższych latach, zadeklarował premier Donald Tusk podczas tzw. drugiego expose.

  "Nawet, jeśli będzie mniejszy niż w ostatnich latach, ale [naszym celem jest] utrzymanie za wszelką cenę tego dodatniego wzrostu i nie po to, żeby dumnie wyglądały nasze statystyki na tle innych krajów, ale po to, żeby chronić każde bez wyjątku miejsce pracy" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Dodał, że kiedy mówimy o wzroście gospodarczym, kluczowe jest znalezienie możliwości finansowania inwestycji i rozwoju w 2013 r.

  W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd obniżył prognozę PKB na 2013 r. do 2,2% z pierwotnie oczekiwanych 2,9%, choć utrzymał prognozę na ten rok w wysokości 2,5%.

  Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB wyniesie 2,9% w 2012 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 2,1%, by w 2014 r. osiągnąć 3,0% wzrostu.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 09:54Tusk: Ministrowie przedstawią szczegóły swoich planów w kolejnych dniach 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Ministrowie przedstawią szczegóły swoich planów na 2013 rok oraz szczegółowe sprawozdanie z minionego roku działalności, zadeklarował premier Donald Tusk.

  "Ministrowie mojego rządu będą to roczne sprawozdanie przedstawiali bardzo szczegółowo na swoich konferencjach prasowych, które przewidujemy w najbliższych kilkunastu dniach" - powiedział Tusk podczas tzw. drugiego "expose" w Sejmie.

  Będą oni uszczegółowiali propozycje na rok 2013, dodał.

  Według harmonogramu posiedzenia Sejmu, w piątek w godz. godz. 9:00 – 16:00 przedstawiona zostanie "Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu realizacji zadań wynikających z exposé Prezesa Rady Ministrów oraz zamierzeń Rady Ministrów". Przewidziano także 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 07:45PiS wyprzedza PO w dwóch sondażach opinii 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Prawo i Sprawiedliwość (PiS) prowadzi przed rządzącą Platformą Obywatelską (PO) według dwóch opublikowanych w ostatnich godzinach sondaży preferencji wyborczych. W trzecim z najnowszych sondaży jednak PO utrzymuje przewagę nad największą partią opozycyjną.

  Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Faktów RMF FM przez MillwardBrown SMG/KRC, PiS może liczyć na 30% poparcia, PO - na 27%. Kolejne miejsca zajęły: Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD, 12%), Ruch Palikota (6%) Solidarna Polska (5%) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, 5%). Był to sondaż telefoniczny, przeprowadzony 11 października, jak podał serwis RMF24.

  Z kolei w sondażu nietelefonicznym dla "Gazety Wyborczej" (przeprowadzonym 5-10 października), PiS uzyskało 28% poparcia (wzrost o 1 pkt proc. m/m), zaś PO - 27% (spadek o 3 pkt). SLD może liczyć na 10% (wzrost o 4 pkt), Ruch Palikota - na 7% (wzrost o 2 pkt), zaś PSL - na 5% (bez zmian).

  Opublikowany wczoraj sondaż CBOS wskazuje jednak, że PO jest nadal na pierwszym miejscu, ale przewaga tej partii maleje. Obecnie na PO chce głosować 28 % ankietowanych, a na PiS - 24%. "W niedawnych badaniach TNS Polska dla programu "Forum" TVP Info, to PiS - po raz pierwszy od kilku lat - prowadził z Platformą" - czytamy w RMF24.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 07:34Tusk złoży dziś wniosek o wotum zaufania dla rządu 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Donald Tusk zapowiedział, że w piątek złoży wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Wniosek ten ma zostać poddany pod głosowanie jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu.

  "W piątek po informacji złożę wniosek o wotum zaufania, który […] będzie głosowany na tym samym posiedzeniu" - powiedział Tusk dziennikarzom w Sejmie po czwartkowym wieczornym posiedzeniu klubu Platformy Obywatelskiej, cytowany przez RMF24.

  Premier podkreślił, że jest przekonany, iż wotum zaufania potwierdzi mandat otrzymany od wyborców.

  Na dziś na godz. 9.00 zaplanowano w Sejmie tzw. drugie "expose" premiera. Według harmonogramu, w piątek w godz. godz. 9:00 – 16:00 przedstawiona zostanie "Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu realizacji zadań wynikających z exposé Prezesa Rady Ministrów oraz zamierzeń Rady Ministrów". Przewidziano także 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 11.10, 10:02URE liczy na wysokie obligo giełdowe na rynku gazu 

  Warszawa, 11.10.2012 (ISBnews) - Obligo giełdowe w handlu gazem - czyli procent zużywanego w kraju gazu, który ma trafić do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) - powinno zostać ustanowiono na wysokim poziomie, uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Marek Woszczyk.

  "Liczę, że obligo giełdowe zostanie przyjęte przez parlament na wysokim poziomie" - powiedział Woszczyk podczas panelu na IX Kongresie Nowego Przemysłu Energetyka - Gaz - Paliwa.

  Ministerstwo Gospodarki opublikowało wczoraj projekt, w którym obligo ma docelowo wynieść 70%. Pierwotnie w dyskusjach pojawiał się pomysł obliga giełdowego na poziomie zaledwie 30%. Resort proponuje w nowym projekcie Prawa gazowego, by obligo wyniosło 30% w ciągu pierwszego półrocza obowiązywania ustawy, zaś 50% - w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Docelowy poziom zostałby więc osiągnięty po roku.

  Prezes TGE Ireneusz Łazor powiedział w wywiadzie dla dzisiejszego "Parkietu", że rynek gazowy powinien ruszyć w połowie listopada.

  "Propozycja Ministerstwa Gospodarki nie musi jednak oznaczać, że takie zapisy zostaną rzeczywiście przyjęte. Teraz projekt Prawa gazowego trafi do rządu, gdzie istotne zdanie będzie miał większościowy akcjonariusz PGNiG - Skarb Państwa, a scenariusz tak wysokiego obliga może być bardzo niekorzystny dla spółki" - komentuje portal CIRE.

  Marcin Zaremba

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 11.10, 08:36KE: Udział przemysłu w PKB UE ma wzrosnąć do 20% w 2020 r. z obecnych 15,6% 

  Warszawa, 11.10.2012 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała zestaw priorytetowych działań, które mają doprowadzić do zwiększenia udziału przemysłu w PKB Unii Europejskiej do 20,0% w 2020 r. z obecnych 15,6%, podała Komisja w komunikacie.

  "Podjęte niezwłocznie działania powinny przyczynić się do odwrócenia aktualnej tendencji spadkowej z obecnego poziomu 15,6% udziału przemysłu w PKB Unii Europejskiej do 20% w roku 2020. Dlatego Komisja proponuje zestaw priorytetowych działań, które mają pobudzić inwestycje w nowoczesne technologie, a także poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostęp do rynków i finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), i zagwarantować zgodność kwalifikacji z potrzebami przemysłu" - głosi komunikat.

  Komisja podkreśla, że Europa jest światowym liderem w wielu sektorach o strategicznym znaczeniu, takich jak przemysł samochodowy i lotniczy, inżynieria oraz przemysł kosmiczny, chemiczny i farmaceutyczny. Udział przemysłu w europejskim eksporcie wciąż wynosi cztery piąte; także 80% inwestycji sektora prywatnego w badania i rozwój ma swoje źródło w przemyśle.

  "Gdy powróci zaufanie i pojawią się nowe inwestycje, europejski przemysł może stać się wydajniejszy i ponownie wkroczyć na ścieżkę wzrostu" - konkluduje Komisja.

   (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 10.10, 10:21Tusk przedstawi szczegóły drugiego 'expose' ministrom w czwartek 

  Warszawa, 10.10.2012 (ISBnews) - Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie Rady Ministrów na czwartek na godz. 16.00, aby przedstawić członkom rządu założenia swojego piątkowego wystąpienia w Sejmie (tzw. drugiego "expose"), poinformował rzecznik rządu Paweł Graś w rozmowie w TVN24.

  Odnosząc się do dzisiejszych publikacji prasowych, Graś przyznał, że jednym z postulatów rządu jest likwidacja tzw. "umów śmieciowych", ale nie chciał uściślić, czy ten punkt znajdzie się w wystąpieniu premiera. "To jeden z problemów, o którym ministrowie poważnie rozmawiają" - powiedział tylko rzecznik.

  Dzisiejsza "Rzeczpospolita" napisała, że w piątkowym "expose" Tusk zamierza zapowiedzieć likwidację tzw. "umów śmieciowych". Oznaczałoby to obciążenie składkami na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wszystkich umów (obecnie umowy o dzieło są zwolnione z tych obciążeń, w przeciwieństwie do umowy-zlecenia).

  Drugie "expose" premiera Donalda Tuska zaplanowano na godz. 9.00 w piątek, 12 października, wynika z harmonogramu 23. posiedzenia Sejmu. Według harmonogramu, w piątek w godz. godz. 9:00 – 16:00 przedstawiona zostanie "Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu realizacji zadań wynikających z exposé Prezesa Rady Ministrów oraz zamierzeń Rady Ministrów". Przewidziano także 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

   

   

 • 09.10, 16:51Drugie 'expose' Tuska w Sejmie zaplanowano na godz. 9.00 w piątek 

  Warszawa, 09.10.2012 (ISBnews) - Drugie "expose" premiera Donalda Tuska zaplanowano na godz. 9.00 w piątek, 12 października, wynika z harmonogramu 23. posiedzenia Sejmu. Wbrew zapowiedziom, w harmonogramie trzydniowego posiedzenia (środa-piątek) nie znalazło się I czytanie projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

  Według harmonogramu, w piątek w godz. godz. 9:00 – 16:00 przedstawiona zostanie "Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu realizacji zadań wynikających z exposé Prezesa Rady Ministrów oraz zamierzeń Rady Ministrów".

  Przewidziano także 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów.

  Szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki zapowiadał w ub. tygodniu, że Tusk przedstawi w swoim wystąpieniu w Sejmie to, co Polska musi zrobić, aby dalej rozwijać się w ciągu następnych 2-3 lat.

  Media informują o planach wygłoszenia "expose" od około dwóch miesięcy. Nie pojawiły się jednak szczegółowe informacje na temat tego, co będzie zawierać to wystąpienie.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)