Najnowsze depesze: ISBnews Portal

 • 30.11, 11:09Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się do 2,4% r/r w XI 2023 wg wst. danych
 • 30.11, 11:05Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5% w październiku
 • 30.11, 11:04Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8% w październiku
 • 30.11, 10:07GfK: Barometr Nastrojów Konsumenckich wzrósł o 3,3 pkt proc. m/m do -1,3 pkt w listopadzie
 • 30.11, 10:06Litwiniuk z RPP: Nie będzie zmiany poziomu stóp proc. przynajmniej do końca marca
 • 30.11, 10:02GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB wyniósł -5,4 pkt proc. w III kw. 2023 r.
 • 30.11, 10:00GUS: PKB wzrósł o 0,5% r/r w III kwartale 2023 r. wg II szacunku
 • 30.11, 10:00GUS: Inflacja wyniosła 6,5% r/r w listopadzie wg wstępnych danych; konsensus: 6,6% r/r
 • 29.11, 17:51Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek
 • 29.11, 15:51ZUS: Dotacja z budżetu państwa do FUS to 31,4 mld zł w I-III kw. 2023, o 17,6% więcej r/r
 • 29.11, 15:48ZUS: Przychody FUS wzrosły o 16,6% r/r, koszty o 18,1% r/r po III kw. 2023 r.
 • 29.11, 14:42PKB w USA wzrósł o 5,2% w III kw. 2023 r. wg zrew. danych
 • 29.11, 14:06Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 2,3% r/r w listopadzie
 • 29.11, 12:02OECD:Łagodzenie polityki monetarnej powinno być stopniowe, konsolidacja fiskalna konieczna
 • 29.11, 11:43OECD: PKB Polski wzrośnie o 0,4% w br., inflacja spadnie do 3,4% na koniec 2025 r.
 • 29.11, 11:10KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wzrósł do 93,8 pkt w listopadzie
 • 29.11, 11:09KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 98,8 pkt w listopadzie
 • 29.11, 09:41Piotrowski z UW: Zawieszenie prezesa NBP byłoby sprzeczne z konstytucją
 • 28.11, 19:20Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę
 • 28.11, 14:54S&P: Średnioroczna inflacja wyniesie 6% w 2024, bez obniżek stóp proc. do końca 2024