Wydarzenia

ŚRODA, 8 lutego

  • 09:00 Śniadanie prasowe NFOŚiGW w zw. z planowanym uruchomieniem nowego programu priorytetowego pn.: "Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny"
  • 10:00 Telekonferencja prasowa banku Citi Handlowy nt. wyników

CZWARTEK, 9 lutego

  • 10:00 Telekonferencja mBanku dotycząca wyników finansowych mBanku po IV kwartałach 2022 r.
  • 12:00 Konferencja prasowa nt. wyników transakcyjnych BLIK-a za 2022
  • 15:00 Konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego

PIĄTEK, 10 lutego

  • 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje Minutes RPP - I `23

PONIEDZIAŁEK, 13 lutego

  • 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy - XII '23 WTOREK

WTOREK, 14 lutego

  • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB w IV kw. 2022 roku

ŚRODA, 15 lutego

  • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w styczniu 2023 roku (dane wstępne), obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2022 roku (ISBnews)