Najnowsze depesze: ISBnews Portal

 • 29.09, 14:10NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB to wzrost o 4,3% w 2022 r. i 1,5% w 2023 r.
 • 29.09, 14:03NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocz. stopy referencyjnej to 6,77% w 2023r.
 • 29.09, 14:00NBP: Prognoza centralna analityków dot. średnior. inflacji to 13,9% w 2022, 11,6% w 2023
 • 29.09, 13:25Rząd chce upraszczać wymogi dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych
 • 29.09, 13:13Rząd chce, by udział krajów pozaunijnych w polskim eksporcie wzrósł do 30% w 2030 r.
 • 29.09, 12:46Śliwka z MAP: 50% podatek dotyczyłby marż w 2022 r. ponad średnią z lat 2018, 2019 i 2021
 • 29.09, 11:09KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro spadł do 93,7 pkt we wrześniu
 • 29.09, 11:07KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce spadł do 88,2 pkt we wrześniu
 • 29.09, 10:53Maląg: Waloryzacja rent i emerytur może wynieść '14%, a może i więcej' w 2023r..
 • 29.09, 10:30Szwed z MRiPS: Jesteśmy przygotowani, by 14. emeryturę wdrożyć na przełomie VIII i IX 2023
 • 29.09, 08:23Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej na 2023 rok
 • 29.09, 08:21Rząd zakłada w strategii dług 'general gov't' na 51,7% PKB w br., 53,3% w 2023, 55% w 2024
 • 28.09, 18:02Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek
 • 28.09, 17:56MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 27,53 mld zł na koniec sierpnia wg wstępnych danych
 • 28.09, 17:30Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok z 68 mld zł deficytu, 1,7% wzrostu PKB
 • 28.09, 15:21Sejm skierował projekt ws. blokady cen energii do prac w komisji
 • 28.09, 13:14PKO BP: Deficyt general government poniżej 3% PKB w br., wzrośnie do 5,1% PKB w 2023 r.
 • 28.09, 13:01PKO BP: Pogorszenie salda C/A jest przejściowe, nie jest strukturalne
 • 28.09, 12:41PKO BP: RPP może zakończyć cykl podwyżek stóp proc. na poziomie 7%
 • 28.09, 12:22PKO BP: Inflacja wyniesie 15,6% r/r na koniec 2022 r., 8,1% na koniec 2023 r.