Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.04, 16:39Rząd chce, by 0,5 mld zł nadwyżki KOWR przekazać m.in. na skup produktów rolnych 

  Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przekazanie 0,5 mld zł nadwyżki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) m.in. na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na II kw.

  "Celem projektowanej uchwały jest zapewnienie finansowania bardzo ważnych zadań KOWR w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich" - czytamy w wykazie.

  Niewpłacona do budżetu państwa kwota 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczona zostanie na realizację w 2022 r. zadań KOWR wynikających z:
  -  ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie udzielania pożyczek na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych, w łącznej kwocie ok. 300 mln zł, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, oraz
  - ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w zakresie nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw albo zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie ok. 100 mln zł, oraz
  - ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w łącznej kwocie ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

 • 21.04, 12:53Kowalczyk: Interwencyjny skup jabłek deserowych od sadowników ruszy w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Zakłady przetwórcze rozpoczną w przyszłym tygodniu interwencyjny skup jabłek deserowych od sadowników w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022r. białoruskiego embarga na produkty rolne z Unii Europejskiej oraz sytuacją na Ukrainie, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "Już w następnym tygodniu zakłady przetwórcze będą skupowały jabłka deserowe, a różnice w cenie - bo taka niestety wystąpi - w wysokości 30 gr. Będziemy rekompensować rolnikom, którzy te jabłka deserowe mają" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej w Załężu Dużym.

  Komunikaty w tej sprawie mają pojawiać się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  "Będzie lista zakładów przetwórczych, które się zobowiązują do skupu jabłek deserowych z przeznaczeniem na cele przemysłowe i na podstawie tej listy, na podstawie sprzedaży będziemy rekompensować rolnikom, sadownikom ten ubytek dochodów po to, żeby rolnicy nie ponieśli strat z tytułu embarga, z tego tytułu że jest wojna na Ukrainie" - podkreślił wicepremier.

  Dwa dni temu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się wpis, że rząd chce przyjąć rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

  (ISBnews)

 • 21.04, 12:33Kowalczyk: ARiMR będzie zbierać wnioski o dopłaty do nawozów od poniedziałku 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) -Rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o dopłaty do nawozów już od poniedziałku, 25 kwietnia, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Dopłaty mają dotyczyć nawozów, zakupionych między 1 września ub. roku a 15 maja br.  Na ten cel rząd wygospodarował 3,9 mld zł.

  "Uruchamiając program dopłat do nawozów, […] dbamy o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, bo trudno sobie wyobrazić, że rolnicy zaprzestaliby kupowania nawozów, to by groziło bardzo mocno obniżeniem plonów, a w takiej bardzo niespokojnej sytuacji na rynkach żywnościowych jest to trudne do wyobrażenia. […] Prawie 4 mld zł z budżetu krajowego to jest to wysiłek, ale […] jest to przede wszystkim inwestycja, inwestycja chroniąca polską produkcję żywności, ale chroniąca też przede wszystkim konsumentów"  - powiedział Kowalczyk podczas konferencji w Załężu Dużym.

  Podkreślił, że wnioski będzie można składać do ARMiR od poniedziałku.

  "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poniedziałku będzie już zbierać wnioski o dopłaty. […] Chcielibyśmy, alby rolnicy jak najszybciej otrzymywali zwrot różnicy tej ceny, po to żeby mogli inwestować  te otrzymane środki finansowe w swoje gospodarstwo rolne" - podkreślił.

  Doprecyzował, że jeżeli wniosek będzie kompatybilny z wnioskiem o płatności obszarowe, rolnicy będą mogli spodziewać się dopłat w ciągu 3-4 tygodni od złożenia wniosku.

  "Chcemy dopłacać do zakupu nawozów, pokrywać różnice ceny między nawozami, zakupionymi  od 1 września 2021r. do 15 maja 2022r. , a więc jeszcze mamy na to około trzech tygodni czasu,  jeszcze możemy te nawozy kupować " - podkreślił.  

  Dopłaty mają wynieść do 1 ha upraw rolnych 500 zł, a do każdego 1 ha pastwisk i łąk - 250 zł. Górnym pułapem pomocy ma być kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

  Dwa dni temu Komisja Europejska podała, że zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld zł) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa po inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych.

  (ISBnews)

 • 20.04, 16:43Rząd przyjął wniosek ws. zbycia udziałów SP w spółkach, które mają tworzyć Grupę Spożywczą 

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych o zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach, które mają wejść w skład Krajowej Grupy Spożywczej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi o spółki:  Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Elewarr  sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet".

  "Rząd chce powołać Krajową Grupę Spożywczą, która będzie silną, państwową spółką rolno-spożywczą. Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych" – czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w przyjętym wniosku:

  - Holding spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Działa ona w sektorze przetwórstwa buraków cukrowych i produkcji cukru, a także przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcji słodyczy.

  - Krajowa Grupa Spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Przyczyni się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności.

  - Nowy holding rozwinie też współpracę z rolnikami i plantatorami przy produkcji i dystrybucji nasion, usługach wsparcia, doradztwie, zakupach czy współpracę z innymi spółkami Skarbu Państwa.

  - Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów:

  • produkcja nasienna,
  • produkcja cukru,
  • produkcja skrobi,
  • sektor zbożowo-młynarski,
  • sektor rolny,
  • przetwórstwo spożywcze.

  Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne.

  Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej mają kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co ma stanowić stanowiło wzrost o ponad 35% w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej.

  Jak informował wcześniej MAP na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej, a  na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

  (ISBnews)

 • 19.04, 17:30Rząd chce w II kw. przyjąć rozporządzenie dot. pomocy dla producentów jabłek 

  Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia, zakładającego zakup jabłek, przeznaczonych na rynek białoruski a znajdujących się w chłodniach producentów, przez zakłady przetwórcze, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przepisy mają  zostać przyjęte w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022r. białoruskiego embarga na produkty rolne z Unii Europejskiej oraz sytuacją na Ukrainie.

  Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

  "Projektowane rozporządzenie wdraża pomoc ustanowioną przepisami rozporządzenia (UE) 2022/467, a jego celem jest zmniejszenie podaży jabłek deserowych poprzez przekierowanie części ich zasobu w bieżącym sezonie (2021/2022) do wykorzystania jako surowiec dla przetwórstwa. Jabłka znajdujące się wciąż w chłodniach producentów zostałyby zakupione przez zakłady przetwórcze w maju i ew. czerwcu br. w celu ich przetworzenia" - czytamy w wykazie.

  Zakłada się, że produkcja jabłek, która w normalnych warunkach trafiłaby na rynek białoruski i inne rynki eksportowe zostanie zagospodarowana w alternatywny sposób na cele spożywcze. Do wsparcia kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, tj. spełniające minimalne wymagania jakości handlowej przewidziane w ramach normy dla klasy II, podano także.

  Podkreślono, że na rynku występują obecnie "nadzwyczajne zaburzenia funkcjonowania rynku jabłek deserowych wywołane ograniczeniem dostępu do rynku białoruskiego i innych rynków eksportowych spowodowanym wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. embarga na przywóz produktów rolnych z Unii Europejskiej i rosyjską agresją w Ukrainie". Spadek popytu na jabłka pogłębił się w związku z wojną w Ukrainie, w szczególności wobec częściowego lub całkowitego zablokowania łańcucha dostaw przebiegającego przez terytorium Ukrainy, Białorusi lub Rosji.

  Wojna przyczynia się także do wzmożonej podaży m.in. jabłek pochodzących z państw trzecich, które ze względów politycznych zrezygnowały z eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej, a rynek Unii Europejskiej będzie z ich punktu widzenia stanowił alternatywę dla podaży tych owoców.

  W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska przepisami rozporządzenia delegowanego z 23 marca 2022 r. zakładającego nadzwyczajną pomoc dla producentów w sektorach rolnych, udostępniła państwom członkowskim kwoty środków Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia środków, które będą przeciwdziałały zakłóceniom równowagi na rynku i będą wspierały rolników, wyjaśniono.

  (ISBnews)

 • 12.04, 10:45Sasin: Rząd podejmie uchwałę ws. Krajowej Grupy Spożywczej w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Uchwała Rady Ministrów w sprawie powołania Krajowej Grupy Spożywczej ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

  "Skierowałem już projekt takiej uchwały na posiedzenie rządu. On jest w tej chwili w toku prac legislacyjnych. Mam informację, że w przyszłym tygodniu czyli tuż po świętach rząd ten projekt przyjmie" - powiedział Sasin w radiowej Trójce.

  Pod koniec marca br. została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), co oznacza zakończenie procesu konsolidacji nadzoru właścicielskiego w MAP.

  Na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej - czyli podmiotu, na bazie którego powstanie Krajowa Grupa Spożywcza - a na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu. Według szacunków MAP, Krajowa Grupa Spożywcza powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł rocznie.

  "Zrobimy wszystko, żeby minimalizować marże, które są na rynku. Kryzys, który mamy, a który będzie się pogłębiał na rynku spożywczym sprzyja spekulacji. Chcemy spowodować, żeby ta spekulacja nie miała miejsca, żeby z jednej strony rolnicy zarabiali godziwie, a z drugiej strony konsumenci płacili w rozsądnych cenach" - powiedział Sasin w Trójce.

  (ISBnews)

 • 07.04, 11:21Śliwka z MAP: Krajowa Grupa Spożywcza powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł  

  Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) -Krajowa Grupa Spożywcza, która ma powstać w najbliższych tygodniach, powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł rocznie, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki.

  "Ta spółka - według wszelkich analiz, które zostały przeprowadzone zarówno w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jak i przed niezależnego doradcę […] powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł, to jest po ponad 30% więcej niż to, co do tej pory osiągała Krajowa Spółka Cukrowa" - powiedział Śliwka w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

  Przypomniał, że wczoraj wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin skierował na Radę Ministrów wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie udziałów spółek podlegających konsolidacji na podwyższenie kapitału. Na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej - czyli podmiotu, na bazie którego powstanie Krajowa Grupa Spożywcza - a na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

  "Pierwsze efekty utworzenia grupy powinny być w niektórych sektorach widoczne zarówno w obszarze czysto biznesowym, jak i współpracy z rolnikami i plantatorami już w tym roku" – podkreślił.

  Pod koniec marca br. została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), co oznacza zakończenie procesu konsolidacji nadzoru właścicielskiego w MAP.

  (ISBnews)

 • 05.04, 16:20Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym  

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wysoki poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku" – czytamy  komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane  projekcie:

  • Określone zostaną kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Wprowadzone zostaną przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.
  • Zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego  kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.
  • Zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 01.04, 09:41Rząd chce w II kw. przyjąć rozporządzenie ws. pomocy dla rolników z powodu suszy w 2021 r. 

  Warszawa, 01.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które ma regulować stawki i zakres pomocy dla producentów rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszą, powodzią czy przymrozkami.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na II kw. 

  "W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla:
  1) producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
  w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni;
  2) podmiotów, które trwale zaprzestaną działalności połowowej na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej" - czytamy w wykazie.

  Projekt zakłada, że stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosić:
  - 1 tys. zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonów;
  2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

  W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się aby wynosiła do 200 tys. zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi, podano także.

  Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczenia czasowego, tj. 12 miesięcy w którym producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

  (ISBnews)

 • 18.03, 14:20Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. funkcjonowania ARiMR 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która m.in. zakłada powołanie spółki obsługującej ARiMR w zakresie IT, podała Kancelaria Prezydenta.

  Zmiany zawarte w ustawie obejmują zarówno zmiany związane z organizacją pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i zmiany przewidziane dla beneficjentów pomocy wypłacanej przez Agencję, wskazano.

  "W ustawie wprowadzono rozwiązania przewidujące możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. W obecnym stanie prawnym ustawa nowelizowana wskazuje przesłanki i tryb umarzania należności przez Agencję, ale pod warunkiem że pochodzą one wyłącznie z krajowych środków publicznych. Zmiana pozwoli na umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu spłaty wierzytelności powstałych w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD" - czytamy w informacji.

  Ustawa umożliwi umarzanie odsetek od wierzytelności Agencji przypadających w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oznacza to rozciągnięcie rozwiązań obowiązujących obecnie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na wszystkich wierzycieli Agencji. W obecnym stanie prawnym możliwość umorzenia odsetek od wierzytelności Agencji dotyczy wyłącznie należności przypadających Agencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

  "Ponadto ustawa stwarza podstawy prawnej do utworzenia przez Agencję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka nie zostanie utworzona z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy, lecz po przeprowadzeniu stosownych analiz oraz po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Celem działania spółki będzie realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących realizacji zadań Agencji, w szczególności przez budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych, rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych, utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych. Wykonywanie zadań ustawowych agencji wykonawczych przy wykorzystaniu spółek prawa handlowego jest rozwiązaniem stosowanym już m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego. W razie zaistnienia takich potrzeb, spółka będzie mogła realizować takie zadania również na rzecz innych podmiotów i organów, wykonujących zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo" - napisała także Kancelaria.

  W ustawie pozostawiono wyłącznie kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi odnośnie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej, wnioskowania o powołanie prezesa Agencji, otrzymywania rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz wyrażania zgody na ustalone przez prezesa Agencji zasady wynagradzania pracowników Agencji, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 13:20MRiRW: Budżet programu dopłat do zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Budżet programu dopłat dla rolników na koszty zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  "Budżet programu przewiduje pomoc w wysokości około 3,9 mld zł. Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem" - czytamy w komunikacie resortu.

  Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19, wskazano.

  Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku - średnia cena będzie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej, wyjaśniono w materiale.

  "Maksymalny limit pomocy będzie wynosił:

  * 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

  * 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

  Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha" - czytamy dalej.

  Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 11:09Morawiecki: Będą dopłaty dla rolników: 500 zł za 1 ha użytków rolnych, 250 zł - pastwisk 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej, rząd postanowił wprowadzić dopłaty - po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej - dla rolników, w wysokości 500 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 250 zł za 1 ha łąk i pastwisk, z ograniczeniem do 50 ha, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. Głównym celem tej pierwszej części tarczy antyputinowskiej jest zapobieganie wzrostowi cen żywności, który będzie niesamowicie dynamiczny. Trzeba działać u źródła - tam, gdzie rolnicy ponoszą największe koszty" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Dzisiaj rolnicy ponoszą największe koszty na nawozy. To będzie pierwszy element naszej tarczy. Te zasady mają częściowo chociaż pokryć straty wynikające z bardzo wysokich cen nawozów" - dodał.

  Chodzi o 500 zł dopłaty do każdego hektara - do 50 ha użytków rolnych, a do łąk i pastwisk 250 zł za każdy hektar - do 50 ha, wyjaśnił premier.

  "Zabiegamy na forum unijnym, aby możliwa była pomoc dla producentów rolnych. Jeśli będzie zgoda UE, to będziemy wdrażać te rozwiązania" - wskazał też Morawiecki.

  Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielona od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w kwestii jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

  "Ta pomoc została zaprojektowana, żeby rolnicy na podstawie dowodów zakupów nawozów i porównania cen do roku poprzedniego, żebyśmy mogli tę rekompensatę wypłacić" - powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

  (ISBnews)

 • 04.03, 09:22Rząd planuje wprowadzenie dopłat do nawozów za okres do 15 maja br. 

  Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów, zakładających dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja dla tych producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z pandemią i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest w tym miesiącu.

  "Rok 2021 r., jak i obecny są kolejnymi trudnymi latami dla producentów rolnych z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 oraz drastycznym wzrostem cen środków do produkcji rolnej. Od początku 2021 r. na rynkach państw Unii Europejskiej obserwowany jest stały wzrost notowań gazu ziemnego. Ten wzrost łączony jest z czynnikami globalnymi m.in. takimi jak ograniczenie zużycia i wydobycia gazu wskutek pandemii COVID-19. Skutkuje to drastycznym zwiększeniem kosztów produkcji i cen nawozów przede wszystkim na bazie amoniaku. Istotny ciężar wzrostu cen ponoszą producenci rolni ograniczając wolumen zakupu nawozów. Sytuacja ta grozi załamaniem rynku produkcji rolnej i wzrostem cen żywności" - czytamy w wykazie.

  W związku z tym projekcie rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. - na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja br., podano także.

  (ISBnews)

 • 24.02, 15:48Sejm znowelizował ustawę, która ma usprawnić funkcjonowanie ARiMR 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która m.in. zakłada powołanie spółki, obsługującej ARMIR w zakresie IT. Za nowelą głosowało 235 posłów, nikt nie był przeciwny, a 223 wstrzymało się od głosu.

  Powołanie spółki obsługującej ARMiR w zakresie IT, w której jedynym udziałowcem ma być Agencja ma – jak podawano w uzasadnieniu projektu - na celu uniezależnienie jej od podmiotów zewnętrznych.

  Nowelizacja zakłada:

  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • powołanie wyspecjalizowanego podmiotu, który ma obsługiwać Agencję w zakresie IT. Ma zajmować się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzać niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.
  • uregulowanie trybu umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z rozwiązania, osoba będzie musiała mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.
  • wprowadzenie możliwości umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Wskazanie, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie. 

  (ISBnews)

   

 • 14.02, 14:16Rząd chce przyjąć w II kw. projekt dot. obniżki VAT na nawozy i środki wspomagające uprawę 

  Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy VAT-owskiej, który zakłada m.in. objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług planowane jest na II kw.

  Celem planowanej regulacji jest m.in. wdrożenie przepisów, umożliwiających stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

  Projekt zakłada dostosowanie zakresu i terminologii ustawy o nawozach i nawożeniu do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009, wyznaczenie organów nadzoru rynku produktów nawozowych UE oraz zakresu ich kompetencji oraz sankcji za naruszanie norm rozporządzenia 2019/1009

  Planowana jest także zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, polegająca na zmianie załącznika nr. 3 poprzez objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 28.01, 12:08Prezydent podpisał nowelę ws. płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023 

  Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zakładającą przyznanie płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023 w ramach przejściowego wsparcia krajowego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa rozszerza zakres instrumentów stosowanych w dotychczasowym systemie płatności dla rolników - wprowadza uzupełniającą płatność podstawową, jako płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego" – czytamy w komunikacie.

  Warunki przyznania przejściowego wsparcia krajowego są analogiczne do tych, które zostały zatwierdzone w odniesieniu do 2013 r., podano także.

  Ustawa nowelizująca przyjmuje uzupełniającą płatność podstawową jako przysługującą do powierzchni upraw niektórych roślin oraz gruntów ornych, na których nie prowadzi się uprawy roślin, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

  Konsekwencją w/w nowelizacji jest wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

  Ustawa wchodzi w życie w połowie marca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 10:04Kowalczyk: Premier wystąpił do KE o możliwość dopłat do nawozów 

  Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia dopłat do nawozów dla rolników, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Zapowiedział, że w lipcu powinna wejść w życie ustawa, umożliwiająca pobieranie przez rolników emerytur, bez konieczności przekazywania gospodarstw.

  "Oprócz VAT-u, który obniżamy do 0% od 1 lutego na nawozy - to jest już istotny ruch - to jeszcze premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość dopłat do nawozów dla rolników, Na to musi zgodzić się Komisja Europejska, bo gdybyśmy takie opłaty wprowadzili samowolnie, to byłaby niedozwolona pomoc publiczna i groziłyby zwroty" – powiedział Kowalczyk w radiowej Trójce.

  Podkreślił, że ceny nawozu są bardzo zależne od cen gazu, a w nawozach azotowych 60% ceny nawozu stanowi cena gazu, używanego przy produkcji.

  Wicepremier poinformował też, że polski rząd obecnie jest w trakcie zatwierdzania - wprowadzonych przyjętą wczoraj przez Sejm ustawą - niższych stawek VAT w Komisji Europejskiej . Nowelizacja ustawy VAT-owskiej zakłada obniżenie o 0% stawek VAT na żywność i gaz oraz do 8% na paliwa w okresie od 1 lutego do 31 lipca. Jednocześnie przedłużone ma zostać do 31 lipca obowiązywanie niższej stawki na energię elektryczną i cieplną.

  "W tej chwili trwają rozmowy ws. obniżek VAT. […] Jesteśmy w trakcie zatwierdzania tych stawek" – powiedział Kowalczyk.

  Pytany czy rozwiązania proponowane w nowelizacji zostały przyjęte bez akceptacji KE, powiedział: "Czas jest tak napięty, że każdy miesiąc jest ważny przy walce z inflacją, wiec myślę, że Polacy nie mają nic przeciwko, że jesteśmy tak aktywni".

  Wicepremier zapowiedział też, że najprawdopodobniej w lipcu zostaną wprowadzone emerytury rolnicze bez konieczności przekazywania gospodarstwa rolnego. Wkrótce mają zacząć się konsultacje w tej sprawie.

  "Ustawa jest już w ministerstwie opracowana, rozpoczynamy konsultacje wewnętrzne na kilka dni, później zewnętrzne. Na pewno trafi w I kw. do Sejmu i jak mam nadzieję, że jak system informatyczny KRUS zdołamy przebudować do nowego systemu emerytalnego, to szacuję że powinno to od półrocza, od lipca właściwie wejść już w życie to rozwiązanie, które pozwoli rolnikom pobierać emerytury, jeżeli osiągną wiek emerytalny bez konieczności przekazywania gospodarstw, bez konieczności zaprzestania pracy na roli" – podkreślił.

  Poinformował, że niektóre z pozostałych zapowiedzi Polskiego Ładu dla rolników są już realizowane, m.in. wsparcie przetwórstwa i walka z suszą. Dzisiaj - jak podkreślił - mają zostać ogłoszone informacje na temat systemu dopłat bezpośrednich, wprowadzenia uzupełniającej płatności obszarowej, która ma dać już w tym roku średnią europejską dla gospodarstw do 30 ha, a od przyszłego roku średnią europejską dla gospodarstw do 50 ha.

  Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ws. przyznania płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023. Zakłada ona dopłaty w łącznej wysokości 200 mln zł w tym roku i taką samą kwotę w roku przyszłym.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 07:12Senat za nowelą dot. uwolnienia rolniczego handlu detalicznego bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, dotyczącą uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w sprzedaży produktów konsumentom finalnym, a także podwyższenia do 100 tys. zł z 40 tys. zł kwoty przychodów rolników zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym.

  Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 99 osób, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego rolników. Może być prowadzona pod warunkiem, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

  W ramach RHD możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego. Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na terenie całego kraju, a zakładom - jedynie lokalnie. Zgodnie z nowelą, mogliby sprzedawać żywność konsumentom na terenie całego kraju. 

  Nowela zwiększa też limit przychodów z tego handlu, nie podlegających opodatkowaniu.

  Dotychczas rolnicy, którzy uzyskiwali dochody wyższe niż 40 tys. zł, musieli to zgłaszać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki dochód. Dochody ponad 40 tys. zł podlegały opodatkowaniu 2-proc. podatkiem obrotowym. Nowela zakłada podniesienie limitu z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

   (ISBnews)

   

 • 04.01, 10:33MF: Zerowy VAT na żywność i energię miałby obowiązywać przez 5-6 miesięcy 

  Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Zerowy VAT na żywność, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną miałby obowiązywać tymczasowo, przez 5-6 miesięcy, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

  "Ministerstwo Finansów skierowało wystąpienia do Komisarza ds. Gospodarki, Pana Paolo Gentiloniego, w których wskazano na pilną potrzebę podjęcia przez Rząd RP dodatkowych, szczególnych działań w obszarze VAT nakierowanych na złagodzenie negatywnych skutków inflacji, na jakie narażone są przede wszystkim gospodarstwa domowe i małe firmy" – napisał Patkowski w odpowiedzi na interpelację poselską.  

  "Działania te zakładają tymczasowe (tj. przez ok. 5-6 miesięcy) zastosowanie przez Polskę 0% stawki VAT do żywności oraz gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej, a także 8% stawki VAT do paliw silnikowych" – czytamy także.

  O skierowaniu wniosku do Komisji Europejskiej o zgodę na zastosowanie m.in. zerowego VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe informował w ubiegłym miesiącu premier Mateusz Morawiecki. Pojawiały się też nieoficjalne informacje, że polski rząd ma taką zgodę uzyskać.

  (ISBnews)

   

 • 28.12, 16:03Rząd przyjął projekt noweli, która ma usprawnić funkcjonowanie ARiMR 

  Warszawa, 28.12.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która ma wprowadzić przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji. Powstanie także spółka, która będzie obsługiwać ARiMR w zakresie IT, aby uniezależnić się w tym obszarze od podmiotów zewnętrznych" – czytamy  komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania  w projekcie:

  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • powołanie wyspecjalizowanego podmiotu, który ma obsługiwać Agencję w zakresie IT. Ma zajmować się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzać niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.
  • uregulowanie trybu umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z rozwiązania, osoba będzie musiała mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.
  • wprowadzenie możliwości umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Wskazanie, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie. 

  (ISBnews)