Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.10, 16:15MRRW chce, by zaliczki na płatności bezpośrednie za 2023 r. były wypłacane od 16 X 

  Warszawa, 02.10.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) chce, by zaliczki na poczet płatności bezpośrednich były wypłacane od 16 października, wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla WPR. Zaliczki będą wypłacane na dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie do 70%. Łączna wartość zaliczek to 2,64 mld euro.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił właśnie do konsultacji społecznych. Zaliczki - jak wskazuje unijne rozporządzenie 2023/1508, które reguluje zasady wypłat - mają być wypłacane w 2023 r. w wysokości do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz w wysokości do 85% w przypadku płatności obszarowych i interwencji z tytułu dobrostanu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

  "Zaliczkami objęte będą zatem wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich z wyjątkiem płatności w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zaliczki te nie będą realizowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli administracyjnych w ich zakresie w terminie pozwalającym na wypłatę zaliczek, wyjaśniono.  

  Wypłaty mają być realizowane od dnia 16 października 2023 r., czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE dla płatności bezpośrednich. Beneficjentami płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego ma być ok. 1 041 tys. gospodarstw, natomiast beneficjentami płatności ONW ok. 780 tys.

  Wypłata zaliczek za 2023 r. to - wedle szacunków - nie więcej niż 2 638,52 mln euro, w tym:

  - ok. 2 252,65 mln euro środków unijnych na płatności bezpośrednie (razem z ekoschematami powierzchniowymi),

  - ok. 124,67 mln środków krajowych na przejściowe wsparcie krajowe,

  - ok. 261,20 mln euro środków unijnych i krajowych na płatność ONW. Wypłata zaliczek nastąpi w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2023 r.

  Zaliczki będą wypłacane do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej.

  Środki wypłacone w ramach zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich podlegają w całości refundacji z budżetu Unii Europejskiej, a środki wypłacone w ramach zaliczek z tytułu płatności ONW podlegają refundacji z budżetu UE w 63,63%. Następuje to po ok. 2 miesiącach od wypłaty środków.

  (ISBnews)

 • 15.09, 22:24Buda: Podpisałem rozporządzenie utrzymujące embargo na ukraińskie zboże 

  Warszawa, 15.09.2023 (ISBnews) - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie jest bezterminowe i wejdzie w życie o północy 16 września, podał minister. Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw. 

  W piątek Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużaniu embarga na ukraińskie produkty rolne.

  "W związku z błędną decyzją KE o nieprzedłużeniu embarga na zboże z UA, zgodnie z poleceniem @MorawieckiM i całej Rady Ministrów podpisałem rozporządzenie krajowe utrzymujące embargo. Rozporządzenie jest bezterminowe i wejdzie w życie po publikacji o północy 16.09.2023" - napisał Buda na platformie X (dawniej Twitter).

  Zamieścił także skan rozporządzenia.

  Komisja Europejska poinformowała wcześniej, że "dzięki pracom Platformy Koordynacyjnej i środkom tymczasowym wprowadzonym w dniu 2 maja 2023 r. zniknęły zakłócenia na rynku w pięciu państwach członkowskich [Bułgarii, Węgrzech, Polsce, Rumunii, Słowacji] graniczących z Ukrainą". 

  W rezultacie uzgodniono, że obowiązujące środki (embargo) wygasną dzisiaj. Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych (w tym np. systemu zezwoleń na eksport), aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż.

  Do tego czasu Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu 4 grup towarów, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiadujących państwach członkowskich. Ukraina przekaże plan działania na platformie najpóźniej do końca dnia roboczego w poniedziałek 18 września 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.09, 15:16Rząd podjął uchwałę ws. przedłużenia ograniczeń ws. przywozu zboża z Ukrainy 

  Warszawa, 12.09.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę ws. przedłużenia ograniczeń dotyczących przywozu zboża z Ukrainy po 15 września, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dla rządu ochrona polskiego rolnictwa ma znaczenie priorytetowe. Dlatego Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września 2023 r. W przeciwnym wypadku, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym" - wskazano w komunikacie.

  Zakaz będzie obowiązywał do czasu, w którym uregulowane zostaną stosunki w sprawach rolnych pomiędzy Polską a Ukrainą, podano także.

  Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do:

  - przedłużenia po 15 września 2023 r. zakazu importu z Ukrainy 4 produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku (rzepiku) i nasion słonecznika;

  - podjęcia natychmiastowych działań, w celu wypracowania rozwiązań pozwalających na stabilne i efektywne funkcjonowanie lokalnych producentów w Polsce i w Unii Europejskiej, wymieniono.

  (ISBnews)

 • 01.09, 07:12Soboń z MF: Decyzja o ew. przedłużeniu zerowego VAT na żywność na 2024r. - pod koniec roku 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność na 2024 rok zapadnie pod koniec roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "My jeszcze w trakcie prac nad projektem tego budżetu {na rok 2024] będziemy oceniać, na ile te instrumenty, które przecież zmienialiśmy w czasie będą obowiązywały w roku przyszłym i nie wykluczam, że tarcza na żywność będzie w roku przyszłym także obowiązywać" - powiedział Soboń w Polsat News.

  "Podobnie, jak w latach poprzednich, będziemy ją podejmować - był taki okres, że ją podejmowaliśmy w trybie kwartalnym, potem półrocznym, tak też będzie w roku 2024" - dodał.

  Pytany, kiedy zapadnie decyzja, powiedział "pod koniec tego roku".

  Dopytywany, czy nastąpi to po wyborach, stwierdził: "spodziewam się, że finalnie projekt zostanie przyjęty już po wyborach"

  Wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność w 2023 r. to ubytek wpływu do budżetu państwa na poziomie 11 mld zł.

   (ISBnews)

 • 01.09, 07:09Prezydent podpisał nowelę o gospodarce opakowaniami, wprowadzającą system kaucyjny  

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych do 1,5 l oraz puszek metalowych w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 […] w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej w zakresie […] zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l (w tym ich zakrętek i wieczek) na poziomie 77% w 2025 roku oraz 90% w 2029 roku" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma na celu uporządkowanie niektórych kwestii dotyczących sprawozdawczości i raportowania w zakresie funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, a także funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  W celu zapewnienia wskazanych powyżej poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ustawa przede wszystkim:

  - wprowadza minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w podziale na poszczególne rodzaje opakowań i lata, zakładające równomierny, sukcesywny wzrost dla wszystkich rodzajów opakowań (od wymaganego dyrektywą 2019/904 poziomu 77% w 2025 roku, do wymaganego poziomu 90% w 2029 roku i latach następnych);

  - wprowadza nowe obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje, przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, podmiotów reprezentujących, a także odpowiednio modyfikuje obowiązki dotychczasowe, w tym w szczególności w zakresie informowania konsumentów o systemie zwrotu opakowań oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości;

  - wprowadza system kaucyjny, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z opakowań, a w tym w szczególności określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego;

  - modyfikuje stosowne przepisy o opłacie produktowej;

  - wprowadza nowe delikty administracyjne (działania naruszające i zaniechania w zakresie zmodyfikowanych i wprowadzonych ustawą obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) oraz określa stosowne sankcje za ich popełnienie (w ramach już obowiązujących przedziałów wysokości kar pieniężnych dla poszczególnych typów deliktów, tj. od 500 zł do 1 mln zł), a także określa organ wymierzający te kary.

  Wprowadzany ustawą system kaucyjny - obok butelek do 3 l - obejmie również butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l. Objęcie tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych poziomów zbierania i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych szklanych i metalowych, ale także wpłynie korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny, zwiększy wygodę konsumentów oraz wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zaśmiecenia terenów publicznych.

  System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku (ww. plastikowych butelkach jednorazowego użytku do 3 l, metalowych puszkach do 1 l, szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 l), będących napojami, jest pobierana kaucja (określona kwota pieniężna), która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu opakowania objętego tym systemem albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego tym systemem.

  System nie będzie wymagał okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje w celu zwrotu pobranej kaucji.

  System ten będzie ustanowiony przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje i przedsiębiorców wprowadzających bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, a prowadzony będzie przez tzw. podmioty reprezentujące tych przedsiębiorców - spółki akcyjne z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 5 mln zł oraz posiadające stosowne zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji.

  Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego będzie wydawane na wniosek podmiotu reprezentującego przedkładany ministrowi nie później niż 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu kaucyjnego, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Ustawa dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych, a tym samym dwóch lub więcej podmiotów reprezentujących prowadzących te systemy. W takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do ustalenia między sobą (w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) warunków rozliczania pobranej i zwróconej kaucji oraz rozliczania i wymiany zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych (w miarę pojawiania się kolejnych podmiotów reprezentujących będzie zachodziła konieczność zawierania kolejnej takiej umowy między wszystkimi podmiotami reprezentującymi).

  Warunkiem przystąpienia do systemu kaucyjnego jest zawarcie umowy z podmiotem reprezentującym. Umowa określi m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców na finansowanie systemu kaucyjnego.

  Maksymalna wysokość kaucji za opakowanie będzie wynosiła 2 zł (wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, na akceptowalnym społecznie poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, zatem te stawki będą takie same niezależnie od tego, w którym systemie kaucyjnym będzie uczestniczył dany wprowadzający).

  Wprowadzający (w tym wprowadzający bezpośrednio) produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji.

  Ustawa wprowadza również maksymalną stawkę opłaty produktowej dla opakowań w  przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnej zbiórki (25 zł za 1 kg, przy czym zasadnicza maksymalna stawka tej opłaty dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg).

  Ustawa modyfikuje również obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki podmiotów dystrybuujących produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym - przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego (w zależności od kryterium 200 m2 powierzchni sprzedaży).

  Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy będzie istniała możliwość wykorzystywania - do momentu zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów - opakowań (plastikowych butelek do 3 l, metalowych puszek do 1 l, szklanych butelek do 1,5 l), w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem przystąpienia do systemu kaucyjnego oraz niepobierania kaucji od tych opakowań, a także możliwość prowadzenia do dnia 31 grudnia 2024 r. utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy systemów pobierania i zwracania kaucji za opakowania na zasadach dotychczasowych (tj. możliwość zbierania opakowań, w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2025 r., oraz zwracania kaucji po dniu 1 stycznia 2025 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r.).

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 24.08, 13:57Rząd przyjął nowelę rozporządzenia ws. wsparcia dla producentów rolnych 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Która zakłada wsparcie rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę z upraw 2022 r., a także tych, którzy ponieśli znaczne straty w produkcji na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce pomóc producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę z upraw 2022 r., od podmiotów prowadzących skup i obrót zbożami. Wsparcie otrzymają także rolnicy, którzy ponieśli znaczne straty w produkcji roślinnej na skutek tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - uruchomiony zostanie program pomocy dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę od podmiotów prowadzących skup i obrót zbożami. Chodzi o rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi atakiem Rosji na Ukrainę.

  - wysokość pomocy wyniesie 80% kwoty, która wynika z niezapłaconych rolnikowi faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

  - program pomocowy zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej.

  - rolnicy będą mogli wnioskować o pomoc w związku z wystąpieniem tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Będzie to dotyczyło sytuacji w przypadku wystąpienia szkód w produkcji roślinnej powyżej 30% średniej produkcji rocznej.

  - do 29 września wydłużony zostanie termin naborów wniosków w ramach programu pomocy dla firm, które prowadzą działalność dotyczącą skupu lub obrotu zbożem. Chodzi o przedsiębiorstwa, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Dotychczasowy termin mijał 31 sierpnia.

  - do 15 września wydłużony zostanie termin naborów wniosków w ramach programu wsparcia hodowli loch. Dotychczasowy termin mijał 31 sierpnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 24.08, 10:59Prezydent podpisał nowelę dot. zakazu sprzedaży napojów z tauryną i kofeiną do 18. lat 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza całkowity zakaz sprzedaży napojów z tauryną i kofeiną osobom do 18. roku życia oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół i w automatach, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia oraz zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz w automatach. Ustawa nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści 'Napój energetyzujący' lub 'Napój energetyczny'" - czytamy w komunikacie.

  W ustawie zaproponowano także przepisy karne, które określają, że podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2 tys. zł. Tej samej karze będzie podlegał kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie tego wykroczenia.

  W tym przypadku sąd będzie mógł orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Ponadto podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów określonych w nowelizacji będzie podlegał  grzywnie do 200 tys. zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli ten czyn zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego będzie uznawana także osoba odpowiedzialna za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2023 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:45Sejm odrzucił senackie veto do noweli o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP  

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do noweli o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i skierował go do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało  263 posłów, przeciw było 176, wstrzymało się 10.

  Celem noweli jest usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowanie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

  Nowela zakłada, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać, w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez starostę, na wniosek KOWR.

  Zgodnie z nowelą, zapewniona ma zostać możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. Rozwiązanie to będzie możliwe poprzez nabycie przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością i spłaty przez KOWR w całości lub części ich zobowiązań, a następnie zawarcie umowy dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem - bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

  KOWR będzie mógł wydłużyć, określony w umowie, termin całkowitej spłaty należności (nie dłuższy niż 25 lat), o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty. 

  Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 04.08, 14:08Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla WPR na l. 2023-2027 

  Warszawa, 04.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, której celem jest uproszczenie niektórych interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym tzw. ekoschematów oraz interwencji w zakresie rolnictwa ekologicznego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji w sprawach o przyznanie płatności ustawodawca zdecydował, że w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów dotyczących przyznawania wsparcia, w decyzji o przyznaniu płatności pomniejszana będzie jedynie ta płatność, której dotyczy naruszenie powodujące nałożenie kary. Jeżeli wysokość kary przekroczy wysokość danej pomocy, to brakująca kwota będzie odliczana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przyszłych płatności, lecz nie będzie - jak dotychczas - pomniejszała rodzajowo innych płatności, przyznanych w tej samej decyzji" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja wprowadza płatność dla małych gospodarstw, która - w przypadku zawnioskowania przez beneficjenta - zastąpi wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

  Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla płatności, które musieliby spełnić, gdyby uproszczony system nie został wprowadzony, wyjaśniono.

  W efekcie zastosowania takiego rozwiązania, gospodarstwa najmniejsze (będące w przeważającej większości gospodarstwami rodzinnymi), uzyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie gospodarstw do wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach, wynikających z Planu. Płatność dla małych gospodarstw będzie mogła być przyznana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika będzie nie mniejsza niż 1 ha, oraz łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. będzie wynosiła nie więcej niż 5 ha., podano także.

  Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustalono na poziomie 225 euro na 1 hektar. Decyzja odnośnie wyboru interwencji pozostanie w gestii rolnika, gdyż przyznanie płatności dla małych gospodarstw ma charakter opcjonalny. Termin na złożenie żądania o przyznanie płatności dla małych gospodarstw upływa w dniu 31 sierpnia 2023 r.

  Żądanie będzie składane za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w sposób określony w przepisach o Agencji. Termin nie podlega przywróceniu.

  W przypadku gdy Komisja Europejska nie zatwierdzi zmiany Planu w zakresie umożliwiającym przyznanie płatności dla małych gospodarstw, żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw zostanie pozostawione bez rozpoznania.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 28.07, 17:27Senat za nowelą o Planie Strateg. dla WPR ws. uproszczenia płatności bez poprawek 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, której celem jest uproszczenie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Głównym celem noweli, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, jest uproszczenie płatności bezpośrednich (w tym ekoschematów) wdrożonych ustawą o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

  Nowelizacja ustawy o Planie Strategicznym dla WPR wprowadza płatność dla małych gospodarstw, która zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Oznacza to, że rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie bez konieczności spełniania warunków określonych dla innych płatności.

  W efekcie gospodarstwa najmniejsze mają zyskać zyskają dodatkowy czas (1 rok) na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu (w szczególności z ekoschematami).

  Z płatności dla małych gospodarstw będą mogły skorzystać gospodarstwa do 1 do 5 ha użytków rolnych.

  Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustalono na poziomie 225 EUR/ha. Stawka ta przewyższa łączny poziom dwóch najpowszechniej stosowanych płatności bezpośrednich, tj. podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, ale jest niższa od łącznego poziomu płatności, jakie rolnik może uzyskać decydując się na podjęcie dodatkowych zobowiązań i ubieganie się o płatności w ramach ekoschematów.

  Przyznanie płatności ma następować na żądanie rolnika składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Termin na złożenie żądania ustalono na 31 sierpnia 2023 r.

  Jednocześnie nowelizacja zakłada, że w decyzji o przyznaniu płatności zmniejszana byłaby jedynie ta płatność, której dotyczy naruszenie powodujące nałożenie kary. Jeżeli wysokość kary przekracza wysokość danej pomocy, to brakująca kwota będzie odliczana przez ARiMR z przyszłych płatności, lecz nie będzie zmniejszała innych płatności przyznanych w tej samej decyzji.

  (ISBnews)

   

 • 25.07, 14:42Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym 

  Warszawa, 25.07.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej nowelizacji, celem tego aktu jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego" - czytamy w informacji.

  W myśl wprowadzanych regulacji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną) będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego. Podmiotami uprawnionymi są: związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, spełniające określone w ustawie warunki. W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza). Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku będzie składany w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Będzie go można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazano także.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 24.07, 10:33Sektor rolno-spożywczy apeluje o wprowadzenie poprawek do ustawy o systemie kaucyjnym  

  Warszawa, 24.07.2023 (ISBnews) - Siedemnaście organizacji sektora rolno-spożywczego zwróciły się z apelem o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest - w ich ocenie - szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska, podała Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ).

  Organizacje reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwróciło się m.in. do premiera, wicepremiera, marszałków Sejmu oraz Senatu, a także ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia do ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego zmian, które mają zapobiec wielomiliardowym stratom i wynikającym z nich nieuniknionym podwyżkom cen produktów żywnościowych oraz degradacji środowiska w postaci 16 mld opakowań po napojach, które trafią na wysypiska, zamiast zostać zebrane i przerobione na surowce wtórne w 2025 r.

  Organizacje ostrzegły, że bez wprowadzenia niezbędnych poprawek obecne zapisy projektu ustawy mogą doprowadzić do nieuzasadnionego wielomiliardowego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spożywczych oraz zniszczenia dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku.

  "Skutkiem będą nawet kilkudziesięciu procentowe wzrosty cen napojów, soków, napojów mleczarskich, wód i piwa. Uderzy to w polskich konsumentów i spowoduje spadek popytu. Tym samym znacząco pogorszy się i tak już trudna sytuacja finansowa zakładów przetwórczych i producentów rolnych" - czytamy w apelu.

  System kaucyjny jest niezwykle potrzebnym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze, celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, podano.

  "Państwo Polskie powinno zapewnić właściwe warunki prawne dla przedsiębiorców, gwarantujące efektywność ekonomiczną i środowiskową systemu, jego powszechność i przyjazność dla społeczeństwa. Niestety, bez proponowanych przez nas zmian ustawa szkodzi zarówno przetwórcom, rolnikom, jak i konsumentom, a co najważniejsze stwarza realne zagrożenie środowiskowe już w roku 2025" - podkreślono w apelu. 

  Według organizacji, w obecnym kształcie ustawa spowoduje: znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa; miliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolników; obciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucji; zniszczenie dobrze działających systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku; degradację środowiska - 16 mld opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranych, a także dyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań.

  Organizacje podkreśliły, że ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla ww. wymienionych branż i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. Mimo licznych apeli tych branż, ustawa zawiera zapisy, które - jak oceniają - stanowią realne zagrożenie dla finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel.

  "Apelujemy o przyjęcie czterech krytycznych poprawek, które zapobiegną zarówno potencjalnym wielomiliardowym stratom z tytułu karnych opłat produktowych już w roku 2025, jak również stratom środowiskowym, w postaci 16 mld niezebranych opakowań po napojach:

  1. Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. - zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny zarówno ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwi uniknięcie sytuacji, w której 16 mld opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia poprawek oznacza karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.
  2. Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT - system kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców.   
  3. Uznania firm wprowadzających butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra za wprowadzających napoje bezpośrednio - ustawa w obecnym brzmieniu zniszczy bardzo dobrze funkcjonujące systemy kaucyjne na butelki wielokrotnego użytku prowadzone samodzielnie przez poszczególne firmy. Nie ma żadnego uzasadnienia dla zapisów ustawy, które nie dają możliwości firmom kontynuacji samodzielnego prowadzenia tych systemów i tym samym mogą spowodować masowe wycofywanie się z tego cennego pod względem środowiskowym opakowania.
  4. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy - nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.
  5. Stworzenie równych szans dla polskich producentów maszyn do zbiórki opakowań i systemów operacyjnych przy budowie systemu kaucyjnego - obecny zapis tworzy wyraźną przewagę rynkową dla dużych zagranicznych firm produkujących maszyny zbierające opakowania, wymuszając bardzo krótki termin realizacji dostaw (1 stycznia 2025 r.). Dyskryminuje to polskie mniejsze przedsiębiorstwa i może przyczynić się do zawyżania cen tych urządzeń. Stworzenie tego typu sytuacji należy uznać wprost za działanie na szkodę polskiej gospodarki" - napisano w apelu.

  Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

  1.      Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

  2.      Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  3.      Związek Polskich Przetwórców Mleka

  4.      Polska Izba Mleka

  5.      Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

  6.      Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

  7.      Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

  8.      Związek Sadowników RP

  9.      Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

  10.   Stowarzyszenie Sady Grójeckie

  11.   Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

  12.   Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

  13.   Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

  14.   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  15.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

  16.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

  17.   Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

  Wcześniej w lipcu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 18.07, 09:13Browary Polskie: Ustawa kaucyjna podroży piwo w butelce zwrotnej o 10 zł od 2025 r  

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Przyjęty przez Sejm projekt ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego nakłada wielomiliardowe kary na branżę piwowarską od 2025 r., a w efekcie piwo w butelce zwrotnej podrożeje o 10 zł, szacuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie). 

  Według Związku, ustawa "rozmontowuje" systemy butelki zwrotnej wykorzystywane przez przemysł piwowarski od lat.

  "W efekcie przyjętych przepisów branża piwowarska stanie przed dramatycznym wyborem: ponieść gigantyczne koszty w 2025 r. idące w miliardy złotych czy zrezygnować z używania butelki zwrotnej. Obecnie browary posiadają ok. 700 mln szklanych butelek wielorazowych, które mogą stać się butelkami jednorazowymi, aby uniknąć wysokich kar. Tysiące ton szkła wyląduje w pojemnikach na stłuczkę lub na wysypiskach. W ten sposób zmarnuje się dorobek wielu lat budowania systemu kaucyjnego dla butelek zwrotnych. Rządowa ustawa przyniesie więc efekt odwrotny do zamierzonego: obciąży środowisko dodatkowymi odpadami i zanieczyszczeniami" - powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, cytowany w komunikacie.

  "Należy zauważyć, że rząd pracował nad przepisami dotyczącego systemu kaucyjnego prawie 3 lata, a oczekuje od przedsiębiorców, że w ciągu zaledwie jednego roku zbudują od zera cały system kaucyjny, co jest nierealne. W efekcie przedsiębiorcom grożą wielomiliardowe kary za niewywiązanie się z tego terminu. W ciągu zaledwie tygodnia, bez rzetelnej dyskusji nad skutkami uchwalanych przepisów, przepchnięto ustawę, która drastycznie podnosi koszty przedsiębiorców i uderza w kieszenie konsumentów. Należy spodziewać się, że butelka piwa zdrożeje o 10 zł. Tyle wyniesie kara administracyjna oraz podatek VAT, którym posłowie zdecydowali się objąć kaucję. To wprost przenosi się na wyższe ceny dla konsumenta. Miał być projekt proekologiczny a mamy proinflacyjny" - dodał.

  Według ZPPP Browary Polskie, zapaści branży i grożącemu demontażowi działających dziś systemów kaucyjnych można zapobiec, wprowadzając do projektu niezbędne zmiany. Po pierwsze, przepisy powinny uszanować dotychczasowy dorobek, a więc producenci piwa powinni móc bezpośrednio wprowadzać na rynek napoje w butelkach zwrotnych. Po drugie, kaucja nie powinna być objęta podatkiem VAT, ponieważ nie jest towarem ani usługą. W ten sposób powstanie prosty system kaucyjny bez paragonów. I wreszcie należy przesunąć uruchomienie systemu na 2026 r., by cała branża napojowa mogła przygotować się na zmiany.

  "Mamy nadzieję, że prace w Senacie pozwolą naprawić ewidentne błędy, dzięki czemu system kaucyjny w Polsce będzie rzeczywiście służył środowisku i konsumentom, a nie stanie się gwoździem do trumny dla przedsiębiorców" - podsumował dyrektor Browarów Polskich.

  W ub. tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 07.07, 21:55Sejm skierował projekt o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP do dalszych prac 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i skierował go do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za wnioskiem o odrzucenie głosowało 207 posłów, przeciw było 237 posłów, a ośmiu wstrzymało się ośmiu.

  Celem projektu jest usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowanie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

  Projekt zakłada, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać, w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez starostę, na wniosek KOWR.

  Zgodnie z projektem, zapewniona zostanie możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. Rozwiązanie to będzie możliwe poprzez nabycie przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością i spłaty przez KOWR w całości lub części ich zobowiązań, a następnie zawarcie umowy dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem - bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

  KOWR będzie mógł wydłużyć, określony w umowie, termin całkowitej spłaty należności (nie dłuższy niż 25 lat), o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty. 

  Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 03.07, 08:34Rząd chce zwiększyć budżet na dopłaty do skupu zbóż o co najmniej 39,33 mln euro 

  Warszawa, 03.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje zwiększenie o 39,33 mln euro budżetu na dopłaty do skupu zbóż oraz możliwość jego powiększenia z puli krajowej o dwukrotność tej kwoty, wynika z wykazu prac legislacyjnych  i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych planowane jest - wedle wcześniejszych zapowiedzi - w tym tygodniu.

  "W projekcie rozporządzenia zaproponowano, m.in.:
  - zwiększenie budżetu pomocowego o II transzę (39,33 mln euro) wsparcia ze środków unijnych oraz możliwość powiększenia o dwukrotność ww. kwoty z budżetu krajowego;

  - wydłużenie terminu na składanie wniosków o pomoc do dnia 31 lipca (z dnia 14 lipca)" - czytamy w wykazie.

  Jednocześnie zaplanowano:

  - zmianę przepisów dotyczących współczynnika korygującego;
  - wydłużenie terminu sprzedaży zbóż, rzepaku lub rzepiku objętego pomocą z dnia 30 czerwca do dnia 15 lipca.

  Podejmowane działania mające na celu intensyfikację wywozu zbóż z Polski, mimo że bardzo istotne w obecnej sytuacji, nie są wystarczające, ponieważ część ukraińskich zbóż i nasion rzepaku pozostaje w Polsce, stanowiąc konkurencję dla krajowej produkcji. Jednocześnie utrudnieniem dla eksportu zboża i nasion rzepaku jest duża konkurencja wśród głównych eksporterów o rynki zbytu w krajach trzecich oraz trend spadkowy cen na globalnym rynku zbożowym, uzasadniono.

  (ISBnews)

 • 03.07, 08:22Rząd chce objąć dofinansowaniem nawozy zakupione do połowy maja br.  

  Warszawa, 03.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje objęcie dofinansowaniem zakup nawozów dokonany do połowy maja br., a nie do końca marca br. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do końca lipca, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest - jak zapowiadał wcześniej minister rolnictwa i rozwoju wsi - w tym tygodniu.

  "W projekcie proponuje się, m.in.: […] objęcie dofinansowaniem zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanego do dnia 15 maja br. zamiast 31 marca br. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do dnia 31 lipca br. (obecnie 14 lipca)" - czytamy w wykazie.

  Jednocześnie - jak zapowiadano wcześniej - planowane jest wydłużenie do dnia 15 lipca 2023 r. terminu sprzedaży pszenicy lub gryki, pozwalającego na ubieganie się o pomoc oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o pomoc przez podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu lub obrotu zbożem, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

  Inne rozwiązania, planowane w projekcie:

  - rozszerzenie o konie katalogu zwierząt gospodarskich, których unieszkodliwienie podmioty utylizacyjne są zobowiązane zgłosić zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
  - uzależnienie wysokości pożyczek dla producentów świń, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta świń działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF od wielkości stada w 2020 r.;
  - umożliwienie podmiotom realizującym usługi w zakresie transportu zbóż lub rzepaku do portów nadbałtyckich przy ubieganiu się o pomoc dokumentowania tych usług na podstawie oświadczeń sporządzanych przez osobę wykonującą obowiązki głównego księgowego w postaci zbiorczej listy faktur, zawierającej numery faktur, daty wystawienia.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:10Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu sektora rybackiego do roku 2027 

  Warszawa, 30.06.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, której celem jest realizacja  programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027", stanowiącego instrument wdrażania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Istotna część rozwiązań zawartych w ustawie opiera się na rozwiązaniach funkcjonujących w okresie programowania 2014-2020.[…] Nowością jest zastosowanie w szerokim zakresie systemu teleinformatycznego do obsługi udzielanej pomocy, a zasadniczej zmianie ulegnie wdrażanie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Funduszu" - czytamy w komunikacie.

  Zasadnicze podstawy wdrażania Funduszu zawierają obowiązujące wprost przepisy Unii Europejskiej. Ustawa zawiera jedynie regulacje w zakresie, w jakim przepisy Unii Europejskiej są niewystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego i wymagają właściwego wdrożenia do polskiego porządku prawnego lub uszczegółowienia w przepisach krajowych.

  Ustawa określa w szczególności zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Funduszu, w ramach programu, warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Programu, oraz zasady przeprowadzania kontroli w zakresie nieokreślonym w przepisach unijnych lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie.

  Instytucją zarządzającą, podobnie jak w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie minister właściwy do spraw rybołówstwa. Instytucją pośredniczącą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.

  (ISBnews)

 • 30.06, 13:20Telus: Dopłaty do sprzedaży zbóż będą obowiązywać do połowy lipca 

  Warszawa, 30.06.2023 (ISBnews) - Okres, w którym będą obowiązywać dopłaty do sprzedaży zbóż zostanie przedłużony do połowy lipca, zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Obecna regulacja obowiązuje do końca czerwca. Dotychczas skupiono od rolników ok. 70% zbóż.

  "Podjęliśmy decyzję z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że również ci, którzy sprzedadzą zboże nie do 30 czerwca - jak było do tej pory - tylko do 15 lipca [otrzymają dopłatę]" - powiedział Telus podczas konferencji prasowej.

  Zapowiedział, że projektem regulacji w tym zakresie rząd ma się zająć na swoim kolejnym posiedzeniu.

  "Wniosek ode mnie jest przygotowany i będziemy w tym kierunku szli, żeby ten termin przedłużyć" - podkreślił minister.

  W połowie maja rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Przepisy dotyczyły udzielenia producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, a także gryki. Zgodnie z tymi przepisami, dopłaty do sprzedaży zbóż obowiązują do 30 czerwca br.  

  (ISBnews)

 • 28.06, 09:19Rzeczkowska: Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 

  Warszawa, 28.06.2023 (ISBnews) - Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 r. , wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. O przedłużeniu zerowej stawki VAT na II poł. 2023 r. poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzięki wprowadzeniu 'zerowej' stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r. to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0-proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5-proc. stawką podatku.

  Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się:

  - mięso i ryby oraz przetwory z nich,

  - mleko i produkty mleczarskie,

  - jaja,

  - miód naturalny,

  - orzechy,

  - warzywa i owoce oraz ich przetwory,

  - tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, 

  - zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze,

  - jak również określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

  Zerowa stawka podatku będzie obowiązywać przez cały 2023 r.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:14Senat za ustawą ws. przekazywania 1,5% podatku rolnego na związki z poprawkami 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o podatku rolnym, która umożliwia przekazywanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego. Wprowadzone poprawki m.in. obniżają wymogi co do liczby członków związków i spółdzielni rolniczych, na które może być przekazywany podatek.

  Nowelizację wraz z poprawkami poparło 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Poprawki zakładają, że podatek może być przekazany na rzecz kółek rolniczych, jeżeli na 1 stycznia roku podatkowego posiadają one struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach, 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków każdego kółka wynosi co najmniej 15 osób (zamiast 30 jak proponowano wcześniej).

  W przypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych  nowela ustanawia wymóg, by ma na 1 stycznia roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne były obecne co najmniej w 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 900 osób (w miejsce 1,5 tys.)

  Inna z poprawek doprecyzowuje, że kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika przekazuje na wniosek podatnika organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

  Celem zmian w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

  Nowela zakłada, że wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony do 15 marca danego roku podatkowego i może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwota w wysokości do 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika związku zawodowego ma być przekazana w ciągu 30 dni od dnia zapłaty podatku rolnego.

  W przepisach postawiono także warunek, że otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

  W 2021 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 1 626 332 000 zł. Na przykładzie roku 2021 projektowany 1,5% odpis podatku rolnego na rzecz związków rolników indywidualnych, mógłby stanowić kwotę w wysokości około 24 394 980 zł. Szacowana wartość uwzględnia wpływ podarku rolnego od wszystkich rodzajów podatników podatku rolnego, a więc osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

  Dochody gmin z tytułu podatku rolnego za 2022 r. znane będą dopiero w połowie 2023 r., dlatego obecnie nie jest możliwe oszacowanie kwoty zmniejszenia dochodów gmin na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

  (ISBnews)