ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.09, 08:08Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek 

   

   

  Warszawa, 20.09.2013 (ISBnews/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piatek, 20 września, przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM.

  godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres opublikowana wartość prognoza poprzednia wartość
    Chiny Święto Środka Jesieni        
  04:30 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) wrzesień      
  07:30 Indie Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień 7,50% 7,25% 7,25%
  14:00 Polska Koniunktura gospodarcza wrzesień      
  14:30 Kanada Inflacja CPI sierpień   0,1% m/m 0,1% m/m
  14:30 Kanada Inflacja CPI sierpień   1,1% r/r 1,3% r/r
  18:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George) wrzesień      
  18:40 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Daniel Tarullo) wrzesień      
  18:55 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) wrzesień      
  19:45 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Narayana Kocherlakota) wrzesień      

  (ISBnews/X-Trade)

 • 16.09, 15:01MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 58,6% do końca sierpnia 

  Warszawa, 16.09.2013 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 156,49 mld zł do końca sierpnia br., czyli 58,6% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

  W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 114,44 mld zł (59,5% rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 38,71 mld zł (60,0% planu).

  Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 14,83 mld zł (50,0% planu), zaś od osób fizycznych - 25,88 mld zł (60,3% planu), podał także resort.

  Dochody niepodatkowe w okresie ośmiu miesięcy zrealizowano w 77,0%, pozyskując 23,72 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 1,29 mld zł (64,3% planu).

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 15:00MF: Deficyt budżetu wyniósł 26,78 mld zł po VIII, tj. 75,3% planu wg wst. danych 

  Warszawa, 16.09.2013 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano 26,78 mld zł deficytu (czyli 75,3% pierwotnego planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok), podało Ministerstwo Finansów w komunikacie, prezentując szacunkowe dane.

  Po lipcu deficyt wynosił 25,95 mld zł deficytu, czyli 73,0% rocznego planu.

  Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po ośmiu miesiącach br. miał wynieść 21,01 mld zł. tj. 59,6% rocznego limitu.

  Po ośmiu miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 60,4%, pozyskując 180,93 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 62,0% (tj. 207,72 mld zł), podał też resort w komunikacie.

  Przychody z prywatyzacji sięgnęły w tym czasie 1,89 mld zł, tj. 37,8% rocznego planu.

  W ub. tygodniu Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2013 r., zwiększając deficyt o ok. 16 mld zł do 51,57 mld zł. Najważniejszym powodem wskazywanym przez rząd w uzasadnieniu są znacznie niższe od zakładanych pierwotnie wpływy podatkowe.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 14:20MPiPS: Płaca minimalna wzrośnie o 5% do 1680 zł od 1 stycznia 2014 r. 

  Warszawa, 16.09.2013 (ISBnews) - Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem, płaca minimalna wzrośnie od 1 stycznia 2014 r. o 80 zł, tj. o 5% do 1680 zł, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie.

  "Od dnia 1 stycznia 2014 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1680 zł (brutto). W  stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2013 r. (1600 zł) jest  to wzrost  o 80 zł, tj. o 5%" - głosi komunikat.

  Kwota 1680 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

  Zgodnie z prawem, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2014 r. co najmniej  1344 zł (brutto).

  (ISBnews)

   

 • 13.09, 18:03Kalendarium ISBnews 

  PONIEDZIAŁEK, 16 września

  --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za sierpień

  -- 1szy dzień 1st Global Life Sciences Conference in Warsaw

   

  WTOREK, 17 września

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień

  --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień

  -- 2gi dzień 1st Global Life Sciences Conference in Warsaw  

   

  ŚRODA, 18 września

  --MF może zorganizować przetarg zamiany obligacji w zależności od sytuacji rynkowej

  --10:00: Śniadanie prasowe Comarch nt. Sektora Usług 

  --10:30: Pierwszy dzień dwudniowej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nafta i Gaz 2013"

  --12:00: Konferencja Mercora nt. umowy sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY

  --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i PPI za sierpień

   

  CZWARTEK, 19 września

  --09:00: Spotkanie prasowe AB SA 

  --10:30: Drugi dzień dwudniowej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nafta i Gaz 2013"

 • 13.09, 13:38Sejm znowelizował budżet na 2013 r., deficyt wyniesie 51,57 mld zł 

  Warszawa, 13.09.2013 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2013 r., zwiększając deficyt o ok. 16 mld zł do 51,57 mld zł. Najważniejszym powodem wskazywanym przez rząd w uzasadnienu są znacznie niższe od zakładanych pierwotnie wpływy podatkowe.

  W głosowaniu wzięło udział 311 posłów. Za opowiedziało się 235, przeciw było 73, a trzech wstrzymało się od głosu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w piatkowym poziedzeniu, a więc także głosowaniu, nie wzięli udziału posłowie Prawa i Sprawiedliwości (PiS), którzy bojkotując posiedzenie Sejmu okazują solidarność z protestującymi pod parlamentem związkowcami.

  W ustawie zapisano, że dochody budżetu państwa wyniosą 275,73 mlnł, a wydatki - 327 ,29 mlnł. W efekcie deficyt wyniesie 51,565 mln zł.

  Pod koniec sierpnia rząd przyjął projeku ustawy nowelizującej budżet na 2013 r. Zdecydowano o zwiększeniu deficytu budżetowego o 16 mld zł (do 51,565 mld zł) oraz o cięciach w budżetach resortów, które sięgnęły kwoty 7,66 mld zł. 

  Wcześniej, w połowie lipca rząd ogłosił, że dochody budżetowe w 2013 r. będą niższe o ok. 24 mld zł. W efekcie nowela budżetowa, którą rząd miał przedstawić w sierpniu, miała zakładać 16-mld wzrost deficytu budżetowego oraz cięcia wydatków rzędu 8,0-8,6 mld zł.

  Przyjęto wówczas także, podpisaną już przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą m. in. pierwszy, 50-proc. próg ostrożnościowy obowiązujący przy konstrukcji ustawy budżetowej.

  (ISBnews)

   

 • 12.09, 15:37PE zgodził się na objęcie 150 unijnych banków nadzorem EBC od września 2014 r. 

  Warszawa, 12.09.2013 (ISBnews) - Parlament Europejski dał "zielone światło" wprowadzeniu jednolitego nadzoru bankowego w Unii Europejskiej, który od września przyszłego roku ma objąć - pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego (EBC) - 150 największych banków UE, podał Parlament w komunikacie.

  "Europarlamentarzyści wzmocnili transparentność i wiarygodność systemu oraz zlecili Europejskiemu Nadzorowi Bankowemu przygotowanie działań nadzorczych, które powinni wykonywać krajowe instytucje nadzorcze" - głosi komunikat.

  W materiale przypomniano, że nowy system będzie obowiązkowy w krajach strefy euro i dostępny dla wszystkich pozostałych członków UE.

  Parlament podkreśla, że oba teksty prawne w zakresie jednolitego nadzoru bankowego uzyskały "bardzo dużą większość" w głosowaniu.

  (ISBnews)

   

 • 12.09, 14:07Założenia polityki pieniężnej: Cel 2,5% inflacji, ale dłuższe okresy odchylenia 

  Warszawa, 12.09.2013 (ISBnews) - Zgodnie z zapowiedziami, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała cel inflacyjny na poziomie 2,5% (+/- 1 pkt proc.) w opublikowanych dziś "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2014", ale podkreśliła, że obecnie banki centralne dopuszczają dłuższe okresy odchylania się inflacji od celu, jeśli wspiera to stabilność makroekonomiczną.

  "Rada opiera politykę pieniężną na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego od 1998 r. Począwszy od 2004 r. Rada przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy. Rada realizuje strategię w warunkach płynnego kursu walutowego. System płynnego kursu nie wyklucza interwencji na rynku walutowym, gdy jest to niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju, co sprzyja średniookresowej realizacji celu inflacyjnego" - czytamy w "Założeniach..."

  RPP podkreśla, że decydując o stopniu restrykcyjności polityki pieniężnej, będzie także nadal brała pod uwagę kształt polityki fiskalnej. Istotnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej będzie również polityka makroostrożnościowa, która wraz z polityką pieniężną i polityką fiskalną wpływa na łączną restrykcyjność polityki gospodarczej, zaznaczono.

  "W przypadku gwałtownej eskalacji kryzysu w otoczeniu Polski i pojawienia się poważnych zaburzeń na krajowym rynku finansowym, Rada dopuszcza możliwość elastycznego kształtowania instrumentów polityki pieniężnej, w szczególności stosowania operacji otwartego rynku na różne okresy, jak również dostosowania typów zabezpieczeń do sytuacji na rynkach" - zapowiedziano w dokumencie.

  Polityka pieniężna w 2014 r. będzie prawdopodobnie nadal prowadzona w warunkach niepewności, zmiennych nastrojów i fluktuacji awersji do ryzyka w gospodarce globalnej, podkreśla bank centralny. Według niego, źródłem niepewności pozostaną perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, co może być związane przede wszystkim z utrzymującą się niekorzystną, pomimo pewnej poprawy, sytuacją gospodarczą w strefie euro. Źródłem niepewności pozostanie także silnie ekspansywna polityka pieniężna prowadzona przez główne banki centralne, której efektem był wzrost zmienności cen aktywów.

  RPP zauważyła w "Założeniach...", że "obecnie banki centralne dopuszczają dłuższe okresy odchylania się inflacji od celu, jeśli wspiera to stabilność makroekonomiczną".

  "Argumentem przemawiającym za bardziej elastycznym stosowaniem strategii celu inflacyjnego jest także rosnący, już w okresie poprzedzającym kryzys, wpływ szoków podażowych na gospodarkę, w szczególności związanych ze zwiększoną zmiennością cen surowców na rynkach światowych" - czytamy w dokumencie.

  Banki centralne w odpowiedzi na długotrwały wzrost cen surowców i uporczywe utrzymywanie się inflacji powyżej celów inflacyjnych zazwyczaj zacieśniały politykę pieniężną jedynie wówczas, gdy pojawiało się ryzyko zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych powyżej celu inflacyjnego. Również następujące później obniżenie dynamiki cen surowców, przyczyniające się do spadku inflacji poniżej celów, skłania banki centralne do ostrożnego łagodzenia polityki pieniężnej, podkreślają władze monetarne.

  "Zbyt silna reakcja banku centralnego w reakcji na szoki pozostające poza bezpośrednim wpływem polityki pieniężnej mogłaby bowiem prowadzić do gwałtownych wahań inflacji oraz produkcji. Większą elastyczność strategii celu inflacyjnego uzasadnia także rosnący wpływ międzynarodowych przepływów kapitału na krajowe procesy gospodarcze" - zauważa RPP.

  Ponadto, przedłużający się okres niskiej aktywności w gospodarce światowej, któremu towarzyszy utrzymywanie się inflacji i oczekiwań inflacyjnych na niskim poziomie, umożliwia prowadzenie polityki pieniężnej w większym stopniu sprzyjającej ożywieniu aktywności gospodarczej i stabilizacji nastrojów na rynkach finansowych, konkluduje Rada.

  RPP przypomniała też, że w ramach całego cyklu obniżyła stopy procentowe o 2,25 pkt proc., w tym stopę referencyjną do 2,5% w lipcu br., utrzymując ją w ujęciu realnym na dodatnim poziomie. "Obniżenie stóp procentowych uwarunkowane było silniejszym niż oczekiwano spowolnieniem wzrostu gospodarczego i związanym z tym wyraźnym spadkiem presji inflacyjnej w gospodarce. W ocenie Rady, znaczące obniżenie stóp procentowych NBP dokonane do lipca 2013 r. sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie" - czytamy w "Założeniach...".

  (ISBnews)

   

 • 11.09, 08:20PAIiIZ: W Polsce reinwestycje są ponad trzykrotnie wyższe niż średnia europejska 

  Warszawa, 11.09.2013 (ISBnews) – W Polsce poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska, wynika z szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

  "W 2011 roku firmy zagraniczne działające w Polsce zainwestowały 36% swoich zysków, podczas gdy w Europie poziom reinwestycji wynosi zaledwie 11%" - powiedziała wiceprezes Agencji Anna Polak-Kocińska podczas konferencji Reinwestycje w Polsce.

  Dodała, że odsetek reinwestycji zagranicznego kapitału w Polsce jest wyższy niż średnia światowa. 

  "Aż 78 prowadzonych przez PAIiIZ w latach 2010-2013 to reinwestycje. Stanowiły one 41% wszystkich projektów, a  ich wartość sięga 2,3mld euro" – wskazała Polak-Kocińska.

  Zaznaczyła również, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w naszym kraju są w dużej mierze finansowane z reinwestowanych zysków.

  Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), w 2012 r. saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce wyniosło 2.864 mln euro wobec 13.564 mln euro w 2011 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 18:00Kalendarium ISBnews 

  ŚRODA, 11 września

  --10:00: Konferencja prasowa Voxel nt. wyników

  --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte "Czy polskie firmy są gotowe na największą rewolucję w VAT od 20 lat?"

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za lipiec

   

  CZWARTEK, 12 września

  --11:00: Otwarcie apartamentowca Złota 44 w Warszawie

   

  PIĄTEK, 13 września

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za sierpień

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za sierpień

   

  PONIEDZIAŁEK, 16 września

  --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za sierpień

   

  WTOREK, 17 września

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień

  --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień

   

  ŚRODA, 18 września

  --MF może zorganizować przetarg zamiany obligacji w zależności od sytuacji rynkowej

  --10:00: Śniadanie prasowe Comarch nt. Sektora Usług

  --10:30: Pierwszy dzień dwudniowej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nafta i Gaz 2013"

  --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i PPI za sierpień

   

  CZWARTEK, 19 września

  --09:00: Spotkanie prasowe AB SA 

  --10:30: Drugi dzień dwudniowej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nafta i Gaz 2013"

 • 10.09, 18:00Przegląd informacji ze spółek 

  PTK Centertel, należący do Telekomunikacji Polskiej,  podpisał z T-Mobile S.A. aneks do umowy o wzajemnym korzystaniu z mobilnych sieci dostępowych, zakładający rozszerzenie współpracy o technologię 4G, podała TPSA w komunikacie.

  Projekt Echo – 70, spółka zależna od Echo Investment, wyemitowała dziesięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 145 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  Zarząd BondSpot podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14 tys. obligacji serii AMRE03300618 operatora sieci restauracji AmRest Holdings SE o łącznej wartości 140 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  AmRest wraz ze spółkami zależnymi AmRest Polska i AmRest Czechy podpisał umowę kredytową z Pekao S.A., BZ WBK, Rabobank Polska i ING Bank Śląski Polska w przybliżonej kwocie 250 mln euro, podała spółka w komunikacie.

  British American Tobacco (BAT) wprowadza w Polsce nowy model sprzedaży i dystrybucji – sprzedaż bezpośrednią do punktów detalicznych. W efekcie zatrudni 500 nowych pracowników, a przy logistyce znajdzie zatrudnienie kolejne ok. 200 osób, podał koncern w komunikacie.

  Spółka Polish Television Holding B.V. (PTH), właściciel większościowy TVN, zamierza wyemitować i uplasować uprzywilejowane obligacje typu senior PIK toggle notes o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2020, podał ITI w komunikacie.

  Rank Progress podpisał z grupą LPP umowy najmu w planowanej Galerii Piła o szacunkowej wartości 21,3 mln zł netto, podał Rank Progress w komunikacie.

  Cyfrowy Polsat dokonał przedterminowej spłaty części kredytu terminowego w wysokości 100 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  Ferro ocenia, że obniżenie poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA rzędu do 2,0-2,5x byłoby optymalne wobec 2,9x na koniec I półr., poinformował dyrektor finansowy Ferro Artur Depta.

  Vantage Development chce w tym roku znacząco zwiększyć sprzedaż liczbę sprzedanych i przekazanych mieszkań w porównaniu z ubiegłym rokiem, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Edward Laufer. Do klientów w tym roku trafi łącznie ponad 200 lokali. Spółka chce pozyskać ponad 20 mln zł z emisji obligacji i akcji w ramach kapitału docelowego.

  Ryanair wraca na lotnisko w Modlinie od 30 września br., poinformował wiceprezes Michael Cawley. Linia otwiera także 2 nowe destynacje - do Alicante oraz Salonik. W perspektywie kilku lat w Modlinie może powstać kolejna baza w Polsce, dająca nowe miejsca pracy.

  Ferro przenosi coraz więcej swojej produkcji z Chin do Europy, poinformowała prezes spółki Aneta Raczek. Firma dostrzega poprawiającą się koniunkturę w swojej branży.

  Zarząd Telekomunikacji Polskiej (TPSA) zatwierdził plan połączenia TP S.A z zależnymi od niej w 100% Polską Telefonią Komórkową - Centertel (operator sieci Orange) oraz z Orange Polska (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej), podała TPSA w komunikacie. Po przejęciu, TPSA będzie działać pod firmą Orange Polska S.A.

  Polskie LNG zawarło z konsorcjum realizującym terminal LNG w Świnoujściu aneks do umowy, który zakłada m.in. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie terminalu do końca 2014 roku, podała Polskie LNG w komunikacie. Według podpisanej w 2010 r. umowy, budowa miała zakończyć się do 30 czerwca 2014 r.

  VOSS Automotive Polska oraz DRG Agro-Group otrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółki deklarują inwestycje odpowiednio na poziomie minimum 50 mln zł i 15 mln zł oraz stworzenie co najmniej 50 i 25 nowych miejsc pracy, podała Strefa w komunikacie.

  Rawlplug poprawi w II półroczu 2013 r. wyniki zanotowane w pierwszych 6 miesięcy br. i w całym roku liczy na powtórzenie przychodów z roku 2012 i przekroczenia 15 mln zł zysku netto, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Radosława Koelnera dla agencji ISBnews. Spółka obawia się natomiast początku przyszłego roku na rynku polskim, będzie mocno stawiać na eksport. Jednak liczy na kilkunastoprocentową poprawę zysku.

  Francuskie spółki Areva i EDF podpisały z polskimi Grupą Powen-Wafapomp, Elektrobudową, Telefoniką-Kable i Rafako cztery nowe porozumienia, podała Areva w komunikacie. Mają one na celu m.in. przyszłą współpracę na polu energetyki jądrowej w Polsce.

  Zarząd ZWG podjął uchwały dotyczące zmian zasad programu emisji obligacji oraz emisji obligacji serii A. Spółka wyemituje w ramach programu do 100 tys. sztuk obligacji do kwoty 100 mln zł, zaś emisja obligacji serii A obejmie 10 tys. obligacji o wartości do 10 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.

  EDP Renewables uruchomiło farmę wiatrową w Pawłowie w gminie Gołańcz w województwie wielkopolskim, podała spółka w komunikacie. To trzecia farma spółki w Polsce po Margoninie (wielkopolskie) i Korszach (warmińsko-mazurskie). Docelowa moc farmy to 80 MW.

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powinno wprowadzić na Towarową Giełdę Energii (TGE) jeszcze co najmniej 1,5 mld m3 gazu do końca roku wobec 2,5 mld m3 wprowadzonych od końca grudnia 2013 r., wynika z informacji "Parkietu". Jest to efekt wchodzących od jutra nowych regulacji dotyczących obliga sprzedaży gazu na giełdzie.

  Remedis wyemitował obligacje serii DJ1 o wartości 3,5 mln zł z terminem wykupu 8 września 2014 r., poinformowała spółka w komunikacie.

 • 10.09, 14:54MG: Dochody budżetu 2014 mogą być o ok. 5 mld zł wyższe od planowanych 

  Warszawa, 10.09.2013 (ISBnews) - Dochody budżetu 2014 będą o ok. 2%, tj. ok. 5 mld zł, wyższe od zapisanych w projekcie ustawy budżetowej 276,5 mld zł, podało Ministerstwo Gospodarki w opinii do projektu ustawy.

  "Planowane dochody budżetowe zostały zaniżone. Ustalono je na poziomie praktycznie tożsamym z planowanym wykonaniem za 2013 rok po jego korekcie. Tymczasem w 2014 roku PKB ma być realnie większy o 2,5%" - napisano w opinii.

  Dochody budżetu państwa wzrosną w 2014 r. nominalnie o 0,3% (wobec znowelizowanego planu na br.) do 276,51 mld zł. W relacji do PKB dochody wyniosą 16,1% w 2014 r. wobec 16,8% w tym roku.

  "Rozerwanie korelacji pomiędzy wielkością PKB, a wielkością dochodów budżetowych w warunkach względnie stabilnych regulacji gospodarczych, w tym fiskalnych, budzi daleko idące wątpliwości. Strukturalna korekta tej korelacji już nastąpiła w 2013 roku. Oceniamy, że przy zakładanych uwarunkowaniach gospodarczych planowane przychody budżetowe mogą być o ok. 2% wyższe, tj. o ok. 5 mld zł" - czytamy dalej w dokumencie.

  W projekcie ustawy budżetowej napisano, że na wzrost przychodów w 2014 r. wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 13:24Fitch: Zmiany w systemie OFE są zasadniczo neutralne dla ratingu Polski 

  Warszawa, 10.09.2013 (ISBnews) - Zaproponowane w ub. tygodniu zmiany w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wydają się być zasadniczo neutralne dla ratingu Polski, uważa Fitch Ratings. Według agencji, początkowy pozytywny wpływ na wskaźnik długu publicznego może zostać zbilansowany obniżeniem wolumenu aktywów związane z koniecznością wypłat emerytur w przyszłości.

  "Polskie reformy emerytalne ogłoszone w ub. tygodniu wydają się zasadniczo neutralne dla ratingu suwerennego, zakładając, że władze dostosują limity długu publicznego, by uwzględnić wynikający z tych zmian spadek wskaźników zadłużenia" - głosi komunikat Fitch Ratings.

  Agencja zwraca uwagę na "potencjalne wyzwania" związane z planowanymi zmianami w OFE w Trybunale Konstytucyjnym.

  "Wpływ długoterminowy zależy od wielu czynników, w tym także od interakcji z poprzednimi reformami, takimi jak ustawa emerytalna z maja 2012 r. Nasza pełna ocena zmian w ustawodawstwie związanym z OFE będzie zależeć od ostatecznych, szczegółowych propozycji i przepisom towarzyszącym" - podkreślono w materiale.

  Krytycy zaproponowanych zmian wskazują m.in. na to, że obecnie nie ma w polskim prawie przepisów pozwalających na umorzenie obligacji skarbowych. Jednak wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski uważa, że wprowadzenie takich przepisów w nowej ustawie nie będzie oznaczało, że prawo działa wstecz.

  "Przekazanie 120 mld zł (37 mld USD) długu suwerennego znajdującego się w rękach OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jego umorzenie zmniejszyłoby różnicę między deficytem sektora publicznego Polski i medianą kategorii ratingów 'A'. Wskaźnik długu do PKB mógłby spaść o 7-8 pkt proc. z ok. 53% wg metodologii krajowej na koniec 2012 r., a roczne deficyty - o blisko 1 pkt proc., w zależności od tego, ile osób wybierze dalsze przekazywanie składek emerytalnych do OFE, a ile - przeniesienie nowych składem do ZUS (rząd proponuje uczestnikom 3 miesiące na podjęcie decyzji" - czytamy w komunikacie.

  Fitch podkreśla, że rząd zapowiedział już obniżenie progów ostrożnościowych w relacji długu do PKB (z 50% i 55%).

  Według agencji, wpływ tych zmian na polski rynek obligacji skarbowych jest niepewny.

  "OFE nie będą mogły kupować skarbowych papierów wartościowych, a wycofanie znaczącej części obligacji skarbowych może wpłynąć na głębokość rynku, choć nie uważamy, że miałoby to bezpośredni wpływ na zdolność Polski do finansowania swoich potrzeb, po części ze względu na niższe potrzeby pożyczkowe" - napisano w materiale.

  Udział nierezydentów wśród posiadaczy obligacji skarbowych wzrósłby do 45% z 36%, ale nic nie wskazuje na to, by Polsce groziło znaczące ryzyko wycofania się kapitału, pomimo ostatniej zwiększonej zmienności rynków związanej z polityką Fed-u, konkluduje Fitch.

  W sierpnia br. Fitch Ratings obniżył perspektywę długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Polski w walutach obcych oraz w walucie krajowej do stabilnej z pozytywnej i podtrzymał te ratingi na poziomie odpowiednio: A- i A.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 14:15Projekt budżetu 2014 zakłada trend lekkiego umacniania się złotego 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Rząd spodziewa się utrzymania lekkiego aprecjacyjnego trendu polskiej waluty, podano w projekcie budżetu na 2014 r.

  "Zakłada się, że w horyzoncie prognozy utrzyma się lekki aprecjacyjny trend polskiej waluty. "Umacnianiu się złotego będą w tym okresie sprzyjały poprawa fundamentów polskiej gospodarki, w tym niski poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz napływ inwestycji zagranicznych" - czytamy w projekcie.

  W dokumencie przyjęto, że w 2013 r. średni kurs euro wyniesie 4,15 zł, zaś dolara - 3,19 zł, a w 2014 r. będzie to odpowiednio: 4,00 zł i 3,08 zł. "Oznacza to, że w 2014 r. średnioroczna aprecjacja złotego do euro i dolara amerykańskiego wyniesie ok. 3,5%" - czytamy w projekcie.

  W kolejnych latach kurs PLN/EUR (średni w roku) przewidywany jest na poziomie: 3,85 w 2015 r., 3,70 w 2016 r. i 3,65 w 2017 r.

  Z kolei deficyt w obrotach bieżących ma wynieść: 2,7% PKB w 2013 r., 3,3% PKB w 2014 r., 3,9% PKB w 2015 r., 4,5% PKB w 2016 r. i 4,9% PKB w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 14:07Projekt budżetu 2014: Stopa referencyjna wyniesie średnio 2,5% w 2014 r. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył, że stopa referencyjna wyniesie (średnio) 2,9% w 2013 r. i 2,5% w 2014 r. Obecnie - od lipca br. stopa ta wynosi 2,5%.

  "Założono, że główna stopa procentowa NBP - stopa referencyjna wyniesie w 2013 r. średnio 2,9%, a w 2014 r. ukształtuje się na poziomie 2,5%" - napisano w projekcie.

  Średnioroczna inflacja założona jest na poziomie 1,6% w 2013 r. i 2,4% w 2014 r., a w latach 2015-2017 - na poziomie 2,5%.

  "Niska dynamika inflacji w bieżącym roku wynika przede wszystkim ze spadku cen energii oraz spowolnienia wzrostu cen żywności. Spadkowi inflacji sprzyja również brak presji popytowej i płacowej w polskiej gospodarce. Wobec postępującego ożywienia aktywności gospodarczej, w 2014 r. przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, choć w warunkach utrzymującej się ujemnej luki produktowej presja inflacyjna powinna być nadal niska" - czytamy dalej.

  W projekcie budżetu założono, że średnioroczna inflacja producentów (PPI) wyniesie 0,5% w 2013 r., 2,8% w 2014 r., 2,5% w 2015 r., 2,6% w 2016 r. i 2,5% w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:57Projekt budżetu 2014: Stopa bezrobocia rejestr. to 13,8% na koniec 2013 i 2014 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrośnie do 2.198 tys. na koniec tego i 2.202 tys. na koniec przyszłego roku, podano także.

  "Zmniejszający się popyt na pracę wraz z dalszym wzrostem podaży pracy - co w warunkach spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym jest efektem zakładanego dalszego wzrostu aktywności zawodowej – przyczyni się do zwiększenia poziomu bezrobocia rejestrowanego do ok. 2,2 mln osób i stopy bezrobocia rejestrowanego do 13,8% na koniec 2013 r." - napisano w projekcie budżetu.

  W 2013 r. oczekiwany jest również wzrost stopy bezrobocia wg. metodologii BAEL (15 lat i więcej) o 0,6 pkt proc. do 10,7%, tj. poniżej średnich poziomów dla krajów strefy euro czy UE, które, zgodnie z prognozą KE z maja br. szacowane są odpowiednio na 12,2% i 11,1%, podano także.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego prognozowana jest na poziomie 13,3% na koniec 2015 r., 12,8% na koniec 2016 r. i 12,0% na koniec 2017 r.

  Utrzymujący się relatywnie wysoki poziom bezrobocia kolejny rok z rzędu ogranicza presję na wzrost wynagrodzeń, podkreślono też w projekcie.

  "Oczekuje się, że w 2013 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniesie tylko 2,4% i tym samym będzie niższe niż rok wcześniej (3,4%). Jednakże dzięki niskiej inflacji, siła nabywcza średniej płacy rośnie szybciej niż w poprzednim roku - przewiduje się, że w całym 2013 r. wyniesie 0,8% wobec 0,3% spadku w 2012 r" - czytamy dalej.

  Kolejny rok w rzędu, czynnikiem ograniczającym wzrost płac w skali całej gospodarki jest zamrożenie nominalnego funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych.

  W efekcie przewiduje się, że realny poziom przeciętnej płacy w gospodarce narodowej będzie o 1,2% wyższy niż przed rokiem. Oznacza to, że rok 2013 będzie już piątym z kolei, gdy realne tempo wzrostu wynagrodzeń jest niższe niż wzrost wydajności pracy, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw względem firm zagranicznych" - napisano w dokumencie.

  Ze względu na opóźnioną reakcję rynku pracy, rząd oczekuje, że prognozowana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej nie zdoła jeszcze przełożyć się na przyrost liczby etatów w 2014 r.

  "Przewiduje się, że poziom zatrudnienia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 r. (oczekiwany jest niewielki spadek o 0,1%)" - podano w projekcie.

  Według dokumentu, nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. będzie wyższe niż rok wcześniej, jednak wciąż pozostanie niskie (3,5%).

  "Ze względu na przewidywany wyższy niż w rekordowo niskim 2013 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnym, realne tempo wzrostu średniej płacy w przedsiębiorstwach spowolni do 1,1%, ale i tak będzie wyższe niż w latach 2009-2012. Uwzględniając planowane utrzymanie ograniczenia dotyczącego wzrostu funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych w 2014 r., oczekuje się, że realna płaca w gospodarce narodowej będzie o 1,0% wyższa w porównaniu z 2013 r." - czytamy dalej w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:48Projekt budżetu 2014: Wkład eksportu netto to +0,8 pkt w 2013, -0,1 pkt w 2014 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Wkład eksportu netto we wzrost PKB w tym roku pozostanie dodatni i wyniesie 0,8%, zaś w 2014 r. będzie ujemny i wyniesie -0,1 pkt proc., podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  "Uwzględniając oczekiwania dotyczące kształtowania się popytu krajowego oraz dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w UE można oczekiwać, że realny wzrost PKB w Polsce w skali całego 2013 r. wyniesie 1,5%. W 2014 r. wzrost ten przyspieszy do 2,5%" - czytamy w projekcie.

  Tym samym podtrzymano wcześniejsze prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (które wyniosło 1,9% w 2012 r.).

  "W roku bieżącym głównym czynnikiem wzrostu pozostanie eksport netto, którego kontrybucja we wzrost PKB szacowana jest na ok. 0,8 pkt proc. W przyszłym roku, wraz ze stopniową odbudową popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych, wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie lekko ujemny i wyniesie minus 0,1 pkt proc." - czytamy dalej.

  Według projektu, popyt krajowy wzrośnie w tym roku o 0,8% (po spadku o 0,2% w ub.r.), zaś w 2014 r. - o 2,7%.

  Poniżej prognozy dot. PKB przedstawione w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  Wyszczególnienie (zmiana r/r w %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  PKB 1,9 1,5 2,5 3,8 4,3 4,3
  Eksport 2,8 2,8 4,3 5,0 5,1 5,5
  Import -1,8 0,9 4,9 5,5 5,9 6,6
  Popyt krajowy -0,2 0,8 2,7 4,0 4,6 4,8
  Spożycie ogółem 0,6 1,1 1,6 2,4 2,7 2,8
  – prywatne 0,8 1,1 2,1 3,2 3,5 3,5
  – publiczne 0,0 0,9 0,0 -0,6 -0,1 0,0
  Akumulacja -3,3 -0,4 6,4 9,3 10,4 10,6
  – nakłady brutto na środki trwałe -0,8 -0,7 4,4 7,8 9,2 10,6
  PKB w cenach bieżących w mld zł 1595,3 1642,9 1721,5 1829,8 1955,6 2089,6

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:18Projekt budżetu 2014: Koszty obsługi długu SP spadną o 15,5% r/r do 36,1 mld zł 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosą w przyszłym roku 36,10 mld zł, tj. spadną o 15,5% wobec przewidywanego wykonania w tym roku, podano w projekcie budżetu na 2014 r.

  "Spadek wydatków w grupie jest wypadkową obniżenia o 24,9% kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nie zaplanowania na 2014 r. rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa oraz wzrostu o 14,2% kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych" - czytamy w dokumencie.

  Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, w szczególności umorzenie obligacji przeniesionych do ZUS w związku z przejęciem części ubezpieczonych ze składką z OFE, podkreślono.

  Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ma kosztować w przyszłym roku 11,80 mld zł, tj. o 14,2% więcej niż w br. natomiast koszt obsługi skarbowych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku krajowym ma spaść o 24,9% r/r do 24,30 mld zł, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:03Projekt budżetu 2014: Wynik finansowy NBP wyniesie -4,4 mld zł w 2013 r. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniesie w tym roku minus 4,40 mld zł, co przełoży się na brak wpłaty do budżetu państwa w przyszłym roku, podano w projekcie budżetu na 2014 r. Zysk NBP za 2012 r. wyniósł 5,54 mld zł.

  "W 2014 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu państwa pochodzących z wpłaty z zysku NBP. Plan finansowy NBP na rok 2013 zakłada ukształtowanie się wyniku finansowego banku centralnego na poziomie -4.400.700 tys. zł., co przekłada się na brak wpłaty do budżetu państwa" - czytamy w projekcie budżetu.

  W 2013 r. dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniosły 5,26 mld zł (cały zysk NBP wyniósł 5,54 mld zł i został pomniejszony o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego). Wpłata z zysku uzyskanego w 2012 r. nastąpiła w czerwcu 2013 r.

  "Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP na poziomie zaplanowanym charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy dalej w projekcie.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 12:50Projekt budżetu 2014: Dochody wzrosną najbardziej dzięki poprawie sytuacji gosp. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Dochody budżetu państwa wzrosną w 2014 r. nominalnie o 0,3% (wobec znowelizowanego planu na br.) do 276,51 mld zł. Na wzrost ten wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  W relacji do PKB dochody wyniosą 16,1% w 2014 r. wobec 16,8% w tym roku.

  "Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2014 r. wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Wskaźnikami makroekonomicznymi, które wykorzystywane są do opracowania indykatorów bazy podatkowej, są:

  - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 2,5%),

  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,4%),

  - nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,5%),

  - spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,1%),

  - wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,6%)" - głosi projekt budżetu.

  Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r. będą między innymi:

  - utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie,

  - likwidacja systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, co będzie powiązane z wprowadzeniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych,

  - zmiany w prawie do odliczeń przy nabyciu samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do tych samochodów,

  - zakładany wzrost stawki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe o 15%,

  - zakładany wzrost stawki podatku akcyzowego na papierosy o 5%,

  - opodatkowanie podatkiem akcyzowym gazu ziemnego (od listopada 2013 r.) wraz z wprowadzeniem szerokiego zakresu zwolnień,

  - ograniczenie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (zmiana wprowadzona od 2013 r.),

  - włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do zakresu podmiotowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  - ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet (zmiana wprowadzona od 2013 r.),

  - zmiana w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci (wprowadzona od 2013 r.)" - czytamy dalej.

  W materiale podkreślono, że w 2014 r. ponownie wzrośnie udział gmin we wpływach z podatku PIT - do 49,38% z 49,27% w tym roku. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2013 r., tj. 22,86%.

  "Głównym powodem bardzo niskiego wzrostu dochodów w 2014 r. w stosunku do dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku bieżącym (zgodnie z projektem nowelizacji ustawy budżetowej) są dużo niższe dochody niepodatkowe (niższe o około 8 mld zł). Jest to w głównej części spowodowane faktem, że w 2014 r. nie jest planowana wpłata z zysku NBP, która w 2013 r. wyniosła 5,3 mld zł" - napisano w dokumencie.

  (ISBnews)