ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Wydarzenia

ŚRODA, 19 lutego

 •  II Konferencja "Kolej na energię"
 • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku
 • 11:00 Sprawozdanie z działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za rok 2019 i priorytety na 2020 rok

CZWARTEK, 20 lutego

 • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej i produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

PIĄTEK, 21 lutego

 • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2020 roku
 • 10:00 Spotkanie Draw Distance nt. wyników i planów

PONIEDZIAŁEK, 24 lutego

 • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (luty 2020) WTOREK

WTOREK, 25 lutego

 •   Konferencja EEC Trends
 • 09:30 Konferencja prasowa Asseco SEE nt. wyników
 • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 1/2020, sytuację społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2020 r., produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2020 roku
 • 11:30 Konferencja R22 nt. wyników (ISBnews)