Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.12, 08:38Koszt dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) - Koszt przyszłorocznych dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to 1,12 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dodatkowo dopłatami mają zostać objęte uprawy słonecznika, facelii, lnu, konopi oraz gryki.

  "Zmiany zaproponowane w ustawie są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z rosnącą popularnością upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych oraz gryki, które są ważnym elementem w działalności rolniczej" - czytamy w OSR.

  Obecnie stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

  Zgodnie z  proponowanymi przepisami, minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami ubezpieczeń - które przedstawią ofertę wraz z ogólnymi warunkami i taryfą składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - umowy w sprawie dopłat, określające kwoty dotacji na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na dany rok w ramach środków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej.

  Środki na dopłaty do składek ubezpieczeń zostaną przekazane do wysokościach ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek, nie mogą być zawierane umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami do składek.

  W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł.

  Z kwoty zaplanowanej w budżecie państwa na 2022 rok w wysokości 1.563.057 tys. zł, w 3 kwartałach 2022 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa została wykorzystana kwota 390.221,6 tys. zł, tj. ok. 25%.

  W związku z powyższym przewiduje się, że kwota zaplanowana w budżecie państwa na 2023 rok będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z rozszerzenia katalogu upraw dotowanych, podano także.

  Według szacunków, w 2023 r. kwota dopłat  z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi wyniesie ok. 14,6 mln zł przy ubezpieczeniu powierzchni ok. 53,6 tys. ha.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:07Rząd przyjął projekt dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który zakłada poprawę efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 05.12, 06:45Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające 'zerową' stawkę VAT na żywność 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność, podał resort. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

  "Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Rozporządzenie przewiduje ponadto:

  * utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;

  * obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki, wskazano w informacji.

  Resort przypomina, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza to obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

  W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

  Jak podano, w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 29.11, 14:01Morawiecki: Zerowy VAT na żywność co najmniej przez I poł. 2023 r., koszt 8 mld zł 

  Warszawa, 29.11.2022 (ISBnews) - Rząd chce utrzymania zerowego VAT-u na żywność przez co najmniej I połowę przyszłego roku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Koszt tego rozwiązania to ok. 8 mld zł.

  "Kontynuujemy te tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze dwa kwartały, przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Na razie na takim etapie zakładamy działanie tej tarczy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "To ogromny wysiłek budżetowy, około 8 mld zł, a licząc dynamicznie może nawet ponad 8 mld zł. Ten koszt będzie musiał ponieść budżet państwa polskiego, po to, aby łagodzić ceny produktów dla Polaków" - dodał.

  Tarcza antyinflacyjna w obecnej formie obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

  Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała, że rozporządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania stawki 0% VAT na żywność ukaże się do końca tego tygodnia.

  (ISBnews)

 • 29.11, 13:34Rzeczkowska: Rozporządzenie dot. przedłużenia 0% VAT na żywność - do końca tygodnia 

  Warszawa, 29.11.2022 (ISBnews) - Rozporządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania stawki 0% VAT na żywność ukaże się do końca tego tygodnia, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Jeśli chodzi o przedłużenie tarczy antyinflacyjnej w przypadku żywności - 0% VAT na żywność, to do końca tego tygodnia ukaże się rozporządzenie ministra finansów i w tym przypadku ta stawka 0% zostanie wprowadzona właśnie w drodze rozporządzenia, które wydłuży stosowanie osłony dla Polaków w zakresie podstawowych produktów żywnościowych" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

  Na początku listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd planuje utrzymanie zerowych stawek podatku VAT na żywność po 31 grudnia 2022 r. i rezygnację z pozostałych elementów tarczy antyinflacyjnej w jej obecnej formie.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:44Prezydent podpisał ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, której celem jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, podała Kancelaria Prezydenta. 

  "Uchwalenie ustawy związane jest z koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, zawartych przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady […] w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Głównym celem ustawy jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt" - czytamy w komunikacie.

  Po wejściu w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuowała realizację zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, podano także.

  Dodatkowo ustawa zakłada przejęcie przez ARiMR zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana zgodnie z przepisami rozporządzenia.

  Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie natomiast w kompetencji związków hodowców koni uznanych w przypadku prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, a związki te będą przekazywać dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

  Jednocześnie ustawa wprowadza rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym, obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyłącznie w postaci elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej.

  Ustawa wprowadza również przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii, w drodze decyzji, likwidację zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

  Ustawa ponadto możliwi dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, w tym zapewnienie efektywnej interoperacyjności, integracji i kompatybilności elementów komputerowej bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej z systemem informacyjnym do celów powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej oraz systemem weterynaryjnym TRACES, oraz innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zwierząt.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 22.11, 13:43Prezydent podpisał nowelę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której celem jest wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw".          

  "Celem ustawy [...] o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest rozszerzenie katalogu działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o działanie 'Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę'" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany dotyczące nadzwyczajnego tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach nowego działania będzie możliwy do złożenia za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej, a organem właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji administracyjnej będzie kierownik biura powiatowego ARiMR. Odwołanie od decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy będzie rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą od państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego będą zwolnione od podatku dochodowego.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 17.11, 14:28Kowalczyk: Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po 31 grudnia br.  

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po likwidacji innych elementów tarczy antyinflacyjnej po 31 grudnia 2022 r., potwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący likwidacji tych ulg VAT-owskich na różne produkty, m.in. na nawozy, paliwa itd. Na szczęście dla konsumentów, jeżeli chodzi o żywność nadal możemy jako kraj utrzymać ten zerowy VAT na żywność i on będzie oczywiście utrzymany" – powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  Tarcza antyinflacyjna w obecnej formie obowiązuje do 31 grudnia br. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po tym okresie tarcza w obecnej formie zostanie zastąpiona m.in. przez regulacje dot. zamrożenia cen energii do limitów zużycia dla gospodarstw domowych, wprowadzenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla  gospodarstw, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowywany jest także mechanizm wsparcia odbiorców gazu.

  (ISBnews)

 • 17.11, 14:18Kowalczyk:Termin składania wniosków o pomoc wz. z wystąpieniem suszy przedłużony do 30 XI 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Termin składania wniosków wsparcie dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma zostać przedłużony do końca listopada, zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "W związku z tym, ze tych wniosków [suszowych] było bardzo dużo, również aplikacja czasami się zawieszała, stąd decyzja o przedłużeniu naboru tych wniosków do 30 listopada. […] Złożyłem taki wniosek do Rady Ministrów o zmianę terminu [obowiązywania] tego rozporządzenia" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

  "Oczywiście, ten akt prawny jeszcze nie jest podpisany, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech dni zostanie to zaakceptowane" - dodał wicepremier.

  (ISBnews)

 • 17.11, 07:01Senat za nowelą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich wz. z PROW 2014-2020 bez poprawek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, która zakłada wsparcie dla rolników w formie jednorazowej płatności ryczałtowej, przyznawanej oraz wypłacanej na wniosek.

  Za nowelą bez poprawek głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1033, w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę, alokacja działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" wyniesie 4,28% alokacji EFRROW dla lat 2021-2022, tj. 98 626 500 euro (155 000 000 euro środków publicznych). Płatności będą realizowane do 15 października 2023 r. w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na 2023 r.

  Nowela zakłada, że wsparcie powinno być udzielane w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, przyznawanej oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

  Zgodnie z regulacjami unijnymi, maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać 15 tys. euro na rolnika. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej mają zostać ujęte w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 08.11, 14:48Rząd przyjął projekt o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych 

  Warszawa, 08.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Jego celem jest przygotowanie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Celem projektu jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win. Obecne rozdrobnienie przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej nazwom zarejestrowanym w Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

  Projekt określa warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win, oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

  Nowe przepisy mają zawierać m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrole i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które posiadają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

  Projekt zakłada powołanie Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, składającej się z przewodniczącego (przedstawiciela ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 10 członków wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności, jeśli chodzi o technologie produkcji żywności, enologii, etnografii, prawa własności przemysłowej oraz polskiej tradycji i kultury).

  Zadaniem Rady ma być opiniowanie wniosków o rejestrację i cofnięcie rejestracji, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciw krajowy do wniosków o rejestrację.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 04.11, 19:39Sejm przyjął nowelę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, która zakłada wsparcie dla rolników w formie jednorazowej płatności ryczałtowej, przyznawanej oraz wypłacanej na wniosek.

  Nowelę poparło 453 posłów, nikt nie był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1033, w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę, alokacja działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" wyniesie 4,28% alokacji EFRROW dla lat 2021-2022, tj. 98 626 500 euro (155 000 000 euro środków publicznych). Płatności będą realizowane do 15 października 2023 r. w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na 2023 r.

  Nowela zakłada, że wsparcie powinno być udzielane  w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, przyznawanej oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

  Zgodnie z regulacjami unijnymi, maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać 15 tys. euro na rolnika. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej będą przedmiotem regulacji ujętych w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 28.10, 08:06Unijna ITEG dyskutuje nt. akcyzy na wyroby tytoniowe; MF zapowiadało obronę mapy akcyzowej 

  Warszawa, 28.10.2022 (ISBnews) - Na piątek zaplanowano posiedzenie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. podatków pośrednich (Indirect Tax Expert Group, ITEG), gdzie będą dyskutowane kwestie akcyzy na wyroby tytoniowe. W ub. tygodniu wiceminister finansów Artur Soboń zapowiadał, że w rozmowach z UE Polska będzie bronić mapy akcyzowej, czyli ścieżki stopniowego podnoszenia opodatkowania na wyroby alkoholowe i tytoniowe.

  W ciągu kilku miesięcy Komisja Europejska ma przedstawić projekt zmian w dyrektywie akcyzowej. Kraje tzw. starej Unii, na czele z Francją, chcą dążyć do radykalnego podniesienia stawek akcyzy na wyroby tytoniowe. Nowe regulacje dotkną głównie państwa tzw. nowej Unii, w tym Polskę.

  "Czekamy oczywiście na projekt dyrektywy, ale stanowisko Polski jest jasne. Mamy swoją ścieżkę dojścia do wyższych poziomów akcyzy" - powiedział Soboń podczas dyskusji podatkowej w trakcie ubiegłotygodniowego Krynica Forum.

  Pod koniec ub. roku Polska przyjęła zaproponowaną przez ministra finansów tzw. mapę akcyzową, czyli ścieżkę stopniowego podnoszenia opodatkowania na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od stycznia br. akcyza na alkohole wzrosła o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy - ze 100% do 105%. Do 2027 r. akcyza na alkohole będzie co roku wzrastać o 10%, a na papierosy, tytoń do palenia i nowatorskie wyroby tytoniowe - o 5%.

  Jednakże część państw unijnych, m.in. Francja - jeden z unijnych liderów wysokiego opodatkowania papierosów akcyzą - chce, aby pozostałe państwa Unii wyrównały poziomy akcyzy na wyroby tytoniowe, podnosząc ją niekiedy nawet trzykrotnie w stosunku do obecnych.

  Wiceminister finansów podkreślał, że Polska czeka na oficjalne propozycje zmian w dyrektywie akcyzowej, ale niezależnie od ostatecznego projektu zamierza bronić swojej mapy akcyzowej. Mapa przewiduje bowiem stopniowe dochodzenie do wyższego poziomu opodatkowania używek w najbliższych 5 latach.

  "My do tego poziomu akcyzy, nazwijmy go zdrowotnym, w swoim rytmie dojdziemy. Mamy, jak sądzę, jakiś konsensus rynkowy, że to jest lepsze rozwiązanie niż takie radykalne podniesienie tych stawek rok do roku" - zadeklarował Soboń podczas Forum w Krynicy.

  Według danych Ministerstwa Finansów w I połowie tego roku, po podniesieniu minimum akcyzowego na papierosy ze 100% do 105%, wpływy z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe wyniosły 11,92 mld zł, czyli o ponad 1,55 mld zł więcej niż w I półroczu ub. roku.

  Jednocześnie tegoroczne zmiany w akcyzie nie spowodowały wzrostu papierosowej szarej strefy. Według ostatnich danych Instytutu Doradztwa i Badań Rynku Almares, udział nielegalnych papierosów w rynku krajowym sięga 4,9% rynku, co jest historycznie niskim wynikiem.

  W 2015 r. średnio co piąty sprzedawany w Polsce papieros (ok. 18%) pochodził z nielegalnych źródeł. Na drugim biegunie badania jest Francja, w której blisko co trzeci papieros pochodzi z przemytu, a szara strefa sięga około 30%. To najwyższy wynik w UE. W ciągu ostatnich 4 lat francuski rząd podniósł opodatkowanie papierosów o ponad 57%.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:15Senat przyjął nowelę ustawy o nawozach i nawożeniu bez poprawek 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu, która dostosowuje i na nowo określa właściwość instytucji do nadzoru nad nawozami objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej. Poparło ją 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja - zgodnie z rozporządzeniem unijnym - rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby, inhibitory, w tym organiczne i mikrobiologiczne, charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin oraz poprawę jakości gleby.

  Ocena zgodności produktów nawozowych UE będzie przeprowadzana przez producentów, jak również przez upoważnione podmioty, notyfikowane Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim. Organem notyfikującym ma być minister właściwy do spraw gospodarki. Do jego zadań będą należeć również czynności w zakresie ograniczania lub cofania notyfikacji, a także informowania Komisji Europejskiej o podjętych działaniach.

  Ocenę oraz monitorowanie podmiotów, dokonujących kontroli powierzone ma zostać Polskiemu Centrum Akredytacji. Produkty nawozowe UE będą podlegały nadzorowi w zakresie ich zgodności z przepisami rozporządzenia nr 2019/1009. Organami nadzoru rynku, które będą przeprowadzały kontrole dotyczące tej zgodności, będą wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa.

  Regulacje unijne rozszerzają kategorie produktów, które będą mogły być wprowadzane do obrotu o nawozowe produkty mikrobiologiczne. Produkty te zawierają określone mikroorganizmy i stymulują naturalne procesy odżywiania roślin. Ich działanie uzupełnia działanie nawozów w celu optymalizacji skuteczności tych nawozów i ograniczenia ilości używanych składników pokarmowych.

  W związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych oraz problemami z ich dostępnością alternatywą może być stosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych, które mogą ograniczyć wielkość stosowanych dawek nawozów przez zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych w glebie. Nawozowe produkty mikrobiologiczne nie będą podlegały obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu, w związku z tym nie będą zamieszczane w wykazie prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

  (ISBnews)

 • 20.10, 08:57Prezydent podpisał nowelę ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

  Warszawa, 20.10.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o ochronie roślin przed agrofagami, której celem jest zwiększenie efektywności nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym przede wszystkim nad ich jakością handlową w produkcji i obrocie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa doprecyzowuje zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanej dalej „IJHARS", oraz dostosowuje funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych" – czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w polegające m.in. na:

  - wprowadzeniu definicji pojęć "sprzedaż na odległość" oraz "zakup kontrolny",

  - dostosowaniu funkcjonowania IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, tj. zapewnienie właściwego przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonych przez IJHARS rejestrach podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych, rejestrach rzeczoznawców oraz wnioskach,

  - wprowadzeniu rozwiązań służących usprawnieniu czynności kontrolnych (Główny Inspektor, wojewódzki inspektor oraz upoważnieni przez nich pracownicy IJHARS, realizując zadania określone w ustawie oraz w odrębnych przepisach, uprawnieni zostali do pobierania nieodpłatnie próbek do badań, w tym próbek do kontroli oznakowania, dokonywania zakupu kontrolnego oraz utrwalania obrazu artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem kontroli przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz),

  -możliwości uzyskania pomocy policji lub straży gminnej (miejskiej) przy przeprowadzaniu kontroli przez organy IJHARS (jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli organ IJHARS natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi przeprowadzenie kontroli),

  - upoważnieniu pracowników IJHARS do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, po okazaniu legitymacji służbowej oraz okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli,

  - umożliwieniu kontroli działalności podmiotów prowadzących sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego przez zakup kontrolny produktu bez uprzedniego okazywania legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzania kontroli (ujawnienie tożsamości i okazanie upoważnienia do kontroli nastąpi dopiero po otrzymaniu nabytego produktu),

  - dodaniu nowego rozdziału regulującego szczegółowo kwestie związane z kontrolą sprzedaży na odległość (zakup kontrolny, anonimowe pobranie próbek),

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących centralnego rejestru podmiotów działających na rynku artykułów rolno- spożywczych i rejestru rzeczoznawców, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia dłuższego okresu przejściowego wymaganego dla utworzenia nowych systemów informatycznych.

  (ISBnews)

 • 18.10, 14:31Rząd przyjął autopoprawkę zakładającą, że ceną max. na energię objęci zostaną też rolnicy 

  Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął autopoprawkę do projektu dotyczącego cen maksymalnych na energię elektryczną dla samorządów oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.  Zgodnie z planowanymi zmianami, ceną maksymalną objęci zostaną także rolnicy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku […] Autopoprawka przewiduje, że producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, będą mogli skorzystać z rządowego wsparcia, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.

  Nowe przepisy obejmą także obiekty sportowe, przeznaczone m.in. do realizacji szkolenia członków kadry narodowej polskich związków sportowych, kadr wojewódzkich oraz osób niepełnosprawnych.

  W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Wsparcie ma objąć także samorządy oraz m.in. szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększona ma zostać  ponadto pomoc dla gospodarstw domowych. Aby chronić odbiorców prądu, zaproponowano maksymalnej ceny na energię elektryczną.

  Obejmować ma ona odbiorców uprawnionych przez sprzedawców energii do:

  - 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych powyżej limitów zużycia

  - 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców (samorządów, małych i średnich przedsiębiorców, odbiorców wrażliwych).

  (ISBnews)

 • 13.10, 14:33MRiRW: Stawka płatności podstawowej WPR wyniesie 116 euro za 1 ha w 2023 r. wg szacunków 

  Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Stawka płatności podstawowej Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wyniesie 116 euro za 1 ha w 2023 r., a w latach kolejnych ma zwiększać się - do 120 euro za 1 ha w 2026 r., poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  "Szacuje się, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce  wyniesie ok. 116 euro/ha, a zatem będzie wyższa od stawki JPO za 2022 r. (w kampanii 2022 r. stawka JPO wynosi ok. 107 euro/ha)" - czytamy w komunikacie.

  Według wyliczeń, wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 euro/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 euro/ha), podano także.

  Szczegółowe informacje o wysokości projektowanych stawek płatności bezpośrednich na lata 2023-2027 zostały podane w Planie Strategicznym WPR.

  Natomiast rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90% średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich, a 90% średniej UE zostanie zmniejszona o 50% w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r.

  Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 euro na hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną co najmniej 215 euro na hektar do 2027 r.

  Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie.

  W wyniku mechanizmu konwergencji zewnętrznej średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach.

  Od 2023 r. Polska zwiększy do 30% poziom transferu (kwota transferu wyniesie ok. 396 mln euro rocznie).

  W rezultacie całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln euro ) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld euro . Należy jednak wyjaśnić, że kwota ta nie obejmuje ewentualnego transferu środków na 2027 r., który możliwy będzie do zastosowania z budżetu nowej perspektywy finansowej (zakładając, że na 2027 r. wysokość tego transferu z II filaru WPR wyniesie - tak jak obecnie - 396 mln euro, kwota ta może wzrosnąć do ok. 17,72 mld euro).

  Polska stosuje i będzie stosowała Przejściowe Wsparcie Krajowe, finansowane z budżetu krajowego, w ramach którego corocznie na Uzupełniającą Płatność Podstawową przeznaczane będzie ok. 400 mln zł. W efekcie od 2023 r., dzięki utrzymaniu Przejściowego Wsparcia Krajowego oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną i rozszerzeniu tej płatności na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha (płatność będzie przyznawana od 1 do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 300 ha), średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97% gospodarstw (o wielkości do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej.

  Wpływ na wysokość wparcia będzie miał także rodzaj prowadzonej produkcji (Polska będzie stosowała dobrowolne wsparcie związane z produkcją), a także rodzaj praktyki w ramach schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (tzw. ekoschematy), które są dobrowolne dla rolników.

  (ISBnews)

 • 10.10, 09:53Koszt waloryzacji emerytur rolniczych oszacowano na 2, 6 mld zł w 2023 r. wg OSR 

  Warszawa, 10.10.2022 (ISBnews) - Koszt waloryzacji rent i emerytur rolniczych wskaźnikiem 113,79% to koszt dla Funduszu Emerytalno-Rentowego na poziomie 2 615,09 mln zł w roku 2023, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

  Wskaźniki waloryzacji na latach 2023-2032 wyliczono w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych oraz o wskaźniki z założeń projektu budżetu państwa na rok 2023.  Określono je na poziomie 113,79% w 2023 r, 110,19%, w 2024 r., 105,77% w 2025 r. , 104,15% w 2026 r. i na poziomie 104,42% w roku 2027 i latach kolejnych (do 2032r.)

  "Szacowana kwota waloryzacji w 2023 r. w wysokości 2 615,094 mln zł stanowić będzie koszt Fundusz Emerytalno-Rentowego. Szacowania skutków projektu ustawy dokonano na danych indywidualnych za miesiąc sierpień 2022 r. Skutki regulacji dla rozwiązania polegającego na podwyższeniu wysokości emerytury podstawowej do wysokości najniższej emerytury zostały oszacowane w taki sposób, iż wyliczono koszty wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na dotychczasowych zasadach oraz wg nowych zasad a różnica stanowi koszty przyjęcia regulacji w latach 2023-2032" - czytamy w OSR.

  W każdym kolejnym roku przyjęto wzrost świadczenia emerytalno-rentowego wskaźnikiem waloryzacji, a koszty ukształtowały się na poziomie: 3 457,886 mln zł w 2024 r., 3657,406 mln zł w 2025 r., 3.809,189 mln zł w 2026 r., 3 977,555 mln zł w 2027 r., 4 153,363 mln zł w 2028 r., 4 336,941 mln zł w 2029 r., 4 528,634 mln zł w 2030 r., 4 728,8 mln zł w 2031 r. oraz 4.937 812 mln zł w 2032 r.

  Szacunkowy w 2023 roku łączny koszt Funduszu Emerytalno-Rentowego wprowadzenia zmiany dotyczącej osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które otrzymają dodatek z tytułu opłacania wyższej składki w kwocie rocznej 285,813 mln zł. Biorąc pod uwagę że nie wszystkie osoby uzyskają prawo do dodatku z uwagi na nieosiągnięcie wieku emerytalnego przyjęto ok. 40 % osób opłacających składkę w podwyższonej lub w podwójnej wysokości, tj. w 2023 r. kwotę 114,325 mln zł.

  Oszacowana kwota zwiększenia emerytury w części składkowej za 12 lat opłacania składki dodatkowej z tytułu gospodarstwa powyżej 50 ha przy założeniu, że płaciło ją ok. 22 tys. osób płaciło to ok. 59, 527 mln zł.

  Oszacowana kwota zwiększenia emerytury w części składkowej za 18 lat opłacania podwójnej składki z tytułu prowadzenia działalności dla  ok. 75 tys. osób, które płaciły podwyższoną składkę przez 18 lat przy założeniu, że świadczenie emerytalne tych osób wzrosłoby o 1% za każdy rok opłacania składek w podwójnej to łączny koszt na poziomie  175,2 mln zł rocznie.

  Według OSR, osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych z KRUS to ok. 971 tys. osób.

  Osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które w trakcie aktywności zawodowej opłacały składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej i dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych ok. 97 tys. osób.

  (ISBnews)

 • 04.10, 09:41Kowalczyk: Rozważamy wsparcie dla zakładów nawozowych wz. z cenami energii 

  Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Rząd rozważa wsparcie dla zakładów nawozowych w związku ze wzrostem cen energii, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Zapewnił, że mechanizm zostanie wypracowany "do wiosny".

  "Staramy się, […] żeby rolnicy stosowali nawozy mimo wysokich cen. I to powiodło się wiosną, kiedy wprowadziliśmy dopłaty i rolnicy zakupili nawozy mimo wysokich cen i zastosowali. […] Również o takim elemencie, jak i innej pomocy, być może, niekoniecznie wprost dopłaty dla rolników, może wsparcie zakładów nawozowych, ale również chcemy, żeby na wiosnę rolnicy tez stosowali nawozy" - powiedział Kowalczyk w Polskim Radiu 24.

  "Wiosna jest takim decydującym czasem, kiedy stosuje się nawozy i do tej wiosny myślę, że tę pomoc dla zakładów nawozowych czy w jakikolwiek inny sposób do energii zastosujemy" - dodał.

  Poinformował, że trwają w tej chwili ustalenia z Komisją Europejską, aby taką pomoc móc zastosować.

  W końcu sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zwrócił się o wypracowanie odpowiedniego mechanizmu podażowo-popytowego i cenowego, by móc dokonać interwencji na rynku nawozów, tak by ceny nawozów nie przekładały się na ceny żywności. Mechanizm ten mieli wypracować wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dwa tygodnie temu Kowalczyk informował, że taki projekt, którego rozwiązania szacowane są na 1-2 mld euro w br. został złożony w Kancelarii Premiera.

  Jednoczenie w połowie września rząd przyjął projekt wsparcia dla sektorów energochłonnych, opracowywanym  przy udziale ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę. Wartość tego pakietu dla największych firm ma sięgać do 5 mld zł w br.  Obecnie ustawa po przyjęciu przez Sejm jest na etapie prac senackich.

  (ISBnews)

 • 29.09, 11:42Prezydent podpisał nowelę ustawy o wyrobie napojów spirytusowych 

  Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych, która powierza prowadzenie rejestru działalności dotyczących tych wyrobów lub ich rozlewu dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Celem ustawy jest wdrożenie przepisów unijnych w tym zakresie.

  Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych:

  - określa instytucje odpowiedzialne za przekazywanie Komisji Europejskiej informacji o organach wyznaczonych do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 2019/787 oraz nadzorowania procesu leżakowania (dojrzewania) napojów spirytusowych.

  - wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy;

  - określa tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych na jego podstawie;

  - przekazuje z ministra rolnictwa i rozwoju wsi na dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kompetencję do prowadzenia rejestrów działalności regulowanej:

  1. rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,
  2. rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego,
  3. rejestru producentów wyrobów tytoniowych;

  - doprecyzowuje brzmienie przepisów określających dokumenty wymagane przy uzyskaniu wpisu do powyższych rejestrów działalności regulowanej;

  - określa zasady postępowania w razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do powyższych rejestrów działalności regulowanej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego następuje następstwo prawne;

  - określa zasady nadzoru (sprawowanego przez Krajową Administrację Skarbową) nad procesem leżakowania napoju spirytusowego, w tym wymóg zamieszczania w opisie, prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego informacji o okresie jego leżakowania (dojrzewania);

  - podwyższa zagrożenie karą pozbawienia wolności czyny polegające na nielegalnej produkcji i przetwarzaniu alkoholu etylowego albo wyrobów tytoniowych oraz w przypadku uczynienia sobie z nich stałego źródła dochodu.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które mają wejść w życie w innym terminie.

  (ISBnews)