ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Wydarzenia

CZWARTEK, 20 czerwca

  • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku, nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2023 roku i przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. - dane wstępne
  • 11:00 Konferencja prasowa NCBR i Vigo Photonics inaugurująca projekt "HyperPic - Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni" w Ożarowie Mazowieckim

PIĄTEK, 21 czerwca

  • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2024 roku

PONIEDZIAŁEK, 24 czerwca

  • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamiki sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2024 roku
  • 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 WTOREK

WTOREK, 25 czerwca

  • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje sytuację społeczno-gospodarcza kraju w maju 2024 r., Biuletyn Statystyczny Nr 5/2024 (stopę bezrobocia w maju br.)

CZWARTEK, 27 czerwca

  • 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje Leśnictwo w 2023 roku, zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku, rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2019-2023
  • 11:30 Konferencja prasowa Superfund TFI nt. prognoz rynkowych
  • 12:00 Transmisja z oficjalnego otwarcia przez Orlen stacji wodorowej w Poznaniu (ISBnews)