Najnowsze depesze: ISBnews Portal

 • 07.12, 17:37MF: Do wykupu w tym roku pozostaje dług o wartości nominalnej 1,3 mld zł
 • 07.12, 15:00BGK zaoferuje obligacje 4 serii o wartości min. 250 mln zł na przetargu w piątek
 • 07.12, 14:31Wydajność pracy w USA wzrosła o 0,8% kw/kw w III kw. - dane finalne
 • 07.12, 14:31Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 2,4% kw/kw w III kw. - dane wstępne
 • 07.12, 14:00NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 6,8% r/r do 156,69 mld euro w listopadzie
 • 07.12, 12:40Pekao: Wywindowane marże firm pozostaną pod zwiększoną presją w najbliższych kwartałach
 • 07.12, 12:27PIE/BGK: Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wzrósł o 4,7 pkt m/m do 94,4 w grudniu
 • 07.12, 12:13KE zatwierdziła wszystkie regionalne programy operacyjne na lata 2021-2027 r.
 • 07.12, 11:08Eurostat: Zatrudnienie w strefie euro wzrosło o 0,3% kw/kw w III kw. 2022
 • 07.12, 11:07Eurostat: Zatrudnienie w Polsce spadło o 0,4% kw/kw w II kw. 2022 r.
 • 07.12, 11:04Eurostat: PKB wzrósł o 0,3% kw/kw w strefie euro, w UE o 0,4% w III kw. 2022
 • 07.12, 08:07Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła 0,1% m/m w październiku
 • 06.12, 18:04Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę
 • 06.12, 13:41MRPiS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1% w końcu listopada
 • 06.12, 11:50NBP: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wyniósł 4,3% PKB w 2021 r.
 • 06.12, 11:33Złoty mocniejszy, inwestorzy bardziej niż na RPP czekają na Fed i EBC
 • 06.12, 08:08Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 0,8% m/m w październiku
 • 05.12, 18:00Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek
 • 05.12, 17:17Ebury: RPP utrzyma obecny poziom stóp proc. co będzie mieć ograniczony wpływ na złotego
 • 05.12, 16:08Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 1,1% m/m w październiku