ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 30.04, 10:07Rząd chce znowelizować Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej do 2027 w II kw. 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. nowelizację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej do 2027 roku ze względu na sytuację kryzysową w rolnictwie europejskim wywołaną m. in. sytuacją społeczno-gospodarczą wynikającą z wojny w Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projektowane zmiany są odpowiedzią na Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze. Konieczne jest także dostosowanie wdrażanych/przygotowywanych do wdrożenia interwencji do zmienianych na poziomie Unii Europejskiej podstaw prawnych. Zakres zmian obejmuje także modyfikacje będące odpowiedzią na stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione przez nią w związku z prowadzonymi negocjacjami wniosku o zmianę PS WPR 2023–2027" - czytamy w wykazie.

  Wprowadzane zmiany mają przyczyniać się do poprawy efektywności wydatkowania i wykorzystania środków finansowych, pozwalając zachować płynności w finansowaniu rozwoju wsi i rolnictwa ze środków WPR.

  Rozwiązania planowane w projekcie:
  - wdrożenie płatności dla małych gospodarstw. Płatność zostanie wdrożona w latach 2024-2027;
  - wdrożenie nowego ekoschematu dotyczącego przeznaczenia określonego odsetka gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne. Płatność zostanie wdrożona w latach 2024-2027;
  - zmiany w części dotyczącej interwencji "Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (Instrumenty finansowe) - w gospodarstwie";
  - zmian w części dotyczącej ochrony cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000, poza obszarami Natura 2000 oraz łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000;
  5) zmian dot.  LEADER/Rozwój Kierowany przez Społeczność (RLKS).

  (ISBnews)

 • 25.04, 18:02Rząd przyjął rozporządzenie ws. pomocy dla rolników w formie dopłat do zbóż 

  Warszawa, 25.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na podstawie którego będzie realizowana pomoc w formie dopłat do zbóż dla producentów rolnych, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w od 1 stycznia do 31 maja br. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

  "Dopłaty do zboża są realizacją porozumień, które zawarliśmy z rolnikami w czasie długiej dyskusji w Jasionce. Sytuacja na rynku zboża jest wyjątkowo trudna, są duże zapasy. Widzimy jednak, że już sama zapowiedź dopłat przyspieszyła sprzedaż i eksport" - powiedział minister rolnictwa Czesław Siekierski, cytowany w komunikacie.

  "Jest to pomoc związana ze skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej i zmian, zmian które dotknęły polski rynek. W szczególności zmian związanych z otwarciem granic celnych UE, nadmiernym napływem ukraińskiego zboża na polski rynek oraz destabilizacji polskiego rynku w ostatnich dwóch latach" - dodał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

  Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

  Stawki pomocy będą zróżnicowane i będą wynosiły:

  * 200 zł/t zbóż sprzedanych od 1 stycznia do 10 marca,

  * 300 zł/t zbóż sprzedanych od 11 marca do 31 maja 2024 r.

  w przeliczeniu na 1 ha upraw zbóż.

  "Pomoc ma charakter doraźny i posłuży zdjęciu z rynku nadwyżki zbóż. Pomoc działa wstecznie, oznacza to, że rolnicy, którzy już sprzedali zboża również uzyskają wyrównanie" - zaznaczono w komunikacie.

  Wsparcie zostanie sfinansowanie z funduszu pomocy utworzonego przez polski rząd w związku z wojną na Ukrainie.

  "Chcemy osłaniać polską gospodarkę, polskich rolników przed negatywnymi skutkami tych zdarzeń, które dotknęły zwłaszcza sektor rolnictwa" - podkreślił Grabiec.

  Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak wyjaśnił zasady przyznawania pomocy, które zostały zapisane w rozporządzeniu.

  "Mówimy tutaj o pomocy do hektara, bo to jest zasada wyliczania tej pomocy. Unia Europejska i zasady unijne przewidują tylko i wyłącznie pomoc, która jest kierowana do hektara, a wielkość tej pomocy wylicza się na podstawie wielkości plonów z GUS-u. I te wielkości tutaj są na podstawie wielkości plonów. Przy pszenicy to jest 5 ton 400 kilogramów i przy pozostałych zbożach wymienionych, to 3 tony 700 kilogramów - stąd też te sumy" - wskazał wiceminister.

  (ISBnews)

 • 23.04, 13:44PE poparł zawieszenie ceł na produkty rolne w handlu z Ukrainą na kolejny rok 

  Warszawa, 23.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski poparł przedłużenie o rok zawieszenia ceł na ukraińskie produkty rolne - do 5 czerwca 2025 r., podał Parlament.

  "Przy 428 głosach za, 131 przeciw i 44 wstrzymujących się, posłowie poparli przedłużenie zawieszenia ceł importowych i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne o kolejny rok, do 5 czerwca 2025 r., aby wesprzeć kraj w obliczu trwającej brutalnej wojny z Rosją" - czytamy w komunikacie.

  Według nowych regulacji, Komisja Europejska może podjąć szybkie działania i nałożyć wszelkie środki, które uzna za konieczne, jeśli wystąpią poważne zakłócenia na rynku UE lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich UE z powodu importu z Ukrainy (np. pszenicy). W ramach wzmocnionych środków ochronnych mających na celu ochronę unijnych rolników, Komisja może uruchomić hamulec bezpieczeństwa dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych, a mianowicie drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Jeśli import tych produktów przekroczy średnią wielkość importu odnotowaną w drugiej połowie 2021 r. oraz w całym 2022 i 2023 r., cła mogą zostać ponownie nałożone. W ramach porozumienia w sprawie tych nowych zasad Komisja zobowiązała się do szybkiego rozpoczęcia rozmów z Ukrainą na temat stałej liberalizacji handlu i ścisłego zaangażowania Parlamentu w ten proces., wyjaśniono w informacji.

  Rada będzie teraz musiała formalnie zatwierdzić rozporządzenie. Obecne środki handlowe wygasają 5 czerwca 2024 r., a nowe rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po tej dacie.

  Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina, w tym pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu, zapewnił ukraińskim przedsiębiorstwom preferencyjny dostęp do rynku UE od 2016 roku. Po rozpoczęciu przez Rosję wojny, w czerwcu 2022 r. UE wprowadziła autonomiczne środki handlowe (ATM), które umożliwiają bezcłowy dostęp wszystkich ukraińskich produktów do UE. Środki te zostały przedłużone o rok w 2023 r., a w styczniu Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie zawieszenia na kolejny rok z dodatkowymi zabezpieczeniami w celu ochrony rynku UE.

  (ISBnews)

 • 18.04, 11:12MRiRW za jak najszybszym przyjęciem projektu zwalniającego z ugorowania 4% gruntów ornych 

  Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o nowelizacji ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewiduje, że rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ugorowania gruntów ornych i jednocześnie uzyskają możliwość ubiegania się o płatność w ramach nowego ekoschematu - Grunty wyłączone z produkcji. Jak poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, uzasadnione jest, aby te rozwiązania weszły w życie jak najszybciej.

  "Rozwiązania te są oczekiwane przez rolników, stanowią bowiem odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze dotyczące uproszczenia systemu płatności bezpośrednich, a także są korzystne dla rolników pod względem zmniejszenia obciążeń administracyjnych (rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych - tzw. norma GAEC 8 i jednocześnie uzyskają możliwość ubiegania się o płatność w ramach nowego ekoschematu - Grunty wyłączone z produkcji). Dlatego też uzasadnione jest, aby weszły w życie jak najszybciej" - napisał Siekierski w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Macieja Berka.

  Jednym z głównych postulatów zgłaszanych w ramach protestów rolniczych był postulat dotyczący zniesienia obowiązku ugorowania gruntów ornych - jednego z elementów normy dobrej kultury rolnej wskazującej na konieczność zagwarantowania minimalnego udziału co najmniej 4% gruntów ornych na poziomie gospodarstwa przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne (GAEC 8), przypomniano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

  15 marca 2024 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie (UE) 2021/2115 i (UE) 2021/2116 w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, zmian w planach strategicznych WPR, przeglądu planów strategicznych WPR oraz zwolnień z kontroli i kar (COM(2024)139).

  "Projekt ustawy ma na celu wdrożenie przepisów ww. rozporządzenia. Rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ugorowania  gruntów ornych w ramach GAEC 8 i jednocześnie uzyskają możliwość ubiegania się o płatność w ramach nowego ekoschematu - Grunty wyłączone z produkcji. Rolnicy i organizacje rolnicze postulują również o utrzymanie płatności dla małych gospodarstw stosowanej w 2023 r. O utrzymanie tej płatności wnioskowała m.in. Podkarpacka Izba Rolnicza. We wniosku podkreślono m.in., że rolnicy z mniejszych gospodarstw często nie mają technicznych możliwości skorzystania z płatności w ramach ekoschematów. W konsekwencji takie gospodarstwa otrzymują wsparcie w niższej wysokości" - czytamy w OSR.

  Państwo członkowskie może odstąpić od tego obowiązku z zastrzeżeniem jednak, że  ustanowi dobrowolny dla rolnika ekoschemat dotyczący przeznaczenia określonego odsetka gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne. Tym samym rolnicy będą wynagradzani za przeznaczenie powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary wyłączone z produkcji, które mają korzystny wpływ na różnorodność biologiczną, wskazano w uzasadnieniu projektu.

  "Planowane narzędzia interwencji to:

  •             wdrożenie płatności w ramach ekoschematu - Grunty wyłączone z produkcji, o którym mowa w projekcie rozporządzenia. Szacuje się, że z ekoschematu skorzysta maksymalnie 600 tys. rolników, co stanowi ok. 48% wszystkich rolników.

  •             wdrożenie płatności dla małych gospodarstw, o której mowa w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1,  z późn. zm.), na lata 2024-2027.

  Szacuje się, że z tego rozwiązania skorzysta ok. 50% rolników posiadających gospodarstwa do 5 ha, tj. ok. 310 tys. gospodarstw. Dzięki wprowadzeniu tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie, bowiem płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. m.in. ekoschematy i płatności związane z produkcją.

  •             ustanowienie podstawy prawnej dającej możliwość wydania rozporządzenia, w przypadku wystąpienia:

               poważnej klęski żywiołowej lub poważnego zdarzenia pogodowego powodującego duże szkody w gospodarstwie na dokładnie określonym obszarze. Rozporządzenie będzie określało obszary uznawane za objęte działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, rodzaje płatności lub wsparć lub warunki lub wymogi dla poszczególnych płatności lub wsparć, na które wpływ miało działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

               warunków pogodowych uniemożliwiających rolnikom i innym beneficjentom przestrzeganie norm, określającego częściowe odstępstwo w zakresie dotyczącym okresu i obszaru przestrzegania norm.

  W efekcie rolnicy dotknięci ww. okolicznościami nie będą zobowiązani do przedstawiania dodatkowych dokumentów potwierdzających zaistnienie tych okoliczności" - napisano dalej w OSR.

  Wdrażanie wsparcia w państwach członkowskich jest uzależnione od struktury samego państwa i może być bardzo zróżnicowane. Przepisy UE nie narzucają państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań, określają jedynie ramy prawne, w których mogą poruszać się państwa członkowskie, podkreślono także w OSR.

  "W trakcie prac nad opracowaniem nowego ekoschematu uzyskano wstępną informację, że w czterech państwach członkowskich (Bułgaria, Estonia, Słowacja, Węgry) już funkcjonują podobne ekoschematy oparte na tworzeniu elementów nieprodukcyjnych lub wyłączaniu pewnego procenta powierzchni gruntów ornych z produkcji rolnej. Obecnie w tych państwach członkowskich trwają prace legislacyjne nad dostosowaniem tych istniejących rozwiązań do propozycji zawartych w opublikowanym projekcie rozporządzenia" - wskazano w dokumencie.

  Polska wprowadzi nowy ekoschemat od 2024 r. Z informacji uzyskanych na roboczo od innych państw członkowskich wynika, że w 2025 r. tożsamy ekoschemat planują wdrożyć kolejne państwa Unii: Szwecja, Grecja, Rumunia, Łotwa, Finlandia, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 09.04, 14:19Tusk: Decyzja ws. formy pomocy rolnikom na rynku zboża zostanie przedstawiona jutro 

  Warszawa, 09.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawi jutro decyzje odnośnie formy i zakresu działań rządu, mających na celu pomoc rolnikom poszkodowanym przez nadmierny napływ zboża i innych produktów z Ukrainy, zapowiedział premier Donald Tusk, który na środę ma zaplanowane spotkanie w tej sprawie z MRiRW.

  "Nie ma decyzji w tej sprawie. Jestem umówiony na jutro z przedstawicielami resortu rolnictwa - przedstawią szczegółowe rozwiązania. Będę musiał mieć stuprocentową pewność, że wydanie tak dużej kwoty - mówimy tu o 2 mld zł, bo takie informacje się pojawiły w przestrzeni publicznej - że ta pomoc w rozładowaniu głównie rynku zbożowego przyniesie satysfakcję przede wszystkim polskim rolnikom. Dałem zadanie Ministerstwo Rolnictwa, powiedziałem to zresztą też protestującym, że jakakolwiek pomoc od państwa musi być skierowana wyłącznie do tych, którzy nie z własnej winy, poprzez nadmierny napływ zboża i innych produktów z Ukrainy, znaleźli w poważnych tarapatach" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że "bardzo dokładnie" będzie jutro analizował mechanizm wsparcia rolników pod kątem tego, by ewentualna pomoc publiczna trafiła do tych, którzy zostali poszkodowani, "a nie do pośredników, traderów, dużych firm transportowych".

  "Mi nie chodzi o to, żeby na tych pieniądzach ktoś zarobił, tylko żeby te pieniądze trafiły do tych, którzy byli rzeczywiście najbardziej poszkodowani przez otwarcie granicy. Mam nadzieję, że też pewien ruch na giełdach światowych, jeśli chodzi o ceny zbóż i nasze działania, które w Brukseli przyniosły tę możliwość [pomogą w tej sprawie]" - dodał premier.

  Tusk wskazał, że rząd chce skorzystać z możliwości, aby ograniczać nadmierny napływ produktów żywnościowych, nie tylko zboża do Polski z Ukrainy, zgodnie z nowymi przepisami europejskimi.

  "Będziemy mieli już te narzędzia prawne, bo od czerwca państwo zgłosi tylko Komisji fakt destabilizacji rynku i będziemy mogli podejmować decyzję o zatrzymaniu, embargu etc. w zgodzie z Unią Europejską. I będziemy naprawdę każdego dnia pilnie obserwowali, które z tych narzędzi będzie trzeba użyć" - wyjaśnił premier.

  "Nadwyżka zboża to jest najważniejsze, to jest ten cel, na który chcielibyśmy spożytkować pieniądze. Bo my musimy mieć też puste silosy i magazyny. Więc pomoc najbardziej poszkodowanym, głównie na rynku zbożowym i przygotowanie miejsca na zbiory tego roku - to są te w tej chwili pierwsze potrzeby. Ale po spotkaniu tym jutrzejszym z resortem rolnictwa resort przedstawił precyzyjniejsze już decyzje. […] Jutro te informacje będą już precyzyjne" - podsumował Tusk.

  W piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Jak podał resort w komunikacie, przedstawiciele Związku zwracali uwagę na trzy główne problemy: kwestie tranzytu ukraińskiego zboża przez terytorium Polski, zagadnienia dotyczące terminala zbożowego nad Bałtykiem oraz postulat dołączenia producentów kukurydzy do rozporządzenia o wsparciu producentów zbóż.

  Jedną z propozycji była zmiana terminu sprzedaży zboża objętego dopłatami w taki sposób, aby byli nimi objęci również rolnicy sprzedający zboże przed 1 stycznia 2024. Przedstawiciele sektora zbożowego zwracali uwagę na konieczność wykupu nadwyżek zbóż przez Unię Europejską i skierowanie ich do Afryki.

  (ISBnews)

 • 26.03, 14:18Rząd przyjął projekt dot. ochrony przed następstwami używania tytoniu, wyrobów tytoniowych 

  Warszawa, 26.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez Ministra Finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Chodzi o możliwość stosowania specjalnych elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu wyrobów tytoniowych, które nie są wyrobami akcyzowymi (np. tytoń do żucia, tytoń do nosa)" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania

  * W związku z planowanym rozszerzeniem unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace), o wyroby tytoniowe, które nie są wyrobami akcyzowymi (np. tytoń do żucia, tytoń do nosa), nie będzie można zastosować na te wyroby zabezpieczania w postaci znaków akcyzy. Dlatego konieczne jest określenie w tym zakresie innych zabezpieczeń.

       * Stosowane tu będą analogiczne rozwiązania, jak w przypadku wyrobów tytoniowych, które sprzedawane są w wolnych obszarach celnych (tzw. duty-free).

       * Dzięki nowym przepisom wszystkie wyroby, które zawierają tytoń będą objęte system Track&Trace, wymieniono w materiale.

  Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie 20 maja 2024 roku.

  (ISBnews)

 • 12.03, 08:53MF zdecydowało o nieprzedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność po 31 marca br. 

  Warszawa, 12.03.2024 (ISBnews) - W związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0%, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, podał resort.

  "Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje od 01.02.2022 roku. Została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 roku na poziomie 9,2% (r/r). Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu br. obniżyła się do 3,9% (r/r) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r. Wyraźnie spadło także roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - do 4,9% w styczniu br. (tj. najniżej od września 2021 r.)" - czytamy w komunikacie.

  "Szacuje się, że w lutym i marcu br. zarówno inflacja (r/r) jak i tempo wzrostu cen żywności (r/r) utrzymają się w tendencji spadkowej. Niższej dynamice cen żywności będą sprzyjać spadkowe tendencje cen na światowych rynkach rolnych, a także silny efekt bazy, wynikający z wysokiego wzrostu cen żywności przed rokiem" - czytamy dalej.

  Dane dotyczące inflacji ogółem, jak i dynamice cen żywności i napojów bezalkoholowych za styczeń i luty br. (po uwzględnieniu nowych wag) GUS opublikuje 15 marca br.

  (ISBnews)

 • 05.03, 15:24Tusk: Rozważamy powrót do 5% VAT na żywność i utrzymanie osłon na rynku energii 

  Warszawa, 05.03.2024 (ISBnews) - Rząd pracuje nad możliwością utrzymania działań ochronnych w zakresie cen energii, poinformował premier Donald Tusk. Jednocześnie nie wykluczył przywrócenia stawki VAT na żywność na poziomie 5%.

  "Siedzimy z ministrem finansów i z innymi ministrami nad takimi działaniami, które - może nie w takim zakresie, jak w tym najbardziej krytycznym momencie - ale które pozwolą nam przedłużyć stosowanie różnych działań ochronnych dla konsumentów. Dzisiaj nie chcę nikogo wprowadzać w błąd - bo prace są w toku - więc nie sformułuję tutaj precyzyjnie ani skali, ani terminów tej ochrony. Ale mamy to w agendzie naszej codziennej pracy" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

  Ocenił, że wydaje się, iż sytuacja, jeśli chodzi o ceny żywności jest "zaskakująco optymistyczna", co ma związek z ogólną sytuacją na rynkach spożywczych.

  "Z całą pewnością możemy dziś mówić o tym - to jest coś więcej, niż nasza intuicja - że inflacja powinna na pewno jeszcze w marcu spadać, powinna się stabilizować na relatywnie niskim poziomie. […] Ja bym nie wykluczał - ale potrzebujemy jeszcze czasu do namysłu do końca tygodnia - że zostawimy kwestię VAT-u na żywność na tym poziomie, który był przed tym wybuchem inflacji i będziemy obserwowali, co się dalej z tym dzieje. Moja rekomendacja jest taka - ale minister finansów jeszcze będzie dokładnie liczył - że będziemy mogli wrócić do 5-proc. stawki na żywność i w każdej chwili wrócić do zerowej, jeśli będą powody dla takiego rozwiązania. Ale proszę nie robić z tego jeszcze ostatecznego komunikatu" - dodał premier.

  W grudniu 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej.

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022 r. Obecne przepisy zakładają jego utrzymanie na tym poziomie do końca marca 2024 r.

  (ISBnews)

 • 05.03, 15:07Rząd przyjął nowelę ustawy o kredycie konsumenckim ułatwiając dostęp do niego dla rolników 

  Warszawa, 05.03.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim, których celem jest usunięcie trudności i ograniczeń dotyczących udzielania kredytów dla rolników. Chodzi w szczególności o to, żeby nie stosować przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowe przepisy usuną trudności i ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Chodzi w szczególności o to, żeby nie stosować przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne. Rozwiązanie wpłynie pozytywnie na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej i zapewnienie dalszego korzystania przez rolników m.in. z programów rządowych" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania

  * Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie będą stosowane do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne.

       * Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące dostępu do  finansowania dla rolników, które wynikają ze wzrostu kosztu, dodatkowej biurokratyzacji oraz z niepewności prawnej, jeśli chodzi o udzielanie kredytów ze wsparciem publicznym.

  * Rozwiązanie zapobiegnie przejściowemu zablokowaniu lub ograniczeniu możliwości korzystania przez rolników np. z kredytów, które są objęte dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy wpłyną także na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej, wymieniono w informacji.

  Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 04.03, 14:17Organizacje branżowe za przesunięciem wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 

  Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) - Organizacje reprezentujące branżę napojową (w tym wody, soki i piwa) oraz handel detaliczny popierają wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r., wskazując, że przewidziana w ustawie data (1 stycznia 2025 r.) oznacza zbyt krótki termin na jego efektywne wdrożenie na obszarze całej Polski, podały Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Polska Izba Handlu.

  "Ustawa wyraźnie dyskryminuje duże firmy napojowe w możliwości szybkiego powołania operatora systemu ze względu na konieczność uzyskania zgody na koncentrację rynkową. Firmy te, aby założyć podmiot reprezentujący (operatora systemu) muszą obecnie czekać na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nawet Komisji Europejskiej, co może trwać nawet do 6 miesięcy i nie daje żadnych szans na uruchomienie przez te firmy systemu od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że operatorzy, którzy będą obsługiwać znaczące strumienie opakowań w systemie kaucyjnym są dyskryminowani w możliwości wejścia na rynek i realizacji obowiązków, w stosunku do podmiotów, które nie mają obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji. To oczywista bariera w dostępie do rynku dla części przedsiębiorców mająca wpływ na możliwość realizacji obowiązków wynikających z ustawy" - powiedział wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzej Gantner, cytowany w komunikacie.

  "Pierwotny termin 1 stycznia 2025 r. należy uznać za nierealny ze względu na techniczne, organizacyjne i prawne wymogi w tworzeniu podmiotów reprezentujących, powszechności systemu i równych warunków dostępu do rynku" - dodał członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Bińkowski.

  Organizacje przedsiębiorców wskazują, że ustawa w obecnej postaci nie tylko nie zagwarantuje uzyskania wymaganych poziomów zbiórki, ale wręcz będzie przeszkadzać w ich uzyskaniu.

  "Przepis nie zastąpi realnej zbiórki, a ta będzie niemożliwa ze względu na zbyt krótki okres, jaki dano na powstanie dużego operatora, który będzie zbierał znaczące ilości opakowań, tworząc stabilne warunki do obsługi zarówno dużych jak i małych i średnich firmy napojowych" - zauważyła sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków Barbara Groele.

  Ponadto, należy wyłączyć kaucję za opakowania objęte systemem kaucyjnym z opodatkowania VAT.

  "Aktualne zapisy ustawy narażają konsumentów na płacenie podatku VAT od kaucji. To będzie karny podatek nałożony na polskie społeczeństwo za udział w systemie kaucyjnym i poważne utrudnienie dla sklepów" - wskazał prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy Dariusz Lizak.

  Wzorem wszystkich innych systemów kaucyjnych w UE, kaucja powinna podążać za produktem w całym łańcuchu sprzedaży, żeby zapobiec potencjalnym defraudacjom kaucji i umożliwić szybkie rozliczanie się z pobranej i wydanej kaucji pomiędzy sklepami a operatorami, wskazano w informacji.

  "Taki system pobierania kaucji był zapisany w pierwszym projekcie ustawy, jednak bez żadnego uzasadnienia oraz konsultacji w ostatnim momencie procedowania ustawy został usunięty i zastąpiony obecnym dysfunkcyjnym rozwiązaniem, w którym kaucja pobierana jest wyłącznie na etapie sprzedaży konsumentowi ostatecznemu. To otwarta droga do milionowych defraudacji i potencjalnych bankructw zarówno sklepów jak i operatorów" - ocenił wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka.

  Organizacje postulują również zmiany mające na celu utrzymanie dotychczas - jak oceniono - bardzo dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki wielokrotnego użytku.

  "Przepisy ustawy doprowadzają do zniszczenia obecnych systemów kaucyjnych na butelkę wielokrotnego użytku, choć mają one już długą praktykę, w ramach której opakowania wielokrotnego użytku mają najniższy możliwy wpływ na środowisko. Jednocześnie handel detaliczny, w tym przede wszystkim małe sklepy tradycyjne, mają prosty system rozliczania się z kaucji i zwróconych butelek oraz zmaksymalizowany zysk ze sprzedaży produktów w tych opakowaniach. Przepisy nie powinny więc ich niszczyć, wręcz przeciwnie powinny wzmacniać ich rozszerzanie, co jest zgodne z hierarchą postępowania z odpadami" - wyjaśnił dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

  Duże kontrowersje przedstawicieli handlu budzi uwzględnienie w systemie kaucyjnym opakowań po napojach mlecznych.

  "Wyżej wymienione produkty zawierają m.in. żywe kultury bakterii, więc wprowadzenie do systemu ich opakowań należy uznać za niewykonalne ze względu na obowiązujące obecnie w Polsce przepisy sanitarne dotyczące sklepów detalicznych" - stwierdził prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.

  Obecnie finalizowany w Unii Europejskiej projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego dyrektywę 94/62/WE (PPWR) przewiduje, że obowiązkowo wdrażane w UE systemy kaucyjne nie obejmą opakowań po mleku i produktach mlecznych, więc niecelowe byłoby wcześniejsze włączenie tych odpadów opakowaniowych do systemu kaucyjnego w Polsce, wskazano w komunikacie.

  "Z zakresu systemu kaucyjnego należy wyłączyć odpady opakowaniowe po produktach mlecznych. Handel detaliczny, niezależnie od wielkości sklepu nie jest w żaden sposób gotowy na zbieranie opakowań po tego typu produktach" - podkreślił Ptaszyński.

  (ISBnews)

 • 04.03, 13:15Tusk przedstawi w tym tyg. propozycje zmian w Zielonym Ładzie celem obrony rynku rolnego 

  Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) - Premier Donald Tusk zapowiedział, że w tym tygodniu przedstawi Komisji Europejskiej propozycje rewizji Zielonego Ładu celem zapewnienia ochrony polskiemu i europejskiemu rynkowi rolnemu i rynkowi producentów żywności. Przemawiając w Wilnie, premier podkreślał, że jest przekonany, iż będzie dużo więcej państw członkowskich gotowych do takiej "otwartej, twardej" rozmowy w sprawie Zielonego Ładu.

  "Prezentujemy siły polityczne, dla których ochrona środowiska, zdrowia obywateli - to są najwyższe priorytety. Ale też odnajdujemy w konkretnych zapisach Zielonego Ładu zapisy nie do końca adekwatne do rzeczywistych problemów, przed jakimi stoi Unia Europejska. Mówiąc wprost: ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z elementarnymi interesami, jeśli chodzi o produkcję żywności i rolnictwo europejskie" - powiedział Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Ingridą Šimonyt w Wilnie.

  Wskazał, że należy część zapisów Zielonego Ładu skorygować tak, aby nie uderzały wprost w interesy i poczucie bezpieczeństwa dużych grup ludności. Zaznaczył, że nie chodzi tylko o producentów rolnych, "ale oni są przede wszystkim narażeni na niektóre nieprzewidziane być może przez polityków konsekwencje Zielonego Ładu".

  "Ja także będę występował w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą dotyczą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu; rewizji, która będzie na celu miała ochronę polskiego i europejskiego rynku rolnego, rynku producentów żywności. […] W tym tygodniu będę publicznie ogłaszał treść tych propozycji zmian pod adresem Komisji Europejskiej i liderów państw członkowskich" - zapowiedział premier.

  Tusk podkreślił, że wymienił uwagi z premier Šimonyt i jest przekonany, że będziemy prezentowali wspólne stanowisko "i że to będzie dużo więcej państw członkowskich w Brukseli gotowych do takiej otwartej, twardej rozmowy w sprawie Zielonego Ładu", którego zasadności nikt nie kwestionuje.

  "Kwestia bezpieczeństwa i samodzielności żywnościowej, rolnej Europy jest absolutnie równie istotna, jak bezpieczeństwo militarne. I dlatego mam nadzieję, że będziemy tutaj - szczególnie państwa tego regionu - mówili jednym głosem" - podsumował.

  Premier Litwy wskazała z kolei, że protesty rolników związane z Zielonym Ładem odbywały się w kilku państwach europejskich.

  "Również my mieliśmy tu na Litwie w styczniu taką akcję zorganizowaną przez rolników. I wiele kwestii, które były podnoszone, były powiązane z realizacją Zielonego Ładu. A na Litwie mamy takie sytuacje, kiedy pewne wymogi odnośnie do Zielonego Ładu to kwestie, z którymi nasz sektor rolniczy musi się uporać" - powiedziała Šimonyt.

  Wyjaśniła, że po odzyskaniu przez Litwę niepodległości nastąpił upadek kołchozów, a w konsekwencji zmian w rolnictwie znacząco zmniejszyła się emisja CO2. Tymczasem obecne wymogi unijne nakładają obowiązek dalszych, już i tak niskich poziomów emisji, co - jak oceniła - "jest naprawdę bardzo dużym, bardzo bolesnym wyzwaniem".

  "Mamy również prośby do Komisji Europejskiej odnośnie do pewnych wyjątków w zakresie wdrażania Zielonego Ładu już od roku 2024-2025. Są tutaj kwestie administracyjne i tempo, w jakim musimy się dostosować do tego Zielonego Ładu. Pewne sektory są szczególnie wrażliwe i myślę, że tu w kontekście litewskim mamy o czym rozmawiać. Mamy wiele takich sugestii, które będą przedstawione Unii Europejskiej - żeby przystosowanie rolnictwa nie oznaczało jego upadku. Będziemy racjonalnie przedstawiać nasze sugestie Komisji Europejskiej i odpowiednim podmiotom, żeby to wszystko było wzięte pod uwagę" - wskazała premier.

  Polscy rolnicy protestują w ostatnich tygodniach przeciwko m.in. przepisom przewidzianym w Zielonym Ładzie dotyczącym przede wszystkim ugorowania 4% gruntów należących do gospodarstw o powierzchni większej niż 10 ha, zmniejszenia użycia chemicznych pestycydów o co najmniej 50% do 2030 r. oraz zmniejszenia stosowania nawozów sztucznych o co najmniej 20%.

  (ISBnews)

 • 27.02, 14:30PE przyjął prawo dot. przywrócenia min. 20% ekosystemów wymagających odbudowy do 2030 r. 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe prawo dotyczące odbudowy przyrody, które ustanawia cel dla UE, jakim jest przywrócenie co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r., podał Parlament.

  "Unijne prawo dotyczące odbudowy przyrody, uzgodnione z państwami członkowskimi, przywróci zdegradowane ekosystemy we wszystkich państwach członkowskich, pomoże osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej oraz zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe" - czytamy w komunikacie.

  "Aby osiągnąć ogólne cele UE, państwa członkowskie muszą przywrócić co najmniej 30% siedlisk objętych nowym prawem (od lasów, łąk i terenów podmokłych po rzeki, jeziora i koralowce) ze złego do dobrego stanu do 2030 r., zwiększając je do 60% do 2040 r. i 90% do 2050 r. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu, kraje UE powinny priorytetowo traktować obszary Natura 2000 do 2030 roku. Po osiągnięciu dobrego stanu, kraje UE powinny zapewnić, że obszar nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Państwa członkowskie będą również musiały przyjąć krajowe plany odbudowy, określające szczegółowo, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele" - czytamy dalej.

  Nowe prawo wymaga również pozytywnego trendu w kilku wskaźnikach w ekosystemach leśnych i posadzenia dodatkowych trzech miliardów drzew. Państwa członkowskie będą również musiały przywrócić co najmniej 25 000 km rzek do swobodnego przepływu i zapewnić, że nie nastąpi utrata netto całkowitej krajowej powierzchni zieleni miejskiej i pokrycia drzewostanem miejskim.

  Porozumienie uzgodnione z państwami członkowskimi zostało przyjęte 329 głosami za, 275 przeciw i 24 wstrzymującymi się. Teraz musi zostać również przyjęte przez Radę, zanim zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

  (ISBnews)

 • 22.02, 10:42ZPPPS: Budżet może stracić 1 mld zł dochodów z akcyzy w 2023 przez szarą strefę alkoholi 

  Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) - Konsumenci odczuwający skutki inflacji coraz częściej sięgają po tańsze produkty z szarej strefy, w efekcie czego straty wpływów budżetu państwa z akcyzy za alkohol w 2023 r. mogą wynieść nawet 1 mld zł, szacuje Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS). Skutki podwyżki akcyzy dla branży spirytusowej mogą być bezpośrednią przyczyną spowolnienia gospodarczego w powiązanych z nią sektorach, jak rolnictwo, transport, dystrybucja, HoReCa i handel, podkreślono także.

  "Konsumenci boleśnie odczuwający skutki inflacji coraz częściej sięgają po tańsze produkty z szarej strefy. Jak podaje GUS, sprzedaż legalnych napojów spirytusowych we wszystkich pojemnościach w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku była niższa aż o 11,2% względem tego samego okresu w 2022, a w stosunku do 2021 to spadek o 23,11%. Oznacza to, że z legalnego rynku znika co roku aż 10 milionów napojów spirytusowych w przeliczeniu na 100% alkohol" - czytamy w komunikacie.

  Kurczący się rynek legalnych alkoholi mocnych to straty nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dla budżetu państwa, podkreślił Związek.

  "W 2023 roku wpływy z akcyzy od napojów spirytusowych spadły o 7,09% w porównaniu do 2022 (dostępne dane za styczeń – listopad 2023, Ministerstwo Finansów). W 2022 r. branża spirytusowa wpłaciła do budżetu rekordowo 10,47 mld zł tytułem akcyzy, natomiast straty wpływów podatkowych za 2023 r. mogą wynieść nawet 1 mld zł" - czytamy dalej.

  "Skutki podwyżki akcyzy dla branży spirytusowej mogą być bezpośrednią przyczyną spowolnienia gospodarczego w powiązanych z nią sektorach, jak rolnictwo, transport, dystrybucja, HoReCa i handel. Branża jest ważnym odbiorcą płodów rolnych - producenci alkoholi mocnych corocznie przetwarzają ponad 1 mln ton zbóż (w tym 0,5 mln ton kukurydzy) i około 50 tys. ton ziemniaków" - czytamy dalej.

  Polski handel oparty jest na małych i średnich sklepach, które są najważniejszym kanałem sprzedaży dla kategorii alkoholi mocnych (50,7 proc.). Branża spirytusowa to ważny pracodawca, kreujący pośrednio 84 tys. miejsc pracy, podkreślono w materiale.

  "To będzie rok pełen wyzwań dla branży spirytusowej, która ma znaczący wpływ na krajową gospodarkę. Chcemy wierzyć, że sytuacja na rynku spirytusowym będzie się stopniowo stabilizować, a firmy będą mogły wrócić do inwestycji w innowacje i zrównoważony rozwój. Zależy to jednak przede wszystkim od polityki podatkowej państwa, która powinna być sprawiedliwa dla wszystkich uczestników rynku i uwzględniać długofalowe konsekwencje zmian stawek akcyzy dla budżetu i przedsiębiorstw" - skomentowała prezes ZPPPS Emilia Rabenda, cytowana w komunikacie.

  Coraz wyższe ceny alkoholi mocnych to efekt "Mapy Drogowej" corocznych podwyżek akcyzy i coraz wyższych kosztów produkcji wynikających z rosnących cen surowców i energii. Akcyza na napoje alkoholowe od 2022 roku wzrosła o 20% i będzie podnoszona o 5% corocznie do 2027 roku. Obecnie w półlitrowej butelce wódki czystej, która kosztuje 25 zł, 19,89 zł, czyli 80% ceny to podatki, wskazano w informacji.

  (ISBnews)

 • 11.12, 10:50Utrzymanie 0% VAT na żywność do końca marca 2024 obniży wpływy z VAT o ok. 2,75 mld zł 

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Utrzymanie obniżonej do 0% stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla żywności do 31 marca 2024 r. będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu VAT o ok. 2 745 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia ministra finansów przyjętego 9 grudnia.

  "Czasowe (do 31 marca 2024 r). obniżenie stawki VAT z 5% do 0% dla żywności będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w wysokości ok. 2 745 mln zł" - czytamy w OSR.

  Ponadto czasowe (w 2024 r.) obniżenie stawki VAT z 23% do 8% dla dostaw środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw, polepszaczy gleby środków wapnujących, biostymulatorów, nawozowych produktów mikrobiologicznych będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w 2024 r. w wysokości ok. 173 mln zł oraz w 2025 r. o ok. 14 mln zł. Szacując skutki uwzględniono przesunięcie wpływów z VAT do budżetu państwa o jeden miesiąc, podano także.

  Odnośnie całego projektu napisano w OSR: "Projekt będzie miał wpływ na dochody budżetu państwa. Szacuje się, że na skutek wprowadzenia proponowanych rozwiązań dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług mogą zmniejszyć się o ok. 2,93 mld zł".

  Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące czasowego stosowania stawek obniżonych, tj.:

  1)           0% - dla określonych produktów leczniczych oraz - do 31 marca 2024 r. - dla podstawowych produktów żywnościowych;

  2)           8% - dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

  "Utrzymanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonej stawki VAT do wysokości 0% dla takich produktów pierwszej potrzeby jak podstawowa żywność stanowi wyraz kontynuacji działań antyinflacyjnych rządu. Stawką 0% będą zatem objęte towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5%, a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej - od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawką 0%" - napisano dalej.

  Obniżenie stawek VAT na żywność wspomaga działania antyinflacyjne, które pomogą społeczeństwu oraz przedsiębiorcom, w tym mikrofirmom dominującym na polskim rynku, w realnej walce z trudną sytuacją gospodarczą, podkreślono także.

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022 r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 11.12, 07:30MF podpisał rozporządzenie przedłużające 0% VAT na żywność do 31 marca 2024 r. 

  Warszawa, 10.12.2023 (ISBnews) - Minister finansów podpisał rozporządzenie przedłużające stosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług (VAT) na żywność, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W rozporządzeniu podano, że obniżona stawka będzie obowiązywać do 31 marca 2024 r.

  "Minister finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0% na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" - napisał Morawiecki w sobotę na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  "§ 10. 1. Do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56)" - czytamy w rozporządzeniu ministra finansów z 9 grudnia br.

  W piątek Morawiecki zapowiadał, że rozporządzenie o przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność w roku 2024 zostanie podpisane "jutro lub pojutrze".

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022 r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 04.12, 11:16Rząd chce wyłączenia soków, nektarów z opłaty cukrowej, objęcia nią syropów 

  Warszawa, 04.12.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym - zakładający że soki, nektary owocowe zawierające do 5 g cukru na 100 ml zostałyby wyłączone z tzw. opłaty cukrowej,  a objęto by nią syropy owocowe - trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt regulacji dotyczy ponad 900 podmiotów - producentów napojów.

  "Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym wprowadza przede wszystkim zmiany w katalogu napojów podlegających opłacie od środków spożywczych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Proponuje się wyłączenie z opłaty:

  - napojów, w których składzie znajdują się wyłącznie cukry zawarte naturalnie w użytym do ich produkcji soku owocowym lub warzywnym, ponieważ są to tak naprawdę soki rozcieńczone wodą i nie są dosładzane cukrami czy też słodzikami;

  - nektarów owocowych z owoców o wysokiej kwasowości, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia (czyli produktów wymagających dosładzania, np. z czarnej porzeczki), nawet jeśli zawierają więcej niż 5 g cukru na 100 ml

  oraz

  - objęcie opłatą syropów, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy i które do wprowadzenia opłaty były „zwykłymi" środkami spożywczymi, a które po wprowadzeniu opłaty zaczęto wprowadzać na rynek jako suplementy diety.

  Projekt ustala też stałą wysokość opłaty cukrowej dla napojów w postaci skoncentrowanej: płynnej - 3 zł za litr lub stałej - 3 zł za kg.

  Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,20 zł za litr napoju.

  (ISBnews)

 • 29.11, 12:36Sejm wprowadził zakaz handlu w Wigilię, która przypada w niedzielę 

  Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) - Sejm wprowadził zakaz handlu w Wigilię, jeżeli przypada ona w niedzielę, a niedzielami handlowymi - w takim przypadku - ustanowił dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Za nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni głosowało 429 posłów, nikt nie był przeciwny, a 12 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji był inicjatywą poselską posłów Polski 2050.

  Zgodnie z nowelizacją, Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia będzie dniem objętym zakazem handlu.

  "Tym samym każda Wigilia przypadająca w niedzielę będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności, związanych z handlem" - czytamy w uzasadnieniu.

  Jednocześnie doprecyzowano, że jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz handlu nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające tę niedzielę.

  (ISBnews)

 • 22.11, 09:34Rząd przyjął regulację dot. dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich za frekwencję wyborczą 

  Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która zakłada przyznanie dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich za frekwencję wyborczą, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Gminy do 20 tys. mieszkańców z frekwencją powyżej 60% otrzymają środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Proponowane zmiany mają na celu realizację akcji profrekwencyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu" - czytamy w komunikacie.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach akcji profrekwencyjnej uruchomi wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które ma siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. i w której frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła powyżej 60%.

  Wysokość pomocy dla koła obliczana będzie jako iloraz kwoty 250 tys. zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 17.11, 12:39Morawiecki: Przedstawimy poselski projekt przedłużenia zerowego VAT na żywność 

  Warszawa, 17.11.2023 (ISBnews) - Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przedstawi projekt przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej zapowiadał, że rząd zechce przedstawić projekt zerowego VAT co najmniej do czerwca 2024 r.

  "Od dwóch lat rząd PiS zaproponował i przeprowadził wobec Polaków ulgę na VAT, czyli VAT do 0% na żywność. Zrobiliśmy to dwa lata temu, rok temu również nie znalazła się ona w pierwotnym kształcie budżetu, a później znalazła się, jak wdrożyliśmy pod koniec roku. I tak samo robimy i teraz. Ścieżką poselską, z inspiracji i ze współpracy z obecnym rządem wpłynie propozycja, aby przedłużyć zerowy VAT na żywność" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Dzisiaj doradca Donalda Tuska, poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański powiedział w radiu Zet, że stawka podatku VAT na żywność powinna wrócić do 5% z 0% obecnie. Zastrzegł, że jest to jego stanowisko, a decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy rząd.

  Wskazał przy tym, że projekt budżetu na 2024r. nie uwzględnia zerowej stawki VAT na żywność.

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)

 • 17.11, 10:17Domański z PO: VAT na żywność powinien wrócić do stawki 5% z 0% obecnie od 2024 r. 

  Warszawa, 17.11.2023 (ISBnews) - Stawka podatku VAT na żywność powinna wrócić do 5% z 0% obecnie, doradca Donalda Tuska, poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański. Zastrzegł, że jest to jego stanowisko, a decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy rząd.

   "Ja stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5%. Polski system podatkowy jest oparty w dużej mierze właśnie na podatku VAT, no i jako państwo polskie - jeżeli chcemy móc finansować niezbędne inwestycje, a taką inwestycją jest w mojej opinii [...] podwyżka dla nauczycieli o 30%, to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5-proc. VAT na żywność jest oczywiście jednym z takich źródeł" - powiedział Domański w Radiu Zet.

   "Ale to jest moje stanowisko. Będzie podejmował tę decyzję nowy rząd" - podkreślił.

  Wskazał przy tym, że projekt budżetu na 2024r. nie uwzględnia zerowej stawki VAT na żywność.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ub. tygodniu, że rząd przedstawi regulację dotyczącą utrzymania zerowej stawki VAT co najmniej do czerwca 2024 r.

  Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować ok. 11 mld zł w 2023 r.

  (ISBnews)