Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.09, 14:09Szałamacha: W tym roku nie uda się uzyskać dochodów z podatku od handlu 

  Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - W związku z działaniami Komisji Europejskiej w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, strona polska zawiesza pobór tego podatku, co oznacza, że nie uda się uzyskać zakładanych wpływów podatkowych w tym roku, wynika z wypowiedzi ministra finansów Pawła Szałamachy. Strona polska będzie jednak bronić tego rozwiązania i planuje zaskarżenie do Trybunału Luksemburskiego ewentualnej negatywnej decyzji KE.

  "W tym roku budżet nie uzyska tych wpływów, które założyliśmy - to jest oczywiste" - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej.

  Wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej w obecnej formie. "Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r." - powiedział także. 

  W lipcu br. przedstawiciele MF szacowali, że w tym roku z podatku uda się pozyskać brutto 473 mln zł (netto 383 mln zł). Z kolei w budżecie na 2017 r. rząd zapisał wypływy z tego podatku na poziomie 1,6 mld zł.

  Szałamacha zapowiedział także, że wobec formalnego wszczęcia postępowania przez Komisję, Polska będzie mogła składać wyjaśnienia dotyczące podatku. "Wydana decyzja będzie mogła być zaskarżona przez stronę polską do Trybunału Luksemburskiego" - dodał.

  Zapewnił jednocześnie, że Polska wykorzysta wszelkie uprawnienia traktatowe i procesowe, które przynależą Polsce z tytułu przynależności do UE

  "Ta decyzja [o wszczęciu postępowania przez KE] jest sukcesem lobbystów. Jest działaniem na korzyść korporacji ponadnarodowych z pokrzywdzeniem przedsiębiorców. Jest trudna do zaakceptowania, jest niejasna ze względu na to, że wielokrotnie KE wzywała do opodatkowania dochodu tam, gdzie jest on wytwarzany. […] Nasz podatek doskonale realizuje ten postulat, postulat opodatkowania dochodów tak, gdzie jest on wytwarzany, gdzie biznes jest generowany" - powiedział Szałamacha.   

  "Ze względu na tajemnicę skarbową nie mogę przekazać danych, informacji dotyczących kwot i nazw firm, które od wielu lat funkcjonują na polskim rynku, realizują obroty rzędu 3-5 mld zł, koncernów handlowych, które od lat nie zapłaciły ani złotówki podatku dochodowego w Polsce" - dodał minister.

  Jednocześnie minister powiedział, że strona polska nie otrzymała jeszcze oficjalnie dokumentów ze strony KE i dopiero jak je otrzyma będzie mogła szczegółowo odnieść się do wszystkich wątpliwości Komisji.

  Szałamacha zapowiedział też dziś, że Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r.

  Komisja Europejska podała wczoraj, że wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

  Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe:

  *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (około 3,92 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 0,8 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa od 17 mln zł do 170 ml zł (około 39,2 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 1,4 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa powyżej 170 mln zł.

  Według wstępnej oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Jak zaznaczono, Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

 • 20.09, 12:02Szałamacha: Będzie nowy projekt ustawy o handlu detal. i korekta budżetu na 2017 

  Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r., zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Obecnie podatek od sprzedaży detalicznej zostaje zawieszony, dodał.

  "Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r." - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że będzie on wprowadzony w styczniu 2017 r. i ta nowa formuła zostanie w pierwszej kolejności przedstawiona Radzie Ministrów. Obecnie podatek od sprzedaży detalicznej zostaje zawieszony.

  Według ministra, wszystkie wydatki inwestycyjne zapisane w budżecie na przyszły rok, program 500+ i inne programy będą nadal realizowane.

  "Z lektury korespondencji prowadzonej z Komisją Europejską wynika, że w ogóle nie czytała ona naszych argumentów" - wskazał też Szałamacha.

  Komisja Europejska podała wczoraj, że wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

  Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe:

  *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (około 3,92 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 0,8 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa od 17 mln zł do 170 ml zł (około 39,2 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 1,4 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa powyżej 170 mln zł.

  Według wstępnej oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Jak zaznaczono, Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

 • 19.09, 12:42MF przedstawi we wtorek plan działań po negatywnej decyzji KE ws. podatku handl. 

  Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało plan działań wypadek, gdyby Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Ponieważ ten scenariusz się zrealizował, resort przedstawi plan dotyczący nowych działań we wtorek podczas konferencji prasowej, podało ministerstwo.

  "Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Finansów spodziewało się zajęcia przez KE stanowiska w sprawie podatku już od kilku tygodni. Trwała wymiana korespondencji, otrzymywaliśmy informacje na ten temat od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i naszego przedstawicielstwa w Brukseli" - czytamy w komunikacie resortu.

  "MF brało pod uwagę zarówno wariant pozytywny, tj. zaprzestanie postępowania przez KE jak i negatywny.  Dlatego MF przygotowało plan działań na tą drugą okoliczność. Plan zostanie zakomunikowany opinii publicznej we wtorek podczas konferencji prasowej" - napisano także.

  Komisja Europejska podała dziś, że wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

  "Komisja Europejska wydała dziś również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Jest to następstwem decyzji podjętej przez Komisję w lipcu 2016 r. w sprawie węgierskiego podatku progresywnego opartego na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej, który Komisja uznała za naruszenie unijnych zasad pomocy państwa ze względu na to, że podatek ten przyznał selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody w stosunku do ich konkurentów" - czytamy w komunikacie Komisji.

  Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe:

  *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa poniżej 17 mln zł (około 3,92 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 0,8 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa od 17 mln zł do 170 ml zł (około 39,2 mln euro),

  *    stawkę podatku w wysokości 1,4 % mającą zastosowanie do części miesięcznych przychodów przedsiębiorstwa powyżej 170 mln zł.

  "Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat. Jednakże system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, i nie powinien faworyzować w sposób nieuzasadniony szczególnego rodzaju przedsiębiorstw, np. przedsiębiorstw o niższych przychodach" - czytamy także.

  "Na tym etapie Komisja ma obawy, że zastosowanie progresywnych stawek podatku opartych na wielkości przychodów przynosi selektywną korzyść przedsiębiorstwom o niższych przychodach i w związku z tym stanowi pomoc państwa w rozumieniu przepisów UE. Taka struktura progresywnych stawek skutkuje tym, że przedsiębiorstwa o niskich przychodach albo nie płacą podatku od sprzedaży detalicznej, albo płacą znacznie niższą jego średnią stawkę niż przedsiębiorstwa o wysokich przychodach" - napisano dalej w komunikacie KE.

  Według wstępnej oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej, podkreślono w komunikacie.

  Zgodnie z prawem unijnym, państwa członkowskie są organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawie własnych systemów podatkowych, ale muszą przestrzegać, aby ich systemy podatkowe były zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

  W lipcu 2016 r. Komisja stwierdziła, że węgierski podatek progresywny oparty na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa, ponieważ progresywne stawki podatku przyznały selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody.

  "Po wszczęciu szczegółowego postępowania Komisja nakazała Węgrom zawieszenie stosowania progresywnych stawek, zanim Komisja dokona oceny pomocy państwa. W efekcie Węgry nie pobrały żadnego podatku opartego na progresywnych stawkach i de facto nie udzielono żadnej pomocy państwa. Oznaczało to, że nie istniała konieczność odzyskiwania środków po podjęciu przez Komisję ostatecznej decyzji" - podano także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 12:09NBP: W związku z Programem 500+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi 

  Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - W związku z wejściem w życie programu Rodzina 500+ można oczekiwać, że najsilniej wzrosną wydatki na usługi, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie. Według banku centralnego, dzięki temu programowi część beneficjentów o niższych dochodach może istotnie zmienić wzorzec konsumpcji, upodobniając go do tego, który obserwuje się u gospodarstw domowych o wyższych dochodach.

  "Struktura wydatków odpowiednich grup gospodarstw domowych sugeruje, że w związku z programem Rodzina 500+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi. W zależności od sytuacji dochodowej gospodarstwa domowe mogą sobie pozwolić na różne wzorce konsumpcji, co ma swoje odzwierciedlenie w ich strukturze wydatków. Zazwyczaj, u gospodarstw domowych o niższych dochodach większy udział w całkowitej konsumpcji stanowią wydatki na podstawowe potrzeby, takie jak żywność i utrzymanie mieszkania, przy mniejszym znaczeniu pozostałych dóbr. Poprawa sytuacji materialnej poprzez wypłaty z programu Rodzina 500+ może, przynajmniej u części beneficjentów, istotnie zmienić wzorzec konsumpcji, upodabniając go do tego, który obserwuje się u gospodarstw domowych o wyższych dochodach" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2016 r."

  Dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 2014 r. wskazują, że największą liczbę potencjalnych beneficjentów programu Rodzina 500+ stanowią gospodarstwa domowe o przeciętnej sytuacji dochodowej (subiektywnie postrzeganej) oraz tych, które muszą na co dzień oszczędnie gospodarować budżetem, podał także bank centralny. Wśród nich gros uprawnionych do korzystania z programu to gospodarstwa domowe z dwójką dzieci i świadczeniem na jedno z nich (37%) oraz te, którzy mogą otrzymać z programu co najmniej 1000 zł (47%).

  "Porównanie średniego dochodu gospodarstw domowych w podziale na deklarowany sposób gospodarowania sugeruje, że już świadczenie w wysokości 1000 zł jest w stanie poprawić ich sytuację dochodową na tyle, by w istotny sposób wpłynąć na strukturę wydatków. Wśród gospodarstw domowych, którym takie świadczenie może przysługiwać, te o lepszej (subiektywnej) sytuacji dochodowej odnotowują relatywnie większy udział wydatków na odzież i obuwie, transport, edukację, rekreację i kulturę, turystykę oraz restauracje i hotele. Można więc oczekiwać wyższego tempa wzrostu właśnie w tych kategoriach wydatków, z których istotną część stanowią usługi. Powyższe może częściowo tłumaczyć brak wyraźnego przełożenia się programu Rodzina 500+ na dynamikę sprzedaży detalicznej" - czytamy dalej w raporcie.

  Program Rodzina 500+ ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. W ramach obsługi programu do końca lipca br. wydano 2,55 mln decyzji, co oznacza, że 93,5% wniosków zostało już rozpatrzonych. Dzięki programowi do rodzin trafiło ponad 7,1 mld zł.

  Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

  (ISBnews)

 • 06.09, 13:46Morawiecki: Ograniczenie handlu w niedziele nie wpłynie negatywnie na gospodarkę 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2016 (ISBnews) - Ograniczenie handlu w niedziele nie będzie miało negatywnego wpływu na gospodarkę, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  "Jak najbardziej popieram. Większość krajów ma ograniczenia w handlu, my chcemy dołączyć do tych krajów. Nie uważam, że zakaz będzie miał wpływ na gospodarkę" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  Na początku września złożono w Sejmie obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Przewiduje on m.in, że że handel oraz "wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w placówkach handlowych" byłyby zakazane, natomiast w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę byłby dozwolony do godz. 14:00.

  Odstępstwa dotyczyłyby też m.in. sklepów, gdzie "czynności sprzedażowe" wykonuje wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, punktów handlowych na terenie stacji benzynowych, piekarni, aptek, niektórych kiosków z prasą czy m.in. placówek handlowych w portach lotniczych, punktów handlowych prowadzących pamiątki, upominki lub dewocjonalia. W projekcie dopuszcza się także niedzielny handel w strefach wolnocłowych.

  W czerwcu dyrektor generalny w Polskiej Radzie Centrów Handlowych (PRCH) Radosław Knap mówił w wywiadzie dla ISBnews.tv, że bezpośrednio po wprowadzeniu ustawy ograniczającej handel w niedziele 30-50 tys. osób zatrudnionych obecnie w centrach handlowych może mieć problemy z dalszym zatrudnieniem.

  Podczas zorganizowanego w czerwcu przez Centrum im. Adama Smitha i ISBnews II Śniadania , jego uczestnicy wskazywali, że ograniczenie handlu w niedziele wpłynie negatywnie na poziom zatrudnienia w branży, w której pracuje ponad 2,2 mln osób i funkcjonuje ponad milion przedsiębiorstw, spadną także wpływy z podatku CIT i PIT.

  (ISBnews)

   

 • 25.08, 16:35Szałamacha: Są środki na obniżenie wieku emerytalnego od IV kw. 2017 r. 

  Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - W przyszłorocznym budżecie została zapewniona rezerwa, która umożliwia obniżenie wieku emerytalnego od IV kw. 2017 r., poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.

  "Jest rezerwa na ten cel. Co do ostatecznego kształtu, to Sejm o tym zdecyduje" - powiedział Szałamacha podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie, czy możemy mówić o planowanym obniżeniu wieku emerytalnego od IV kw.

  W połowie lipca Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szałamacha mówił później, że kształt ustawy dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego nie jest ostateczny, wciąż możliwe jest uwzględnienie w tym projekcie kwestii stażu pracy.

  Minister potwierdził podczas dzisiejszej konferencji, że stawka podatku VAT nie zostanie obniżona w przyszłym roku.

  "Stawka VAT na poziomie 23% zostanie utrzymana. Na pewno w 2017 r. zostanie utrzymana" - powiedział Szałamacha.

  Nie powiedział jednak, czy w kolejnych dojdzie do jego obniżenia.

  Odnośnie dochodów z podatku od handlu detalicznego - w projekcie ustalono je na 1,6 mld zł na 2017 r. i - jak podkreślił minister - jest to bezpieczny poziom.

  Rząd uwzględnił także w projekcie budżetu m.in. środki na dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Przyszłoroczny budżet uwzględnia także zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę kolejową i drogową.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 16:18Sadkowski i Wspólnicy: Sejm rozpatrzy ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele 

  Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę prawdopodobnie zostanie złożony zgodnie z terminem. Eksperci wskazują na potrzebę zredefiniowania istoty zakazu i poszczególnych wyłączeń przewidzianych w projekcie ustawy, uważają prawnicy z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

  "Z końcem sierpnia 2016 r. upływa termin, w którym Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę ma zebrać 100 tys. podpisów od osób popierających jej projekt. Z informacji przekazywanych przez Komitet wynika, że są duże szanse na zebranie wymaganej ilości podpisów i w konsekwencji, na skierowanie projektu do rozpoznania przez Sejm" - czytamy w komentarzu przesłanym ISBnews.

  Zakaz pracy w handlu miałby obejmować nie tylko pracowników zatrudnionych u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, ale również pracowników tymczasowych i outsourcingowych. Nowością jest objęcie zakazem również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli zlecenia i o dzieło.

  "Przykład ten wyraźnie obrazuje nasilającą się w ostatnim czasie tendencję do ingerencji prawa pracy w sferę stosunków cywilnoprawnych, będących podstawą zatrudnienia. Możemy to zaobserwować również na gruncie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zakładającego wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych" - uważa radca prawny z działu Prawa Pracy kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Monika Kolasińska.

  Kancelaria zwraca uwagę, że w odróżnieniu od poprzedniego brzmienia projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, obecnie proponowany zakaz obejmować miałby również sklepy sieci franczyzowych, w których za kasą staje sam właściciel. Ma to przeciwdziałać presji wywieranej przez sieciowych franczyzodawców na drobnych przedsiębiorców. Ograniczenie to wzbudza jednak kontrowersje pod kątem równości przedsiębiorców wobec prawa. Franczyzobiorcy prowadzą bowiem zazwyczaj indywidualną działalność gospodarczą. W przypadku pozostałych przedsiębiorców działających pod własnym szyldem, zakaz handlu w niedziele w ogóle nie będzie obowiązywał.

  "Zmiany w ustawie mogą sprawić, że franczyzobiorcy, nawet gdyby chcieli pracować w niedziele, nie będą mogli wykonywać wówczas swojej działalności na takich zasadach, jak pozostali indywidualni przedsiębiorcy. Zapisy projektu ustawy pośrednio dopuszczają jednak wykonywanie działalności handlowej przez tzw. osoby współpracujące, czyli prowadzące własną działalność gospodarczą i wykonujące pracę na rzecz innego podmiotu w oparciu o zawarte umowy handlowe, inne niż umowy zlecenia i o dzieło. Oczywiście, takie wykonywanie pracy będzie możliwe tylko wtedy, gdy działalność osób współpracujących będzie rzeczywiście odpowiadała warunkom samozatrudnienia. Stwarza to jednak pole do optymalizacji działalności handlowej w niedziele" - wskazuje Kolasińska.

  Według kancelarii, w projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele przewidziano szereg innych wyłączeń. Zakazem handlu w niedziele nie będą objęte m.in. niewielkie stacje benzynowe, piekarnie zlokalizowane przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż produktów własnej produkcji w godzinach między 6.00 a 13.00, apteki, kioski nieprzekraczające 50 m2 powierzchni oraz placówki handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek, upominków i dewocjonaliów.

  Jednym z zapisów projektu ustawy jest regulacja e-handlu. Co do zasady, działalność handlowa prowadzona przez sklepy internetowe podlega takim samym ograniczeniom, jak w przypadku pozostałych placówek handlowych. Z zakazu tego wyłączony jest jednak handel na platformach i portalach internetowych, świadczących usługi w zakresie sprzedaży towarów, które nie powstały w efekcie działalności produkcyjnej. Jak wskazują eksperci, wątpliwości w tym zakresie pozostawia nie tylko zasadność i sposób rozgraniczenia przez pomysłodawców ustawy towarów powstających w efekcie działalności produkcyjnej i nieprodukcyjnej, ale też kwestia praktyczna, czyli kontroli przestrzegania zakazu i przewidzianych do tego środków.

  "Zakaz handlu w niedziele może spowodować wylanie dziecka z kąpielą i redukcję zatrudnienia, obejmującą w szczególności osoby o mniejszej dyspozycyjności, np. studentów mogących pracować wyłącznie w weekendy. Ograniczenie pracy w branży handlowej w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę stawia też pytanie o równość pracowników placówek handlowych wobec prawa względem pozostałych pracowników, dla których wigilia czy Wielka Sobota są normalnymi dniami pracy. Wszystkie te kwestie powinny zostać uwzględnione w toku dalszych prac nad projektem ustawy reglamentującej handel w niedziele" - podsumowuje Kolasińska.

  (ISBnews)

   

 • 01.08, 10:21Prezydent podpisał ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej 

  Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, podała Kancelaria Prezydenta. Stawki podatku wynoszą: 0,8 % podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 tys. zł oraz 1,4 % nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 tys. zł -w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 tys. zł.

  Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 tys. zł, nie będą zobowiązani do składania deklaracji o wysokości podatku.

  Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej, obciążającego bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa, podano w informacji.

  "Zgodnie z przyjętą ustawą, podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, natomiast przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy jest dokonywanie na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom [...] na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa" – czytamy dalej.

  Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 tys.zł.

  "Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000,0 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca" – podano także.

  Stawki podatku wynoszą:

  - 0,8 % podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 tys. zł,

  - 1,4 % nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 tys.-zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 tys. zł.

  Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 tys. zł, nie będą zobowiązani do składania deklaracji o wysokości podatku.

  Ustawa wchodzi w życie 1 września 2016 r.

  (ISBnews)

 • 07.07, 07:45Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej 

  Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Sejm uchwalił w środę wieczorem ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  "Zgodnie z tym aktem prawnym przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Ustawa przewiduje kwotę wolną od opodatkowania na poziomie 17 mln zł miesięcznie" - czytamy w komunikacie Sejmu.

  Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, będą płacili podatek i będą musieli złożyć deklarację podatkową. Podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

  "Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów. Zapłacony przez nich podatek będzie stanowił u nich koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Zgodnie z ustawą, z nowego podatku wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in.: węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył m.in. leków oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych. Ustawa trafi do Senatu" - czytamy dalej.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

  (ISBnews)

   

 • 01.07, 08:33Kowalczyk: Deficyt budżetu w tym roku będzie 'dużo, dużo lepszy' od planu 

  Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Po pięciu miesiącach realizacji tegorocznego budżetu udało się wypracować 2/3 zakładanego na cały rok wzrostu wpływów podatkowych, a biorąc pod uwagę jednorazowe wpływy z aukcji LTE i zysku banku centralnego, można oczekiwać, że deficyt budżetowy na koniec roku będzie "dużo, dużo lepszy" od zaplanowanego, uważa szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Podatki miały wzrosnąć według założeń o 6 mld zł w stosunku do ub. roku, a już jest ponad 4 mld zł tego wzrostu - jak na pięć miesięcy, jest to znakomity wynik i na pewno dochody budżetowe, w systemie podatkowym - podkreślam - będą większe niż plan. A oprócz tego mamy dochody jednoroczne, takie nadzwyczajne. tj. z aukcji LTE i z zysku Narodowego Banku Polskiego. One w tym roku znakomicie nam poprawią wynik budżetu - będzie dużo, dużo lepszy niż zakładał pierwotny plan budżetowy" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Ministerstwo Finansów podało wcześniej, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano 13,48 mld zł deficytu (czyli 24,6% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok). Dochody budżetu państwa były w tym okresie wyższe o 11% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, w tym dochody podatkowe wzrosły o 7,2% r/r.

  Na realizację budżetu w tym roku wpłyną nowe podatki, m.in. podatek od handlu detalicznego.

  "Podatek handlowy wejdzie w życie najwcześniej 1 sierpnia, a jak się nie uda - to pierwszego września. Więc wpływy z niego to będzie kwota poniżej 1 mld zł. Podatek całoroczny szacowany jest na ok. 1,5 mld zł" - powiedział także Kowalczyk.

  Ustawa budżetowa przewiduje, że deficyt budżetu państwa będzie w tym roku nie większy niż 54,74 mld zł.

  (ISBnews)

 • 15.06, 09:11Abramowicz z PiS: Ograniczenie handlu w niedzielę może wejść od stycznia 2017 r. 

  Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele mógłby zostać przyjęty przez Sejm w tym roku, a nowe przepisy obowiązywałyby od stycznia 2017 roku, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) i przewodniczący zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego Adam Abramowicz.

  "Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, nie jest projektem Prawa i Sprawiedliwości, ani nie jest rządowym projektem. To jest projekt obywatelski, pod którym muszą zostać zebrane odpowiednie podpisy poparcia" – powiedział w rozmowie z ISBnews.tv Abramowicz po II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha.

  "Jeżeli podpisy takie zostaną zebrane, to jest szansa, że nowe przepisy weszłyby od nowego roku" – dodał poseł.   

  Według niego, korporacje handlowe, które prowadzą w Polsce sieci i otwierają placówki w niedziele, w swoich krajach mają ograniczenia lub zakaz handlu w ten dzień. Należy więc wprowadzić podobne rozwiązania, przede wszystkim dla dobra rodzimych kupców.

   "Polski przedsiębiorca, który chciałby pozostać w domu i poświęcić czas rodzinie musi otworzyć swój sklep, bo robi to jego konkurencja" – dodaje Abramowicz.

  Jego zdaniem, w zdecydowanej większości krajów w Europie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, a głównie w krajach postkomunistycznych można otwierać sklepy w ten dzień. I dowodzi, że nie ma to wpływu na gospodarkę.

  "Kraje Europy Zachodniej utrzymują zakaz handlu w niedzielę, a gdyby było to niekorzystne dla ich gospodarki, dawno by z tego zrezygnowały. Straszenie dużym bezrobociem z powodu wprowadzenia zakazu handlu w niedziele jest propagandą prowadzoną przez duże sieci handlowe" – uważa poseł PiS.

  Abramowicz uważa, że państwo ma obowiązek zaingerować, bo rozwiązuje problem, którego sami obywatele rozwiązać nie mogą.

  W II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha nt. ograniczenia handlu w niedziele uczestniczyli: prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Radosław Knap dyrektor generalny w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, Adam Abramowicz poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Andrzej Wojciechowicz prezes FMCG - Business Consulting, Marek Jakubiak poseł Kukiz'15, Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum im. Adama Smitha, Andrzej Sadowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha.   

  (ISBnews)

 • 14.06, 18:33Rząd przyjął projekt podatku od handlu z dwiema stawkami podatkowymi  

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu. Ustalono m.in. kwotę wolną od opodatkowania na poziomie do 17 mln zł miesięcznie i dwie stawki podatku. 

  "Podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 
  - 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie,
  - 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie" - czytamy w komunikacie CIR. 

  Według CIR, wpływy z podatku handlowego oszacowano na ok. 630,2 mln zł w 2016 r. – przy założeniu, że zacznie on obowiązywać od 1 sierpnia br.  W tym roku i latach kolejnych środki z tego podatku będą jednym ze źródeł finansowania programu „Rodzina 500 plus". Przyjęty model równego opodatkowania wszystkich sprzedawców detalicznych  jest zgodny z prawem unijnym".

  "Założono, że przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewidziano opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet" - czytamy także. 

  "Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów. Nie przewidziano szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych" - czytamy także.

  Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

  "Zgodnie z projektem ustawy, z nowej daniny wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in.: węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych, a także towarów sprzedawanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych" - podano także. 

  Według CIR, dzięki wyłączeniu tych towarów spod podatku handlowego nie wzrośnie koszt ogrzewania domów i mieszkań oraz cena leków i usług gastronomicznych.

  (ISBnews)

 • 14.06, 12:23Sadowski z CAS: Samorządy powinny decydować o ew. zakazie handlu w niedzielę 

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Jeżeli rząd w Polsce planuje wprowadzić ograniczenia dla handlu w niedziele, to powinien wprowadzić taką możliwość wyłącznie dla samorządów, uważa prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski.

  "Jeżeli rząd chce wprowadzić ograniczenia dla handlu, to powinien wprowadzić możliwość takich ograniczeń wyłącznie dla samorządów. To one, a nie rząd w Warszawie, powinny decydować czy chcą mieć handel na swoim terenie w niedziele, czy nie" – powiedział ISBnews.tv Sadowski na II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha.

  Jego zdaniem, warto jednocześnie zauważyć, co się stało z podobnym ograniczeń handlu na Węgrzech. "Rząd pod wpływem działań opozycji i wizji referendum wycofał się z takiego zakazu. Jeżeli by takie referendum wprowadzić w Polsce, to nie byłoby ono do wygrania przez obecnie rządzących" – dodał Sadowski.

  Według niego mikroprzedsiębiorca w Polsce, a takim jest najczęściej właściciel sklepu, prawie dwa miesiące w roku swojego czasu oddaje rządowi ze względu na różnego rodzaju obowiązki i przymusy które na nim ciążą. Traci czas zamiast rozwijać własną firmę.

  "Jeżeli rząd naprawdę chce pomóc i ulżyć przedsiębiorcom, to powinien zlikwidować tych kilkanaście tysięcy różnych przepisów, które powodują, że ten czas jest mu zabierany" – uważa Sadowski.

  W II Śniadaniu Eksperckim ISBnews i Centrum im. Adama Smitha nt. ograniczenia handlu w niedziele uczestniczyli: prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Radosław Knap dyrektor generalny w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, Adam Abramowicz poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Andrzej Wojciechowicz prezes FMCG - Business Consulting, Marek Jakubiak poseł Kukiz'15, Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum im. Adama Smitha, Andrzej Sadowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha.   

  (ISBnews)

 • 24.05, 16:03Rząd przyjął projekt ws. przeciwdziałania wyłudzaniu VAT w obrocie paliwami 

  Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w celu wprowadzenia przepisów, które będą zapobiegać m.in. wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

  "Przede wszystkim wprowadzono przepisy, które będą zapobiegać wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczą negatywny wpływ tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych (zmniejszy się szara strefa) i dochody budżetu państwa (będą wyższe wpływy z podatku od towarów i usług)" - czytamy w komunikacie.

  Jak podało CIR, szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowna jest na kilkanaście procent, a straty budżetu państwa na co najmniej 2,5 mld zł rocznie. W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł.

  "Oszustwa w podatku VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów i dystrybutorów paliw, którzy odnotowują straty spowodowane nieuczciwą konkurencją ze strony firm działających w szarej strefie. Nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców" - czytamy dalej.

  Obecnie wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych nie powoduje obowiązku zapłaty podatku VAT, a opodatkowaniu podlega dopiero jego odsprzedaż w Polsce, co stwarza pole do nadużyć. "Po zmianach obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej" - czytamy także.

  W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych - realizowanych z wykorzystaniem składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy - podmioty te będą płatnikiem podatku VAT.

  Uszczelnieniu nastąpi również w systemie koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą, co jest związane ze zmianami w ustawie Prawo energetyczne.

  "Przewidziano przepisy zwiększające wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi" - podano w materiale.

  Przyjęto także, że koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne. Pozwoli to na powiązanie obowiązku koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika podatku VAT oraz zwiększenie efektywności nadzoru państwowego.

  Uzyskanie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami z zagranicą ma poprzedzać dokonanie wpisu do rejestru systemu zapasów obowiązkowych. Założono, że z prawa do uzyskania koncesji na obrót paliwami z zagranicą będą wykluczone przedsiębiorstwa, w których osoby zarządzające (członkowie zarządów i rad nadzorczych) skazano prawomocnym wyrokiem również za przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością, podano także.

  Natomiast zmiany w ustawie o podatku akcyzowym - mają na celu uniemożliwienie "obchodzenia" zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą

  "Zaproponowano ograniczenie wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. W praktyce ma ono polegać na możliwości świadczenia usług wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy" - czytamy również w komunikacie.

  Według CIR, aby usprawnić kontrolę wywiązywania się przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców z obowiązku posiadania przez ich klientów koncesji paliwowej - informacja o podmiotach, na rzecz których dokonano w danym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, będzie przekazywana nie tylko prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ale również ministrowi finansów.

  (ISBnews)

   

 • 24.05, 11:37PIH pozytywnie ocenia nowy projekt dot. podatku od handlu detalicznego 

  Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) pozytywnie ocenia zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów założenia podatku od handlu detalicznego, w tym przede wszystkim wysokość kwoty wolnej od podatku i stawkę progresywną tego podatku, podała Izba. 

  "Polska Izba Handlu  pozytywnie ocenia zaprezentowane wczoraj założenia podatku od handlu detalicznego. Stawka progresywna zgodna z oczekiwaniami branży przedstawionymi na spotkaniu w sejmie w kwietniu, wolna kwota w wysokości obrotu małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapowiedź, że projekt ma nie zawierać szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych - są to kroki w dobrym kierunku" - napisał prezes PIH Waldemar Nowakowski w komentarzu przesłanym ISBnews.  

  Według niego progresja spełnia założenia wyrównania szans, co należy ocenić pozytywnie. "Czekamy jednak na projekt ustawy, żeby jako najszersza reprezentacja handlu w Polsce móc całościowo odnieść się do proponowanych szczegółowych zapisów. Jedynym mankamentem przedstawionego projektu wydaje się być brak wyłączenia z podstawy opodatkowania towarów akcyzowych, które nie powinny być objęte podatkiem" – komentuje Nowakowski. 

  Wcześniej resort finansów poinformował, że nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został przesłany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zakłada on kwotę wolną na poziomie 17 mln zł miesięcznie (wobec wcześniej proponowanych 1,5 mln zł miesięcznie). Podstawowa stawka podatku to 0,8% od sprzedaży powyżej tego pułapu, ale do 170 mln zł miesięcznie. Powyżej tego pułapu podatek wyniesie 1,4%. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

  W połowie kwietnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że w nowej propozycji podatku od sprzedaży detalicznej rząd chce odejść od specjalnego opodatkowania w soboty i niedziele.

  (ISBnews)

 • 24.05, 08:24MF: Kwota wolna od podatku od handlu detal. - 17 mln zł mies., skala progresywna 

  Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej zakłada kwotę wolną na poziomie 17 mln zł miesięcznie (wobec wcześniej proponowanych 1,5 mln zł miesięcznie). Podstawowa stawka podatku to 0,8% od sprzedaży powyżej tego pułapu, ale do 170 mln zł miesięcznie. Powyżej tego pułapu podatek wyniesie 1,4%, podało Ministerstwo Finansów. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

  Według poprzedniej propozycji, podatek miał być naliczany według trzech stawek: 0,4%, 0,8% i 1,4%.

  "Kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie oraz skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe zawiera przygotowany przez ministra finansów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Jest on efektem trwających od początku lutego br. konsultacji społecznych, w ramach których przedsiębiorcy sektora handlu oraz organizacje ich zrzeszające zgłosiły liczne postulaty i uwagi. Projekt został przekazany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet, podano także.

  Wyłączona z podatku będzie sprzedaż:

  * gazu ziemnego dostarczanego do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,

  * węgla kamiennego i innych paliw stałych,

  * używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych (zarówno rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym jak i znajdujących się w przydomowych zbiornikach gazu),

  * olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych,

  * leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części, na podstawie odrębnych przepisów,

  * towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych, podano też w komunikacie.

  Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym, wyjaśnił też resort.

  W połowie kwietnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że w nowej propozycji podatku od sprzedaży detalicznej rząd chce odejść od specjalnego opodatkowania w soboty i niedziele.

  (ISBnews)

   

 • 17.05, 16:29W najbliższych dniach do KSRM trafi projekt ustawy o podatku od handlu detal. 

  Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej zostanie skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów w najbliższych dniach, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.  

  "Ze względu na znane wszystkim okoliczności, duże dyskusje i protesty ta ustawa zostanie skierowana na Komistet Stały Rady Ministrów w najbliższych dniach. Musieliśmy przepracować ten pierwotny projekt" - powiedział Szałamacha podczas posiedzenia Rady Ministrów.

  W połowie kwietnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że w nowej propozycji podatku od sprzedaży detalicznej rząd chce odejść od specjalnego opodatkowania w soboty i niedziele. Kwotę wolną ustalono na 1,5 mln zł miesięcznie, a stawki podatku na: 0,4% do 17 mln zł przychodów miesięcznie, 0,8% dla przychodów od 17 mln zł do 170 mln zł oraz 1,4% od miesięcznego przychodu powyżej 170 mln zł.

  Wyłączona z podatku będzie sprzedaż gazu ziemnego, wody, węgla, brykietu itp., olejów opałowych, butli gazowych oraz leków.

  Zgodnie z "Założeniami opodatkowania sprzedaży detalicznej" podatnikami będą "sprzedawcy detaliczni, dokonujący zbycia towarów na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaż przedsiębiorcom nie będzie uwzględniana w podstawie opodatkowania".

  (ISBnews)

 • 13.05, 12:37MRiRW: Projekt ustawy dot. rolniczego handlu detal. przesłany do konsultacji 

  Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) udostępniło do konsultacji publicznych oraz uzgodnień i opiniowania projekt ustawy dotyczącej tzw. rolniczego handlu detalicznego, której celem jest stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, bez udziału pośredników, żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli, podał resort.

  "Konsultacje publiczne, podczas których można zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionych w projekcie rozwiązań, potrwają do 18 maja 2016 r. Ministerstwo ponownie zachęca zainteresowane podmioty do podejmowania inicjatywy w tym zakresie. Planuje się, że przygotowywana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

  "Na mocy projektowanej ustawy planuje się, w szczególności:

  1) zdefiniowanie pojęcia 'rolniczy handel detaliczny';

  2) wskazanie organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym zakresie zaproponowano, aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem żywności):

  - w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej,

  - w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

  3) przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych kompetencji do określania w drodze rozporządzeń:

  - limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego,

  - wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w ramach możliwych dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Takie dostosowania będą możliwe w zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu umożliwienia stosowania tych metod, w zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych ze względu na położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, oraz w innych zakładach - wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia;

  4) wprowadzenie preferencji podatkowych w postaci zwolnień przedmiotowych dla przychodów uzyskiwanych z rolniczego handlu detalicznego" - napisał dalej resort.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 12:02Polska Grupa Supermarketów poparła inicjatywę o ograniczeniu handlu w niedziele  

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Polska Grupa Supermarketów (PGS) - skupiająca polskie sieci Top Market, Delica, Minuta8 - poparła inicjatywę NSZZ Solidarność o powszechnym ograniczeniu handlu w niedziele, argumentując swoje stanowisko względami społecznymi i zdrowotnymi, poinformowała Grupa.

  Wyjątek mają stanowić placówki w obiektach użyteczności publicznej, m.in. szpitale i stacje benzynowe przy autostradach.

  W opinii PGS, prawo do wypoczynku powinni mieć oprócz pracowników również właściciele sklepów, którzy jednoosobowo prowadzą działalność handlową.

  "Zagraniczne sieci zmusiły nas do pracy w niedzielę i polski przedsiębiorca musi dostosować się, jeśli chce się utrzymać na rynku. Tymczasem uważamy, że 6 dni w tygodniu wystarcza na dokonanie zakupów, a wszyscy pracownicy branży handlu powinni mieć wolną od pracy niedzielę" - powiedział prezes PGS Michał Sadecki, cytowany w oświadczeniu.

  "Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele i święta pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów pracowniczych, polepszenie warunków pracy i poświęcenie czasu rodzinie. Zakaz ten musi jednak obowiązywać wszystkie sklepy, tak aby uniknąć procederu handlu np. na stacjach benzynowych. PGS zwraca uwagę, że zagraniczne sieci często otwierają swoje sklepy na stacjach benzynowych, omijając w ten sposób zakaz pracy w dni wolne od pracy. Szczególnie istotne jest rozwiązanie kwestii części stacji benzynowych, usytuowanych w centrach miast" - czytamy w oświadczeniu.

  (ISBnews)

   

 • 26.04, 09:14Szałamacha: Decyzja MF ws. podatku od handlu detalicznego w najbliższych dniach 

  Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów w najbliższych dniach podejmie decyzję co do ostatecznego kształtu projektu ustawy dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.

  "W najbliższych dniach zapadnie nasza decyzja, czyli Ministerstwa Finansów, a ostateczną decyzję podejmuje parlament" - powiedział Szałamacha w wywiadzie dla Programu 3 Polskiego Radia.

  "Są dwie koncepcje - jedna ma większe szanse bycia zaakceptowaną przez Komisję Europejską - ta w wersji liniowej, natomiast naszym celom bliższa jest, oczywiście, wersja podatku progresywnego, czyli stawki narastające wraz z wielkością obrotów" - dodał.

  Zaznaczył, że jest kilka przypadków, "które dają nadzieję" co do możliwości przekonania KE do progresji stawek.

  Szałamacha zapowiedział także, że stawki będą utrzymane mniej więcej w przedziale z poprzedniego projektu.

  "Teraz będziemy obracali się mniej więcej w takim samym przedziale. To znacznie niższe stawki, niż te które pojawiały się w kampanii wyborczej, kiedy mówiliśmy o stawkach 3% czy 3,5%" - wskazał minister.

  Nie chciał ujawnić, czy ostateczna propozycja będzie obejmować dwie czy trzy stawki.

  W połowie kwietnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że w nowej propozycji podatku od sprzedaży detalicznej rząd chce odejść od specjalnego opodatkowania w soboty i niedziele. Kwotę wolną ustalono na 1,5 mln zł miesięcznie, a stawki podatku na: 0,4% do 17 mln zł przychodów miesięcznie, 0,8% dla przychodów od 17 mln zł do 170 mln zł oraz 1,4% od miesięcznego przychodu powyżej 170 mln zł.

  Wyłączona z podatku będzie sprzedaż gazu ziemnego, wody, węgla, brykietu itp., olejów opałowych, butli gazowych oraz leków.

  Zgodnie z "Założeniami opodatkowania sprzedaży detalicznej" podatnikami będą "sprzedawcy detaliczni, dokonujący zbycia towarów na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaż przedsiębiorcom nie będzie uwzględniana w podstawie opodatkowania".

  (ISBnews)