ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 13.05, 10:07Rząd przyjął projekt noweli o przekształceniach własnościowych w cukrownictwie 

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, który zawiera rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  

  Projekt został przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

  "Zaproponowane rozwiązania umożliwią połączenie spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. Pozwoli to na tworzenie nowych miejsc pracy oraz ustabilizowanie zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. Nowe przepisy umożliwią dokapitalizowanie KSC S.A. i uwzględnią interes publiczny w dalszym funkcjonowaniu spółki" – czytamy w komunikacie.

  Planowane przepisy mają umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

  "Dzięki nowym rozwiązaniom, podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu – wpływającymi na działalność spółki – będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa" – czytamy także.

  Proponowane zmiany umożliwią przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, podano.

  W ocenie autorów projektu, udział osób prowadzących działalność rolniczą w nowej grupie może przyczynić się do poprawy ich sytuacji na rynku poprzez skrócenie łańcuchów dostaw, pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się uczciwej konkurencji oraz prowadzić do zwiększenia dochodów z prowadzonej działalności.

  Proponowane zmiany skonsultowano z przedstawicielami pracowników i plantatorów związanych z Krajową Spółką Cukrową S.A. oraz związkami zawodowymi.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. Obecnie jest największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie.

  (ISBnews)

 • 23.04, 13:21Prezydent podpisał nowelę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych SP 

  Warszawa, 23.04.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, której celem jest przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości i ich części wchodzących w skład Zasobu o 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Zmiany te mają na celu: przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r." - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja zakłada ponadto wstrzymanie na okres pięciu lat - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie - sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz doprecyzowuje, że złożony do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazuje jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają, w drodze wyjątku, sprzedaż tych nieruchomości.

  Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 16:17Rząd chce w II kw. podjąć uchwałę ws. podziału 4,5 mld euro z PROW na 2021-2022  

  Warszawa, 13.04.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w II kwartale uchwały w sprawie podziału środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w wysokości 4,5 mld euro na lata 2021-2022, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ok. 3,2 mld euro pochodzi ze środków unijnych, reszta to współfinansowanie krajowe. Środki te zostały przekazane krajom unijnym ze względu na przesunięcia terminu wdrażania Planów Strategicznych WPR z lat 2021–2027 na lata 2023–2027.

  "W związku z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) […] Polska otrzymała dodatkowe środki na lata 2021 oraz 2022 do wykorzystania na zasadach określonych w rozporządzeniu" – czytamy w uzasadnieniu.

  Konieczność wydania rozporządzenia nr 2020/2220 była związana z przesunięciem terminu wdrażania Planów Strategicznych WPR z lat 2021–2027 na lata 2023–2027 oraz z utworzeniem Europejskiego Instrumentu Odbudowy i alokowaniem środków tego instrumentu dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Budżet PROW na lata 2014-2020 zwiększy się łącznie o ponad 4,5 mld euro, w tym:
  - 3 595 510 254 euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego (z czego 2 287 823 174 stanowią środki Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 1 307 687 080 – środki współfinansowania krajowego),
  - 944 692 619 euro środków z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO).

  "Dłuższy okres wdrażania programu wymaga zwiększenia alokacji szeregu instrumentów wsparcia tak, aby możliwe było przyznawanie i wypłata pomocy dla beneficjentów programu w kolejnych latach realizacji programu. Proponuje się wprowadzić również szereg zmian merytorycznych w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia, mających na celu ich jak najbardziej efektywną realizację i pełne wykorzystanie środków PROW 2014–2020, w tym w szczególności dodatkowych środków alokowanych na lata 2021–2022" – czytamy także.

  Planowane jest zwiększenie środków na usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw (o 77 mln euro, w tym 49 mln euro środków EFRROW), - na tworzenie grup i organizacji producentów (o 47,1 mln euro, w tym 30 mln euro środków EFRROW), na przetwórstwo i marketing produktów rolnych (o 65,3 mln euro, w tym 41,5 mln euro środków EFRROW).

  Większe środki przeznaczone zostaną na scalanie gruntów (o 136,7 mln euro, w tym 87 mln euro środków EFRROW), zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych (o 215,3 mln euro, w tym 137 mln euro środków EFRROW), modernizację gospodarstw rolnych (o 400,3 mln euro, w tym 254,7 mln euro środków EFRROW).

  Zwiększone mają zostać środki na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (o 325,3 mln euro, w tym 207 mln euro środków EFRROW), premie dla młodych rolników (o 251,2 mln euro, w tym 159,8 mln euro środków EFRROW), restrukturyzację małych gospodarstw (o 125,7 mln euro, w tym 80 mln euro środków EFRROW), rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (o 125 mln euro, w tym 79,5 mln euro środków EFRROW).

  Na drogi lokalne ma trafić o 351,6 mln euro więcej, w tym 223,7 mln euro ze środków EFRROW), na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (o 76,2 mln euro więcej, w tym 48,5 mln euro ze środków EFRROW).

  Zwiększona ma zostać pula środków na działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (o 679,5 mln euro, w tym 432,4 mln euro ze środków EFRROW), rolnictwo ekologiczne (o 211 mln euro, w tym 134,3 mln euro ze środków EFRROW), współpraca (o 47,1 mln euro, w tym 30 mln euro środków EFRROW), czy zarządzanie ryzykiem (o 108,5 mln euro, w tym 69 mln euro ze środków EFRROW).

  Zwiększony zostanie także budżet (ze środków EIO): inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (o 47 mln euro), rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (o 189 mln euro), gospodarkę wodno-ściekową (o 376,4 mln euro), płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (o 262 mln euro) czy poprawę dobrostanu zwierząt (o 70,3 mln euro).

  (ISBnews)

 • 31.03, 10:17Kościński: Bon gastronomiczny działałby za późno, sektorowi potrzebna gotówka 

  Warszawa, 31.03.2021 (ISBnews) - Pomysł wprowadzenie bonu gastronomicznego jest rozważany, ale jego wdrożenie trwałoby długo, a sektor restauracyjny potrzebuje "żywej gotówki" już w obecnym momencie, uważa minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  "Ten pomysł leży na stole. Niektórzy opowiadają się za nim, bo widzą ze swojej perspektywy jego plusy, ale ja myślę, że jego uruchomienie zajęłoby za dużo czasu i za wolno, żeby ratować ten sektor - w tym momencie oni potrzebują żywej gotówki" - powiedział Kościński w programie "Money. To się liczy".

  "To jest pomysł, którego nie możemy uruchomić od razu, to trochę czasu zajmie, a restauracje są dziś zamknięte i dziś potrzebują pomocy, żeby przeżyć tę burzę, jaka mamy. A bon - gdyby był taki bon, bo jeszcze nie wiadomo, czy będzie - to już pod koniec roku, żeby je wzmocnić, jak już będą działać" - dodał.

  Według niego, bon mógłby być wykorzystywany wyłącznie w restauracjach w Polsce, a nie na wyjazdach za granicą.

  RMF FM podało wczoraj, że według ustaleń radia, rząd jest zgodny co do utworzenia bonu gastronomicznego, a premier miałby ujawnić szczegóły na konferencji prasowej w drugiej połowie tego tygodnia.

  Działanie bonu ma polegać na tym, że szef danej firmy, za np. 100 zł będzie mógł wykupić swoim pracownikom bon gastronomiczny o wartości 200 zł - w formie bonusu. Dokładne kwoty są jeszcze ustalane, podało RMF FM.

  "Teraz restauracje nie mogą przyjmować gości, ale mogą realizować zamówienia na wynos i w dostawie. Bonem gastronomicznym będziemy mogli opłacać takie właśnie zamówienia" - czytamy na portalu RMF24.pl.

  Bon gastronomiczny miałby być jednym z elementów nowej tarczy antykryzysowej.

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 13:55Rząd przyjął projekt dot. wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych SP do 2026 

  Warszawa, 09.03.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakładający wydłużenie terminu wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o pięć lat, do 30 kwietnia 2026 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

   "30 kwietnia 2021 r. upłynie ustawowy okres, na jaki wstrzymana jest sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r." – czytamy w komunikacie.

  Wraz ze wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2016 r., podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości z ZWRSP stała się dzierżawa. Dzięki wstrzymaniu w 2016 r. sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osiągnięty został zamierzony cel rządu - zahamowanie wzrostu cen gruntów z ZWRSP oraz ustanowienie dzierżawy podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z ZWRSP, podano także.

  Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa miało także przeciwdziałać spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie gwarantowały - zgodnego z interesem społecznym - wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze, podkreśla CIR.

  Projekt reguluje także kwestie wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie. Doprecyzowuje, że we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności - wchodzących w skład ZWRSP - dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie musiał wskazać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.

  Utrzymano zasadę, zgodnie z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele, które nie są rolnicze, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych.  

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2021 r.

  Według stanu na 31 sierpnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1 mln ha.

  (ISBnews)

   

 • 05.03, 17:11MRPiT ma projekt obniżenia VAT na usługi gastronomiczne do 5% do końca br. 

  Kraków, 05.03.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowało projekt obniżenia - do końca br. - stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usług gastronomiczne do 5% (z obecnych 8%), poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

  "W ministerstwie przygotowaliśmy projekt ustawy obniżającej czasowo stawkę podatku VAT dla usług gastronomicznych do poziomu 5%. Ta propozycja znajduje się już na stole Rady Ministrów" - powiedziała Semeniuk na konferencji prasowej w Krakowie.

  Zgodnie z przyjętym założeniem, obniżona stawka podatku VAT miałaby obowiązywać do końca 2021 roku.

  Teraz ta propozycja jest opiniowana przez Ministerstwo Finansów, ponieważ wiąże się ono z ubytkiem wpływów podatkowych do budżetu państwa.

  (ISBnews)

   

 • 26.02, 08:04Sejm za nowelą prawo łowieckie regulującą podział na obwody 

  Warszawa, 26.02.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo łowieckie, umożliwiając podjęcie przez sejmiki województw uchwał dot. podziału województw na obwody łowieckie do 31 grudnia 2021 r.

  Za nowelą opowiedziało się 258 posłów, przeciw było 189, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji prawa łowieckiego jest zapewnienie ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań, jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

  Jak podano w uzasadnieniu, bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych było zagrożenie wygaśnięcia dotychczas obowiązującego podziału Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów łowieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich.

  Bez odpowiedniej regulacji nie byłoby możliwości podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie szkodom łowieckim wyrządzanym w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę oraz ich szacowanie przez dzierżawców obwodów łowieckich i wypłata przez nich należnych z tego tytułu odszkodowań.

  Według danych z Polskiego Związku Łowieckiego, w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. myśliwi pozyskali na terytorium Polski 412 784 dzików. Z uzasadnienia wynika, że zaniechanie ich odstrzału w kolejnym łowieckim roku gospodarczym, przy założeniu, że pozyskanie dzików byłoby takie same jak w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020, mogłoby skutkować wzrostem populacji dzików o ponad 1 mln osobników (przy uwzględnieniu przyrostu zrealizowanego na poziomie 150% stanu wiosennego populacji).

  Nowelizacja określa na 31 grudnia 2021 r. termin na podjęcie przez sejmiki województw uchwał co do podziału województw na obwody łowieckie. Ma to dać dzierżawcom obwodów łowieckich czas niezbędny do przejścia procedury związanej z wydzierżawianiem obwodów oraz na zawarcie umów dzierżawy przed rozpoczęciem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego 2022/2023.

  Zaproponowany termin wejścia w życie noweli z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 31 marca 2021 r. wynika z faktu, iż łowiecki rok gospodarczy trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca.

  (ISBnews)

   

 • 08.02, 09:35Konsultacje noweli o przekształceniach w cukrownictwie potrwają do jutra 

  Warszawa, 08.02.2021 (ISBnews) - Konsultacje nowelizacji ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, która ma na celu realizację procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, w oparciu Krajową Spółkę Cukrową (KSC) potrwają do jutra, wynika informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt, który ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kw. ma charakter pilny.

  "Z uwagi na pilny charakter projektu, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w wersji elektronicznej w terminie do końca dnia 9 lutego 2021 r." - czytamy w piśmie dotyczącym konsultacji społecznych. Projekt pojawił się na stronach RCL w piątek wieczorem.

  W uzasadnieniu projektu podano, że "proponowana regulacja zakłada wprowadzenie zmian w art. 11b ust. 4 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. poz. 473, z późn. zm.) […] i ma na celu ujednolicenie nomenklatury prawnej w zakresie obejmowania akcji nowej emisji.

  "Jednocześnie projekt ustawy reguluje sytuację prawną Skarbu Państwa jako szczególnej osoby prawnej uczestniczącej w obrocie cywilnoprawnym" - czytamy także.

  Uzasadniając potrzebę regulacji, wskazano, że propozycja zmian związana jest z realizacją procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, która przebiega w oparciu o potencjał i aktywa spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa pn. Krajowa Spółka Cukrowa - największej spółki z udziałem Skarbu Państwa w tej branży, która ma szansę zostać swoistym integratorem rynku rolno-spożywczego przyczyniając się tym samym do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

  Jak wynika z uzasadnienia, efektem "będzie uzyskanie synergii, optymalizacji kosztowej i przychodowej w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie skali działania poprzez zdobywanie nowych segmentów rynku".

  W ocenie skutków regulacji (OSR) podano, że regulacja będzie miała pośrednio pozytywny wpływ na rynek pracy, ponieważ umożliwi przeprowadzenie konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, "co będzie mieć pozytywny wpływ na rynek pracy przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz stabilizację zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym".

  Obecnie art. 11b ust. 4 ustawy zakłada, że akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z KSC lub pracownicy KSC, lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu.

  Zgodnie z projektem, w przypadku prowadzonej konsolidacji Skarb Państwa nabywałby (obejmowałby) akcje nowej emisji z wyłączonym prawem głosu.

  Jak wynika z projektu, zmiana miałaby wejść w życie z dniem, następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 13:57Muller: Będzie spotkanie z prezydentem i nowy projekt ustawy o działach adm. 

  Warszawa, 08.01.2021 (ISBnews) - Przedstawiciele rządu planują w najbliższym czasie spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą celem uzgodnienia zmian do ustawy o działach administracji rządowej, aby przygotować nową wersję przepisów w tej sprawie, które znajdą akceptację prezydenta, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller po tym, jak prezydent zawetował dziś nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. 

  "To jest konstytucyjne prawo pana prezydenta, w związku z tym my je w 100% szanujemy. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z zapleczem pana prezydenta oraz z samym panem prezydentem, aby omówić te zastrzeżenie, która pan prezydent zgłaszał do tej ustawy. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy spełni również te wymagania, których oczekuje pan prezydent" - powiedział Muller podczas briefingu prasowego.

  Jak wskazano, określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis.

  Wątpliwości prezydenta budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko - nowego działu leśnictwo i łowiectwo.

  Kolejną zmianą budzącą wątpliwość, szczególnie, co do czasu wprowadzenia, jest włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej. Jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu.

  Według prezydenta, takie zmiany są konieczne, ale sprzeciw budzą dwa aspekty - po pierwsze, czas, w którym proponowana nowelizacja jest procedowana; po drugie, jej niepełny, niesystemowy charakter.

  (ISBnews)

   

 • 08.01, 13:26Prezydent zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej 

  Warszawa, 08.01.2021 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Mając na uwadze przepisy Konstytucji, regulujące procedurę ustawodawczą, w szczególności art. 121 ust. 2 Konstytucji, stanowiący, że Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm oraz art. 122 ust. 2 Konstytucji, mówiący, że prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, należy zauważyć, że przedłożenie projektu Sejmowi w dniu 17 listopada 2020 r., zakładającego wejście w życie ustawy, co do zasady, 1 stycznia 2021 r., już w momencie wpłynięcia do Sejmu wskazywało na możliwość naruszenia konstytucyjnego terminu 21 dni na podjęcie decyzji przez Prezydenta RP oraz brak zachowania odpowiedniej vacatio legis" - czytamy w komunikacie.

  Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis, podkreślono.

  "Przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis" - podkreślono w materiale.

  "Biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko - nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. W czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Z tych względów, ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony" - czytamy dalej.

  Kolejną zmianą budzącą wątpliwość, szczególnie, co do czasu wprowadzenia, jest nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej /(Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i 285/ (art.40), która przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej.

  "Jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu. Od wielu lat wiadomym jest, że pensje osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym w szczególności ekspertów, zajmujących stanowiska podsekretarzy stanu wymagają podniesienia, z uwagi na zakres obowiązków i odpowiedzialność" - wskazano także w komunikacie.

  Według prezydenta, takie zmiany są nie tylko potrzebne, ale konieczne. Jakkolwiek, sprzeciw budzą dwa aspekty - po pierwsze, czas, w którym proponowana nowelizacja jest procedowana; po drugie, jej niepełny, niesystemowy charakter.

  "Czas walki z pandemią COVID-19 nie jest w moim przekonaniu właściwym czasem na zmiany w administracji, w szczególności polegające na podniesieniu uposażeń części podsekretarzy stanu. Podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych" - czytamy dalej. 

  "Jeszcze raz podkreślam, że popieram konieczność wprowadzenia podwyżek dla osób pełniących ważne dla państwa i obywateli funkcje, pracujących w szczególnym obciążeniu i ponoszących szczególną odpowiedzialność, ale powinno to nastąpić, gdy sytuacja związana z pandemią COVID-19, także w aspekcie gospodarczym i społecznym, na to pozwoli. W moim przekonaniu, w obliczu obaw przed nadejściem trzeciej fali zakażeń, gdy Narodowy Program Szczepień jest na wczesnym etapie realizacji, czas na to jeszcze nie nadszedł" - podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:10Rząd przyjął projekt noweli dot. podatku akcyzowego celem uszczelniania systemu 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt został przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

  "Przewidziano uszczelnienie systemu podatkowego dotyczącego wyrobów akcyzowych, takich jak napoje alkoholowe, susz tytoniowy, czy paliwa. Wprowadzono także zmiany, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościom dotyczącym opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Dostosowano ponadto polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

  Uszczelnienie systemu podatkowego będzie dotyczyć obrotu: alkoholem etylowym skażonym, suszem tytoniowym, wyrobami energetycznymi, paliwami opałowymi i żeglugowymi.

  Wprowadzono automatyzację obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą oraz nowe obowiązki w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz wyprodukowanych w kraju, podano również.

  Pozostałe rozwiązania to uszczelnienie system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, umożliwienie prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

  (ISBnews)

   

 • 02.11, 18:06MFFiPR chce wyłączyć rozlew piwa z limitu na akcyzę dla małych browarów 

  Warszawa, 02.11.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) chce wyłączyć ilość usługowo rozlanego piwa z limitu dla małych browarów (200 tys. hl piwa), uprawniającego do korzystania z ulgi w podatku akcyzowym. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego trafiła właśnie do konsultacji, które zaplanowano do 23 listopada.

  "Wychodząc naprzeciw małym browarom przygotowano regulację, która będzie przeciwdziałać niekorzystnym regulacjom, które powodują, że polskie małe browary nie mogą czerpać korzyści z usługowego rozlewu piwa, tj. z rozlewu na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył" – napisano w uzasadnieniu projektu.

  Zgodnie z dyrektywą 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, państwa członkowskie mają prawo stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary niższe (maksymalnie o 50% ) stawki podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji tych browarów. Stawek tych jednak nie stosuje się wobec browarów produkujących ponad 200 tys. hl piwa rocznie.

  Przekroczenie w roku kalendarzowym 200 tys. hl piwa powoduje, że podmiot nie jest już "małym browarem" i korzystanie przez niego z ulgi jest sprzeczne z dyrektywą. Jednocześnie na mocy art. 94 ustawy o podatku akcyzowym produkcja piwa definiowana jest jako wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Zatem do limitu zwolnienia wliczany jest rozlew piwa, tzw. rozlew usługowy, który nie następuje bezpośrednio w cyklu produkcyjnym.

  W przypadku, gdy dwa lub więcej małych browarów współpracują ze sobą, a ich łączna wielkość rocznej produkcji nie przekracza 200 tys. hl. mogą one być traktowane jako jeden niezależny, mały browar. W przypadku zlecenia rozlewu piwa przez mały browar innemu małemu browarowi – rozlanie piwa przez browar realizujący tę usługę zmniejsza jego limit 200 tys. hl, przez co ogranicza jego produkcję jako małego browaru.

  Zlecenie rozlewu piwa, bez wpływu na zwolnienie możliwe jest tylko wówczas, gdy mały browar zleci rozlew dużemu browarowi, którego nie obowiązuje limit produkcji. W praktyce rozlew usługowy zlecany jest często browarom zagranicznym. Nowelizacja rozporządzenia ma umożliwić zlecanie rozlewu usługowego polskim małym browarom.

  (ISBnews)

 • 20.10, 11:05FPP proponuje dobrowolny bon 500+ na posiłki dla pracowników bez PIT i ZUS 

  Warszawa, 20.10.2020 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) rekomenduje, by rząd w rozporządzeniu zapewnił pracownikom kwotę 560 zł miesięcznie na codzienny posiłek finansowany dobrowolnie przez pracodawcę. Taka kwota powinna być zwolniona z podatku PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu pracownicy uzyskają dodatkową siłę nabywczą, pracodawcy element motywacyjny, a skarb państwa dodatkowe wpływy z VAT i CIT, podała organizacja.

  Obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów) - jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. - w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł.

  "Prawne umocowanie żywieniowych przedpłaconych kart i bonów jako sposobu realizacji świadczeń celowych w zakresie posiłku dla pracowników jest bardzo potrzebne. Dobrowolne zapewnienie pracownikom możliwości zakupu właściwych produktów przez pracodawcę, za pośrednictwem kart i kuponów żywieniowych, wpłynie pozytywnie na ich zdrowe, regularne posiłki w pracy, a skarbowi państwa przyniesie dodatkowe wpływy. Takie działanie zabezpieczy także wydatkowanie środków finansowych jedynie na terenie Polski. Bon 500+ na posiłki powinien być wolny od PIT i ZUS" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  Obecnie z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3% uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską kwotę zwolnienia. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT - np. Belgii, Słowacji, Rumunii - udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30%, wskazano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 14.10, 12:21Dworczyk: Rząd analizuje postulat przywrócenia handlu w niedziele 

  Warszawa, 14.10.2020 (ISBnews) - Rząd analizuje postulat przywrócenia handlu w niedziele w związku z pandemią koronawirusa, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Michał Dworczyk.

  "Takie postulaty się pojawiają, takie postulaty wczoraj na spotkaniu z premierem zgłosili przedstawiciele PSL. Analizujemy te propozycje" - powiedział Dworczyk w programie Tłit_Wp, zapytany o postulaty dotyczące cofnięcia zakazu handlu w niedziele.

  "W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie można wykluczać z założenia jakiegokolwiek rozwiązania, każde warte jest przeanalizowania" - dodał.

  O zniesienie zakazu handlu w niedzielę w czasie stanu epidemii oraz przez 180 dni po jego zniesieniu apelowała wcześniej m.in. Rada Przedsiębiorczości. Ówczesna wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że rząd nie rozważa zniesienia tego zakazu.

  (ISBnews)

   

 • 13.10, 11:20Rząd przygotowuje program wsparcia inwestycji na terenach popegeerowskich 

  Warszawa, 13.10.2020 (ISBnews) - Rząd opracowuje program wsparcia inwestycji oraz budowy infrastruktury społecznej na obszarach, na których kiedyś funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa rolne (PGR-y), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane jest na IV kw. 2020 r.

  "Po likwidacji PGR-ów miejscowości, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej uległy zdegradowaniu społecznemu oraz ekonomicznemu. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 dodatkowo pogłębiły […] problem. Ubytek dochodów i wzrost kosztów gmin spowodowały znaczne zagrożenie niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r. przez samorządy, a co za tym idzie dalszy brak inwestycji na terenach popegeerowskich, co wpływa na pogłębianie się nierówności społecznych i ekonomicznych w miejscowościach popegeerowskich" - podano w informacji.

  Celem planowanych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów, na których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, poprzez realizację inwestycji, budowę infrastruktury społecznej i wsparcie lokalnych wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich.

  Realizacja inwestycji na terenach popegeerowskich pozwoli - jak podano w uzasadnieniu - na wyrównanie szans mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z nowej bądź modernizowanej infrastruktury.

  Szczególnie preferowane mają być inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 13:46Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. opłatę cukrową  

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. ustawę cukrową), która zakłada nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem cukrów, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Celem zmian jest zapobieganie nadwadze i otyłości. Służyć temu ma wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, która ma składać się z opłaty stałej: w wysokości 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna) oraz opłaty zmiennej: w wysokości 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju.

  Opłatę ma uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Są z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, wyroby akcyzowe. Z opłaty stałej zwolnione są także napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz napoje izotoniczne.

  Wprowadzono także zmianę w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

  Opłata ma wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

  Planowana wysokość wpływów z opłat za pełny rok obowiązywania ma wynieść 3,2 mld zł. 96,5% tej kwoty ma trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na walkę z nadwagą i otyłością. Reszta kwoty (3,5%) ma pokryć koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną.

  Z kolei w przypadku opłaty alkoholowej, dochód dla budżetu ma wynieść 500 mln zł. 50% tej kwoty ma trafiać do gmin, proporcjonalnie do wpływów uzyskiwanych z tej opłaty, kolejne 50% stanowić ma przychód NFZ.

  Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 09:42Prezydent podpisał nowelę zakładającą 1,23 mld zł wsparcia dla produc. rolnych 

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Środki mają pochodzić z budżetu krajowego oraz przesunięcia funduszy unijnych.

  Celem nowelizacji o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 było przygotowanie podstaw prawnych do przesunięcia środków na ten cel.

  W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi wystąpił do ministra finansów o zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014–2020) o kwotę 1,23 mld zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o kwotę 447 mln zł zł) tak, aby wydatki te mogły zostać dokonane bez uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014–2020.

  Wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji i ustalana według wzoru, który uwzględnia skumulowaną kwotę pomocy przysługującą rolnikowi w związku ze wszystkimi rodzajami i skalą prowadzonej przez niego produkcji rolnej. Będzie zakładała możliwość korygowania tej kwoty w zależności od kursu euro oraz łącznej wysokości pomocy przysługującej wszystkim rolnikom spełniającym warunki.

  Według szacunków resortu rolnictwa, z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki mają trafić do rolników jeszcze jesienią 2020 r. W formie jednorazowej płatności ryczałtowej mają otrzymać ją producenci krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych.

  Kwoty ryczałtu powiązane są z liczbą zwierząt hodowlanych. W przypadku hodowli od 3 do 20 sztuk bydła mięsnego ma to być 5,1 tys. zł, w przypadku hodowli od 21 do 30 sztuk – 10 tys. zł, od 31 do 50 sztuk – 16, 2 tys. zł. Najwyższą kwotę 20,2 tys. zł otrzymają hodowcy ponad 50 sztuk zwierząt.

  Pomoc będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacuje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1 do 30 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to równowartość 7 tys. euro.

  Nowelizacja ma wejść życie w dniu, następującym po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 17.08, 08:31Sejm odrzucił senackie weto do tzw. ustawy cukrowej 

  Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie weto do nowelizacji ustawy w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. ustawy cukrowej), nakładającej opłatę na napoje z dodatkiem cukrów (monosacharydów lub disacharydów) oraz środków spożywczych zawierających te substancje, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny.

  Za odrzuceniem senackiego weta opowiedziało się 229 posłów, 157 było przeciw, 46 wstrzymało się od głosu.

  Jednocześnie - w innym głosowaniu - Sejm odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, usuwającą przepis, dotyczący przesunięcia terminu wprowadzenia opłaty cukrowej na 1 stycznia 2021 r.

  Celem zmian w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest - jak podawano w uzasadnieniu - zapobieganie nadwadze i otyłości. Służyć temu ma wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, która ma składać się z opłaty stałej: w wysokości 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna) oraz opłaty zmiennej: w wysokości 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju.

  Opłatę ma uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Są z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, wyroby akcyzowe. Z opłaty stałej zwolnione są także napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz napoje izotoniczne.

  Wprowadzono także zmianę w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

  Opłata ma wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

  Planowana wysokość wpływów za pełny rok obowiązywania ma wynosić 3,2 mld zł. 96,5% tej kwoty ma trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na walkę z nadwagą i otyłością. Reszta kwoty (3,5%) ma pokryć na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną.

  Z kolei w przypadku opłaty alkoholowej, dochód dla budżetu ma wynieść 500 mln zł. 50% tej kwoty ma trafiać do gmin, proporcjonalnie do wpływów uzyskiwanych z tej opłaty, kolejne 50% stanowić ma przychód NFZ.

  O odrzucenie nowelizacji ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (przesuwającej wejście w życie opłaty cukrowej) apelowały firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Podkreślały, że borykają się ze skutkami epidemii COVID-19.

  (ISBnews)

   

 • 14.08, 08:59Senat wydłużył do 14 dni vacatio legis dot. ustawy o uznawaniu towarów  

  Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat wprowadzając poprawki do nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów, wydłużył vacatio legis do 14 dni.

  Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem do ustawy poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Jedna z przyjętych poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis ustawy do 14 dni (w wersji proponowanej przez Sejm miał być to dzień po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw), inna - przeredagowuje tytuł ustawy.  Ustawa wraz z przyjętymi poprawkami została przyjęta przez Senat jednogłośniie - 94 głosami.

  Celem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, jest stworzenie warunków do skutecznego stosowania rozporządzenia 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

  Rozporządzenie to zobowiązuje organy państw członkowskich UE do respektowania wyników badań towaru, przeprowadzonych w innym państwie członkowskim, co ma ułatwić wprowadzanie towarów na rynek.

  Nowelizacja wprowadza jednolite procedury oceny towarów, ustala punkty kontaktowe ds. produktów, a także szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmioty gospodarcze będą miały możliwość sporządzania dobrowolnego oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów ("oświadczenia o wzajemnym uznawaniu"), za które ponoszą odpowiedzialność.

  Ustawa określa sankcje w przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia 2019/515 (maksymalnie 100 tys. zł) oraz wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów (w Polsce będzie nim minister właściwy do spraw gospodarki).

  Ustalenie sankcji w takiej wysokości było zachowaniem spójności z istniejącymi rozwiązaniami, m.in. z ustawą o systemach oceny zgodności w nadzorze rynku i ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów (w których również maksymalna sankcja za naruszenie wynosi 100 tys. zł).

  (ISBnews)

 • 14.08, 08:55Senat przyjął nowelę zakładającą 1,23 mld zł wsparcia dla producentów rolnych 

  Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD. Za jej przyjęciem opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Środki mają pochodzić z budżetu krajowego oraz przesunięcia funduszy unijnych.

  Celem nowelizacji było wdrożenie podstaw prawnych do przesunięcia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19".

  Jak podano w uzasadnieniu, w sektorze rolnym zanotowano szereg problemów, wynikających z szeroko zakrojonych ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt, a także z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i zakładów gastronomicznych. Doprowadziło to do problemów rolników z płynnością finansową zagrażających działalności rolniczej.

  W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi wystąpił do ministra finansów o zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014–2020) o kwotę 1,23 mld zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o kwotę 447 mln zł zł) tak, aby wydatki te mogły zostać dokonane bez uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014–2020.

  W trakcie debaty poprzedzającej głosowanie w Senacie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Kamiński podkreślał, że najbardziej dotknięty pandemią COViD jest sektor produkcji zwierzęcej.

  "Produkcja zwierzęca, tam, gdzie jest potrzeba zaangażowania pracowników, gdzie rolnicy muszą wkładać dużo pracy – tam obserwowaliśmy kłopoty […] 80% produkcji wołowiny jest na eksport, a były ogromne problemy logistyczne z eksportem. Były ogromne problemy z eksportem drobiu, […] były zawirowania na rynku wieprzowiny. Później się okazało, że [skutkami pandemii dotknięty jest] właściwie każdy sektor związany z produkcją zwierzęcą, również produkcją mleka" – powiedział Kamiński.

  Według szacunków resortu rolnictwa, z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki mają trafić do rolników jeszcze jesienią 2020 r. W formie jednorazowej płatności ryczałtowej mają otrzymać ją producenci krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych.

  Kwoty ryczałtu powiązane są z liczbą zwierząt hodowlanych. W przypadku hodowli od 3 do 20 sztuk bydła mięsnego ma to być 5,1 tys. zł, w przypadku hodowli od 21 do 30 sztuk – 10 tys. zł, od 31 do 50 sztuk – 16, 2 tys. zł. Najwyższą kwotę 20,2 tys. zł otrzymają hodowcy ponad 50 sztuk zwierząt.

  Pomoc będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacuje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1 do 30 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to równowartość 7 tys. euro.

  Po podpisaniu ustawy przez prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, ogłoszenie o naborze wniosków ma zostać podane przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie ARiMR, oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

  (ISBnews)