Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 25.07, 14:42Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym 

  Warszawa, 25.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej nowelizacji, celem tego aktu jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego" - czytamy w informacji.

  W myśl wprowadzanych regulacji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną) będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego. Podmiotami uprawnionymi są: związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, spełniające określone w ustawie warunki. W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza). Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku będzie składany w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Będzie go można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazano także.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 24.07, 10:33Sektor rolno-spożywczy apeluje o wprowadzenie poprawek do ustawy o systemie kaucyjnym  

  Warszawa, 24.07.2023 (ISBnews) - Siedemnaście organizacji sektora rolno-spożywczego zwróciły się z apelem o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest - w ich ocenie - szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska, podała Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ).

  Organizacje reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwróciło się m.in. do premiera, wicepremiera, marszałków Sejmu oraz Senatu, a także ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia do ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego zmian, które mają zapobiec wielomiliardowym stratom i wynikającym z nich nieuniknionym podwyżkom cen produktów żywnościowych oraz degradacji środowiska w postaci 16 mld opakowań po napojach, które trafią na wysypiska, zamiast zostać zebrane i przerobione na surowce wtórne w 2025 r.

  Organizacje ostrzegły, że bez wprowadzenia niezbędnych poprawek obecne zapisy projektu ustawy mogą doprowadzić do nieuzasadnionego wielomiliardowego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spożywczych oraz zniszczenia dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku.

  "Skutkiem będą nawet kilkudziesięciu procentowe wzrosty cen napojów, soków, napojów mleczarskich, wód i piwa. Uderzy to w polskich konsumentów i spowoduje spadek popytu. Tym samym znacząco pogorszy się i tak już trudna sytuacja finansowa zakładów przetwórczych i producentów rolnych" - czytamy w apelu.

  System kaucyjny jest niezwykle potrzebnym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze, celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, podano.

  "Państwo Polskie powinno zapewnić właściwe warunki prawne dla przedsiębiorców, gwarantujące efektywność ekonomiczną i środowiskową systemu, jego powszechność i przyjazność dla społeczeństwa. Niestety, bez proponowanych przez nas zmian ustawa szkodzi zarówno przetwórcom, rolnikom, jak i konsumentom, a co najważniejsze stwarza realne zagrożenie środowiskowe już w roku 2025" - podkreślono w apelu. 

  Według organizacji, w obecnym kształcie ustawa spowoduje: znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa; miliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolników; obciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucji; zniszczenie dobrze działających systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku; degradację środowiska - 16 mld opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranych, a także dyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań.

  Organizacje podkreśliły, że ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla ww. wymienionych branż i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. Mimo licznych apeli tych branż, ustawa zawiera zapisy, które - jak oceniają - stanowią realne zagrożenie dla finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel.

  "Apelujemy o przyjęcie czterech krytycznych poprawek, które zapobiegną zarówno potencjalnym wielomiliardowym stratom z tytułu karnych opłat produktowych już w roku 2025, jak również stratom środowiskowym, w postaci 16 mld niezebranych opakowań po napojach:

  1. Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. - zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny zarówno ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwi uniknięcie sytuacji, w której 16 mld opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia poprawek oznacza karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.
  2. Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT - system kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców.   
  3. Uznania firm wprowadzających butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra za wprowadzających napoje bezpośrednio - ustawa w obecnym brzmieniu zniszczy bardzo dobrze funkcjonujące systemy kaucyjne na butelki wielokrotnego użytku prowadzone samodzielnie przez poszczególne firmy. Nie ma żadnego uzasadnienia dla zapisów ustawy, które nie dają możliwości firmom kontynuacji samodzielnego prowadzenia tych systemów i tym samym mogą spowodować masowe wycofywanie się z tego cennego pod względem środowiskowym opakowania.
  4. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy - nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.
  5. Stworzenie równych szans dla polskich producentów maszyn do zbiórki opakowań i systemów operacyjnych przy budowie systemu kaucyjnego - obecny zapis tworzy wyraźną przewagę rynkową dla dużych zagranicznych firm produkujących maszyny zbierające opakowania, wymuszając bardzo krótki termin realizacji dostaw (1 stycznia 2025 r.). Dyskryminuje to polskie mniejsze przedsiębiorstwa i może przyczynić się do zawyżania cen tych urządzeń. Stworzenie tego typu sytuacji należy uznać wprost za działanie na szkodę polskiej gospodarki" - napisano w apelu.

  Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

  1.      Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

  2.      Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  3.      Związek Polskich Przetwórców Mleka

  4.      Polska Izba Mleka

  5.      Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

  6.      Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

  7.      Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

  8.      Związek Sadowników RP

  9.      Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

  10.   Stowarzyszenie Sady Grójeckie

  11.   Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

  12.   Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

  13.   Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

  14.   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  15.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

  16.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

  17.   Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

  Wcześniej w lipcu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 18.07, 09:13Browary Polskie: Ustawa kaucyjna podroży piwo w butelce zwrotnej o 10 zł od 2025 r  

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Przyjęty przez Sejm projekt ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego nakłada wielomiliardowe kary na branżę piwowarską od 2025 r., a w efekcie piwo w butelce zwrotnej podrożeje o 10 zł, szacuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie). 

  Według Związku, ustawa "rozmontowuje" systemy butelki zwrotnej wykorzystywane przez przemysł piwowarski od lat.

  "W efekcie przyjętych przepisów branża piwowarska stanie przed dramatycznym wyborem: ponieść gigantyczne koszty w 2025 r. idące w miliardy złotych czy zrezygnować z używania butelki zwrotnej. Obecnie browary posiadają ok. 700 mln szklanych butelek wielorazowych, które mogą stać się butelkami jednorazowymi, aby uniknąć wysokich kar. Tysiące ton szkła wyląduje w pojemnikach na stłuczkę lub na wysypiskach. W ten sposób zmarnuje się dorobek wielu lat budowania systemu kaucyjnego dla butelek zwrotnych. Rządowa ustawa przyniesie więc efekt odwrotny do zamierzonego: obciąży środowisko dodatkowymi odpadami i zanieczyszczeniami" - powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, cytowany w komunikacie.

  "Należy zauważyć, że rząd pracował nad przepisami dotyczącego systemu kaucyjnego prawie 3 lata, a oczekuje od przedsiębiorców, że w ciągu zaledwie jednego roku zbudują od zera cały system kaucyjny, co jest nierealne. W efekcie przedsiębiorcom grożą wielomiliardowe kary za niewywiązanie się z tego terminu. W ciągu zaledwie tygodnia, bez rzetelnej dyskusji nad skutkami uchwalanych przepisów, przepchnięto ustawę, która drastycznie podnosi koszty przedsiębiorców i uderza w kieszenie konsumentów. Należy spodziewać się, że butelka piwa zdrożeje o 10 zł. Tyle wyniesie kara administracyjna oraz podatek VAT, którym posłowie zdecydowali się objąć kaucję. To wprost przenosi się na wyższe ceny dla konsumenta. Miał być projekt proekologiczny a mamy proinflacyjny" - dodał.

  Według ZPPP Browary Polskie, zapaści branży i grożącemu demontażowi działających dziś systemów kaucyjnych można zapobiec, wprowadzając do projektu niezbędne zmiany. Po pierwsze, przepisy powinny uszanować dotychczasowy dorobek, a więc producenci piwa powinni móc bezpośrednio wprowadzać na rynek napoje w butelkach zwrotnych. Po drugie, kaucja nie powinna być objęta podatkiem VAT, ponieważ nie jest towarem ani usługą. W ten sposób powstanie prosty system kaucyjny bez paragonów. I wreszcie należy przesunąć uruchomienie systemu na 2026 r., by cała branża napojowa mogła przygotować się na zmiany.

  "Mamy nadzieję, że prace w Senacie pozwolą naprawić ewidentne błędy, dzięki czemu system kaucyjny w Polsce będzie rzeczywiście służył środowisku i konsumentom, a nie stanie się gwoździem do trumny dla przedsiębiorców" - podsumował dyrektor Browarów Polskich.

  W ub. tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 07.07, 21:55Sejm skierował projekt o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP do dalszych prac 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i skierował go do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za wnioskiem o odrzucenie głosowało 207 posłów, przeciw było 237 posłów, a ośmiu wstrzymało się ośmiu.

  Celem projektu jest usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowanie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

  Projekt zakłada, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać, w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez starostę, na wniosek KOWR.

  Zgodnie z projektem, zapewniona zostanie możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. Rozwiązanie to będzie możliwe poprzez nabycie przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością i spłaty przez KOWR w całości lub części ich zobowiązań, a następnie zawarcie umowy dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem - bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

  KOWR będzie mógł wydłużyć, określony w umowie, termin całkowitej spłaty należności (nie dłuższy niż 25 lat), o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty. 

  Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 03.07, 08:34Rząd chce zwiększyć budżet na dopłaty do skupu zbóż o co najmniej 39,33 mln euro 

  Warszawa, 03.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie o 39,33 mln euro budżetu na dopłaty do skupu zbóż oraz możliwość jego powiększenia z puli krajowej o dwukrotność tej kwoty, wynika z wykazu prac legislacyjnych  i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych planowane jest - wedle wcześniejszych zapowiedzi - w tym tygodniu.

  "W projekcie rozporządzenia zaproponowano, m.in.:
  - zwiększenie budżetu pomocowego o II transzę (39,33 mln euro) wsparcia ze środków unijnych oraz możliwość powiększenia o dwukrotność ww. kwoty z budżetu krajowego;

  - wydłużenie terminu na składanie wniosków o pomoc do dnia 31 lipca (z dnia 14 lipca)" - czytamy w wykazie.

  Jednocześnie zaplanowano:

  - zmianę przepisów dotyczących współczynnika korygującego;
  - wydłużenie terminu sprzedaży zbóż, rzepaku lub rzepiku objętego pomocą z dnia 30 czerwca do dnia 15 lipca.

  Podejmowane działania mające na celu intensyfikację wywozu zbóż z Polski, mimo że bardzo istotne w obecnej sytuacji, nie są wystarczające, ponieważ część ukraińskich zbóż i nasion rzepaku pozostaje w Polsce, stanowiąc konkurencję dla krajowej produkcji. Jednocześnie utrudnieniem dla eksportu zboża i nasion rzepaku jest duża konkurencja wśród głównych eksporterów o rynki zbytu w krajach trzecich oraz trend spadkowy cen na globalnym rynku zbożowym, uzasadniono.

  (ISBnews)

 • 03.07, 08:22Rząd chce objąć dofinansowaniem nawozy zakupione do połowy maja br.  

  Warszawa, 03.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje objęcie dofinansowaniem zakup nawozów dokonany do połowy maja br., a nie do końca marca br. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do końca lipca, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest - jak zapowiadał wcześniej minister rolnictwa i rozwoju wsi - w tym tygodniu.

  "W projekcie proponuje się, m.in.: […] objęcie dofinansowaniem zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanego do dnia 15 maja br. zamiast 31 marca br. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do dnia 31 lipca br. (obecnie 14 lipca)" - czytamy w wykazie.

  Jednocześnie - jak zapowiadano wcześniej - planowane jest wydłużenie do dnia 15 lipca 2023 r. terminu sprzedaży pszenicy lub gryki, pozwalającego na ubieganie się o pomoc oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o pomoc przez podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu lub obrotu zbożem, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

  Inne rozwiązania, planowane w projekcie:

  - rozszerzenie o konie katalogu zwierząt gospodarskich, których unieszkodliwienie podmioty utylizacyjne są zobowiązane zgłosić zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
  - uzależnienie wysokości pożyczek dla producentów świń, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta świń działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF od wielkości stada w 2020 r.;
  - umożliwienie podmiotom realizującym usługi w zakresie transportu zbóż lub rzepaku do portów nadbałtyckich przy ubieganiu się o pomoc dokumentowania tych usług na podstawie oświadczeń sporządzanych przez osobę wykonującą obowiązki głównego księgowego w postaci zbiorczej listy faktur, zawierającej numery faktur, daty wystawienia.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:10Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu sektora rybackiego do roku 2027 

  Warszawa, 30.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, której celem jest realizacja  programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027", stanowiącego instrument wdrażania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Istotna część rozwiązań zawartych w ustawie opiera się na rozwiązaniach funkcjonujących w okresie programowania 2014-2020.[…] Nowością jest zastosowanie w szerokim zakresie systemu teleinformatycznego do obsługi udzielanej pomocy, a zasadniczej zmianie ulegnie wdrażanie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Funduszu" - czytamy w komunikacie.

  Zasadnicze podstawy wdrażania Funduszu zawierają obowiązujące wprost przepisy Unii Europejskiej. Ustawa zawiera jedynie regulacje w zakresie, w jakim przepisy Unii Europejskiej są niewystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego i wymagają właściwego wdrożenia do polskiego porządku prawnego lub uszczegółowienia w przepisach krajowych.

  Ustawa określa w szczególności zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Funduszu, w ramach programu, warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Programu, oraz zasady przeprowadzania kontroli w zakresie nieokreślonym w przepisach unijnych lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie.

  Instytucją zarządzającą, podobnie jak w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie minister właściwy do spraw rybołówstwa. Instytucją pośredniczącą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.

  (ISBnews)

 • 30.06, 13:20Telus: Dopłaty do sprzedaży zbóż będą obowiązywać do połowy lipca 

  Warszawa, 30.06.2023 (ISBnews) - Okres, w którym będą obowiązywać dopłaty do sprzedaży zbóż zostanie przedłużony do połowy lipca, zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Obecna regulacja obowiązuje do końca czerwca. Dotychczas skupiono od rolników ok. 70% zbóż.

  "Podjęliśmy decyzję z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że również ci, którzy sprzedadzą zboże nie do 30 czerwca - jak było do tej pory - tylko do 15 lipca [otrzymają dopłatę]" - powiedział Telus podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział, że projektem regulacji w tym zakresie rząd ma się zająć na swoim kolejnym posiedzeniu.

  "Wniosek ode mnie jest przygotowany i będziemy w tym kierunku szli, żeby ten termin przedłużyć" - podkreślił minister.

  W połowie maja rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Przepisy dotyczyły udzielenia producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, a także gryki. Zgodnie z tymi przepisami, dopłaty do sprzedaży zbóż obowiązują do 30 czerwca br.  

  (ISBnews)

 • 28.06, 09:19Rzeczkowska: Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 

  Warszawa, 28.06.2023 (ISBnews) - Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 r. , wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. O przedłużeniu zerowej stawki VAT na II poł. 2023 r. poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzięki wprowadzeniu 'zerowej' stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r. to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0-proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5-proc. stawką podatku.

  Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się:

  - mięso i ryby oraz przetwory z nich,

  - mleko i produkty mleczarskie,

  - jaja,

  - miód naturalny,

  - orzechy,

  - warzywa i owoce oraz ich przetwory,

  - tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, 

  - zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze,

  - jak również określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

  Zerowa stawka podatku będzie obowiązywać przez cały 2023 r.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:14Senat za ustawą ws. przekazywania 1,5% podatku rolnego na związki z poprawkami 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o podatku rolnym, która umożliwia przekazywanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego. Wprowadzone poprawki m.in. obniżają wymogi co do liczby członków związków i spółdzielni rolniczych, na które może być przekazywany podatek.

  Nowelizację wraz z poprawkami poparło 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Poprawki zakładają, że podatek może być przekazany na rzecz kółek rolniczych, jeżeli na 1 stycznia roku podatkowego posiadają one struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach, 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków każdego kółka wynosi co najmniej 15 osób (zamiast 30 jak proponowano wcześniej).

  W przypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych  nowela ustanawia wymóg, by ma na 1 stycznia roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne były obecne co najmniej w 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 900 osób (w miejsce 1,5 tys.)

  Inna z poprawek doprecyzowuje, że kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika przekazuje na wniosek podatnika organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

  Celem zmian w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

  Nowela zakłada, że wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony do 15 marca danego roku podatkowego i może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwota w wysokości do 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika związku zawodowego ma być przekazana w ciągu 30 dni od dnia zapłaty podatku rolnego.

  W przepisach postawiono także warunek, że otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

  W 2021 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 1 626 332 000 zł. Na przykładzie roku 2021 projektowany 1,5% odpis podatku rolnego na rzecz związków rolników indywidualnych, mógłby stanowić kwotę w wysokości około 24 394 980 zł. Szacowana wartość uwzględnia wpływ podarku rolnego od wszystkich rodzajów podatników podatku rolnego, a więc osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

  Dochody gmin z tytułu podatku rolnego za 2022 r. znane będą dopiero w połowie 2023 r., dlatego obecnie nie jest możliwe oszacowanie kwoty zmniejszenia dochodów gmin na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:13Senat za ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego bez poprawek 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, który m.in. określa zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program.

  Za ustawą głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa ma umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro.

  Program zakłada nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu, czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki. Większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014-2020. Znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy.

  Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln  euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa.

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 13.06, 16:53Rząd proponuje nowy rodzaj wsparcia dla rolników, poszkod. wz. z sytuacją na Ukrainie 

  Warszawa, 13.06.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która zakłada udzielanie wsparcia rolnikom zagrożonym utratą płynności finansowej w związku z sytuacją na Ukrainie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Przyjęte rozwiązania mają na celu uruchomienie nowych form pomocy - dopłat dla producentów świń oraz do powierzchni gruntów ornych. Pomoc zostanie przekazana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze w tym roku" - czytamy w komunikacie.

  Nowela zakłada, że ARiMR będzie udzielać pomocy producentom świń: którym został nadany numer identyfikacyjny, będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, którzy w dniu 15 marca 2023 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie i którzy zgłosili ARiMR do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r.

  Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 31 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Będzie wynosiła 100 zł do każdej  sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń.

  ARiMR ma udzielać także dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym.

  O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni, którym został nadany numer identyfikacyjny, którzy zakupili od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych i posiadają gospodarstwo rolne.

  Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 14 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

  Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon, jednak nie większej niż 50 ha.

  Wysokości stawek pomocy:

  - 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami  pastewnymi;

  - 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;

  - 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;

  - 1,2 tys. zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

  Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej

  Pomoc ta będzie mogła być udzielana po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.

  (ISBNews)

 • 06.06, 14:16Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zakładającej utworzenie funduszu, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych w przypadku niewypłacalności podmiotów wprowadzających skup, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy zasadniczym celem tego aktu jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Ustawa wprowadza także zmiany w: ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych" - czytamy w informacji.

  W drodze ustawy tworzy się Fundusz Ochrony Rolnictwa. Fundusz będzie stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym ma dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Środki finansowe Funduszu nie będą środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  Koszty związane z realizacją przez KOWR zadań związanych z obsługą Funduszu będą pokrywane ze środków Funduszu w ryczałtowej wysokości 2,5% sumy wpłat na Fundusz w danym roku. Dochodami Funduszu będą: wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu Ministra Finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

  "Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. Wysokość rekompensaty będzie ustalana jako iloczyn procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny. Stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta rolnego, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku" - czytamy dalej.

  Do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego będzie ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.06, 14:13Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Wprowadzane przedmiotową ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.)" - czytamy w informacji.

  Ustawa określa warunki otrzymania tego świadczenia. Uzyskają go osoby, które:

  1)           pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

  2)           uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

  3)           nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, podała Kancelaria.

  Zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

  Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w drodze decyzji.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

  (ISBnews)

 • 26.05, 22:28Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym ws. przekazywania 1,5% podatku na związki 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym, wprowadzając możliwość przekazywania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego. Za nowelizacją głosowało 311 posłów, przeciw było 10, a wstrzymało się 131. 

  Podczas prac nad nowelą przyjęto poprawki mające na celu doprecyzowanie przekazywania 1,5% należnego podatku na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych oraz związków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także ograniczenia ubytku dochodów gmin.

  Posłowie przegłosowali też poprawki, które mają na celu dostosowanie zapisów ustawy do przepisów dotyczących rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zapisano też refundację dla gmin ewentualnego ubytku dochodów z tytułu udziałów w podatku

  Celem zmian w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

  Nowela zakłada, że wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony do 15 marca danego roku podatkowego i może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwota w wysokości do 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika związku zawodowego ma być przekazana w ciągu 30 dni od dnia zapłaty podatku rolnego.

  W przepisach postawiono także warunek, że otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

  W 2021 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 1 626 332 000 zł. Na przykładzie roku 2021 projektowany 1,5% odpis podatku rolnego na rzecz związków rolników indywidualnych, mógłby stanowić kwotę w wysokości około 24 394 980 zł. Szacowana wartość uwzględnia wpływ podarku rolnego od wszystkich rodzajów podatników podatku rolnego, a więc osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

  Dochody gmin z tytułu podatku rolnego za 2022 r. znane będą dopiero w połowie 2023 r., dlatego obecnie nie jest możliwe oszacowanie kwoty zmniejszenia dochodów gmin na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

  (ISBnews)

 • 26.05, 21:27Sejm odrzucił poprawki do ustawy o Fund. Ochrony Rolnictwa ws. rekompensat przy niewypłac. 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, zakładającej utworzenie funduszu, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla producentów rolnych w przypadku niewypłacalności podmiotów wprowadzających skup.

  Poprawki miały charakter doprecyzowujący.

  Ustawa reguluje zasady finansowania i funkcjonowania Funduszu oraz zakres i tryb finansowania wypłacana producentom rolnym rekompensat. Fundusz ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

  Ustawa wprowadza przepisy, umożliwiające prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanej ich upadłością.

  Dochodami Funduszu mają być wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, przechowujące lub przetwarzające produkty rolne w wysokości 0,125% wartości nabywanych produktów rolnych. W ocenie skutków regulacji (OSR) roczne wpływy do Funduszu oszacowano na poziomie ok. 83 893 tys. zł. Podmioty skupujące mają wpłacać na Fundusz należności począwszy od 2024 r. Według oceny skutków regulacji (OSR), w pierwszym roku, tj. 2024 r., wpłacą 62 919,75 tys. zł.

  Jednocześnie w ustawie budżetowej na 2023 r. z rezerwy celowej zostanie przekazana dotacja na Fundusz w kwocie nie większej niż 50 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zostaną zaplanowane środki w kwocie nie przekraczającej 100 mln zł na wsparcie wypłat rekompensat producentom rolnym z tytułu niewypłacalności podmiotów nabywających produkty rolne w 2023 r.

  W kolejnych latach z Funduszu będą wypłacane rekompensaty bez udziału środków budżetu państwa. W celu zapewnienia, że wypłaty ze środków Funduszu nie przekroczą wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu - rekompensaty będą wypłacane po zakończeniu roku i według stawek wyliczonych na podstawie kwot wynikających z wniosków o rekompensatę i wysokości środków zgromadzonych na Funduszu, tzn. zostanie ustalony swoisty mechanizm korygujący.

  (ISBnews)

 • 26.05, 19:42Sejm przyjął ustawę dot. inwestycji w biogazownie rolnicze 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, która zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym oraz ułatwienia w stosowaniu lokalnego substratu. Za ustawą głosowało 449 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

  Ustawa ma stanowić swoiste narzędzie do wykorzystania w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

  Przyjęto ograniczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW, albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nie przekraczającej 14 mln m3 albo rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie przekraczającej 8,4 mln m3.

  Ustawa zakłada wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące biogazowni rolniczych, a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

  Wprowadzane zostały też ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu poprzez wskazanie, że określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym substraty nie będą taktowane jako odpad.

  Z kolei produkt pofermentacyjny będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

  Według założeń, przyjęcie regulacji ws. biogazowni rolniczych może doprowadzić do powstania impulsu dla rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym dostawców i poddostawców usług i komponentów (tzw. local content) w cyklu życia instalacji - zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji.

  (ISBnews)

 • 26.05, 19:33Sejm przyjął ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) -Sejm przyjął ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, który m.in. określa zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program.

  Za ustawą głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciwny; wstrzymało się dziesięciu.

  Ustawa ma umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro.

  Program zakłada nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu, czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki. Większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014-2020. Znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy.

  Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln  euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa.

  Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:55Prezydent podpisał nowelę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, której celem jest m.in. przekazanie nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalonej na dzień 31 grudnia 2022 r., w kwocie 445 mln zł pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dopłaty dla rolników, podała Kancelaria Prezydenta.

  „W celu realizacji zadań związanych ze stabilizacją rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy ustawa wprowadza możliwość, aby nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., w kwocie 445 mln zł pozostająca po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r. lecz została przeznaczona na zadania wynikające z […] ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa […] w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych" - czytamy w informacji.

  Ustawa ta pozwala przeznaczyć wskazane środki na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:

  - rozwój obszarów wiejskich;

  - działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

  - ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;

  - rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu;

  - upowszechnianie postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, w tym na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne.

  Ustawa wprowadza również uproszczenie procedur administracyjnych, na które rolnicy napotykają w procesie budowlanym, ułatwienie procesu inwestycyjno-budowlanego, prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych, w tym zmniejszenie kosztów ich realizacji, a także ułatwienie rolnikom indywidualnym pozyskiwania wsparcia realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej. W tym celu wprowadzono zmiany do ustawy Prawo budowlane.

  Zgodnie z proponowaną regulacją nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowy, budowa:

  - naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m;

  - jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

  - obiektów budowlanych służących do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 500 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;

  - jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

  Ustawa przewiduje również, aby do zgłoszenia budowy ww. obiektów zamiast projektu budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna, zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

  Celem zmiany ustawy o transporcie kolejowym jest zapewnienie realizacji reformy, określonej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, ujętej w ramach komponentu E Zielona, inteligentna mobilność – E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań, a także zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

  W art. 3a przedmiotowej ustawy określa się przypadki, w których przepisów ww. rozporządzenia nie stosuje się do kolejowych przewozów osób oraz terminy, od których stosuje się te przepisy do kolejowych przewozów osób oraz do dalekobieżnych krajowych przewozów osób i międzynarodowych przewozów osób wykonywanych na obszarze UE. Przepisy te dotyczą m.in. dostępu do rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym, otrzymania zwrotu kosztów podróży innym środkiem transportu w przypadku braku informacji w ciągu 100 min o innych  dostępnych opcjach zmiany trasy w przypadku opóźnienia lub odwołania usługi, oferowania posiłków w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 60 min., informowania czy jest wspólny bilet, odszkodowania za opóźnienie w wysokości 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia od 60 do 119 minut oraz 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej, zapewnienia co najmniej 4 miejsc na rowery w pociągu.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów , które wchodzą w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:37Prezydent podpisał nowelę o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zakładają wprowadzenie limitu oleju napędowego, od którego przysługuje ten zwrot, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mają na celu wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych" - czytamy w komunikacie.  

  W drodze przedłożonej nowelizacji do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego dodano nowe przepisy określające limit kwot zwrotu w odniesieniu do producentów świń, owiec, kóz i koni. Limit ten będzie ustalany jako suma:

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  W ustawie określono również sposoby ustalania średniej rocznej liczby świń, dużych jednostek przeliczeniowych owiec, dużych jednostek przeliczeniowych kóz oraz dużych jednostek przeliczeniowych koni. W związku z powyższymi zmianami modyfikacji poddano również przepisy określające elementy treści wniosku o zwrot podatku oraz zakres załączników do tego dokumentu.

  W ustawie zawarto także przepisy epizodyczne dotyczące roku 2023, które pozwolą na ubieganie się przez producentów rolnych o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni za okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r., po przedstawieniu dowód zakupu oleju napędowego w postaci faktur VAT lub ich kopii w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Ponadto producent rolny, który złoży wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 r., otrzyma dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2023 r., wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju.

  Dodatkowa pomoc zostanie przyznana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem. Ustawa wskazuje również, że stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na 1 litr oleju napędowego, uwzględniana przy ustaleniu kwoty zwrotu podatku w decyzji w sprawie zwrotu podatku, wydawanej na wniosek producenta rolnego złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wyniesie 1,46 zł.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)