ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.10, 14:38MPiT przygotowuje nowelizację ustawy o wspieraniu nowych inwestycji 

  Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) pracuje nad nowelizacją ustawy reformującej funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE), podał resort. Jej celem jest optymalizacja procesów inwestycyjnych poprzez usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności, które pojawiły się w interpretacji przepisów w pierwszym roku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. 

  Fundamentalną zmianą planowaną w nowelizacji jest obniżenie minimalnych kosztów dla reinwestycji, stanowiących ponad połowę przedsięwzięć uzyskujących wsparcie. Zmiana ta ma jeszcze szerzej otworzyć drzwi dla przedsiębiorców, w tym przekonać także tych, którzy myślą o ponownych inwestycjach w Polsce. Celem regulacji jest także doprecyzowanie kwestii i przepisów, które w ciągu ostatniego roku budziły wątpliwości interpretacyjne"  powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Strefy mają czas do 25 października br. na zgłoszenie swoich uwag i opinii do przygotowanych przez MPiT propozycji. Te zaś są oparte na analizie zebranych w ciągu minionego roku  doświadczeniach i podjętych decyzjach. Wnioski jakie z niej płyną to m.in. zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze czy też konieczność dokonania pewnych zmian uatrakcyjniających obecne rozwiązania związane z funkcjonowaniem wsparcia, podano także. 

  Nowela ma wprowadzić następujące zmiany:   

  - umożliwić uzyskanie wsparcia na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił;

  - precyzyjnie określić właściwość zarządzających obszarami oraz intensywność pomocy publicznej w przypadku inwestycji na terenach znajdujących się w granicach kilku obszarów;

  - doprecyzować zasady ustalania okresu ważności decyzji o wsparciu, w przypadku inwestycji zlokalizowanych częściowo na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

  - uzupełnić wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, tak aby zawierał wszystkie konieczne elementy potrzebne do wydania decyzji, wraz ze spisem niezbędnych dokumentów, co usprawni procedurę wydawania decyzji;

  - ustalić przejrzyste ramy dotyczące zmiany decyzji o jasne zasady zmiany decyzji o wsparciu (możliwość obniżenia zatrudnienia o nie więcej niż 20% oraz zamiany jednego kryterium jakościowego na inne);

  - obniżyć minimalne koszty kwalifikowane nowej inwestycji dla reinwestycji w przypadku dużych przedsiębiorców o 50%;

  - określić jasne zasady zmiany decyzji o wsparciu (możliwość zmniejszenie zatrudnienia o nie więcej niż 20% oraz zamiany jednego kryterium jakościowego na inne).

  (ISBnews)

   

 • 09.05, 11:33ARP wydała 29 decyzji o wsparciu inwestorów od wejścia w życie nowej ustawy 

  Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wydała 29 decyzji o wsparciu działalności gospodarczej w zarządzanych strefach ekonomicznych SSE Euro-Park Mielec i TSSE Euro-Park Wisłosan od momentu wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, poinformował wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.

  "Na zarządzanych przez nas obszarach zgodnie z deklaracjami przedsiębiorcy przeznaczą ponad 1,1 mld zł na inwestycje i zatrudnią 692 osoby. Większość wydanych decyzji o wsparciu, czyli aż 83% otrzymały firmy z polskim kapitałem" - powiedział Śliwowski podczas konferencji prasowej.

  Przedstawiciele ARP przypomnieli, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji weszła w życie we wrześniu 2018 r., a dzięki nowym regulacjom zgodnie z hasłem "cała Polska strefą ekonomiczną" firmy już nie muszą przenosić swojej działalności na tereny wyznaczone dla specjalnych stref ekonomicznych, żeby móc skorzystać ze wsparcia. Według danych ARP, najwięcej przedsiębiorcy zainwestują w województwach: podkarpackim - 17 firm i lubelskim - 10.

  "W konsultacji z rynkiem doszliśmy do wniosku, że już mamy bardzo niską stopę bezrobocia i teraz celem jest pozyskanie dobrych miejsc pracy. Stąd pomysł, aby cała Polska stała się strefą ekonomiczną. Inwestor musi m.in.  zadeklarować, że będzie wspierał badania i rozwój i będzie dbał o rozwoju pracowników, a także, żeby surowce do produkcji w większości pochodziły z naszego kraju. My chcemy, żeby polskie firmy, w tym małe firmy mogły również zainwestować" - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński podczas konferencji.

  Dodał, że wcześniej firmy zainteresowane inwestycjami w strefach czekały nawet dwa lata na licencję, teraz jest to maksymalnie 30 dni.

  Zdaniem Śliwowskiego, możliwości inwestycyjne na obszarach zarządzanych przez ARP to nie jedyne wsparcie dla przedsiębiorców dostępne w Agencji.

  "Uruchomiliśmy w ubiegłym roku Program Fabryka skierowany do średnich miast. Obecnie w programie biorą udział 4 miasta: Radom, Elbląg, Mielec i Zamość" - dodał wiceprezes.

  W ramach Programu Fabryka powstają m.in. nowoczesne centra usług biznesowych, a środki przeznaczone na te inwestycje wynoszą 230 mln zł.

  Dodatkowo ARP realizuje projekt budowy hal przemysłowych "pod klucz" przeznaczone dla przedsiębiorców w strefach ARP. Wśród przykładów inwestycyjnych realizowanych w ramach obu programów są m.in. inwestycja biurowa w Radomiu, hale przemysłowe w Stalowej Woli, Jasionce czy Tarnobrzegu.

  "Łącznie na nasze własne inwestycje chcemy przeznaczyć około 500 mln zł i są to inwestycje na których chcemy zarobić, a jednocześnie pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu" - wskazał Śliwowski.

  ARP zapowiedziała także dzisiaj konkurs na najlepszą realizację architektoniczną powstałą w strefach zarządzanych przez agencję. Konkurs "Architektura Stref ARP" ma na celu wskazanie najlepszych praktyk w zakresie budownictwa przemysłowego, projektów o najwyższych walorach funkcjonalnych i estetycznych. Jak wyjaśnił Śliwowski, poprzez ten konkurs ARP chce zachęcać przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych do świadomego kształtowania architektury miejsca pracy oraz do realizacji stabilnych i wartościowych projektów architektonicznych. Zgłoszenia można przesyłać do 7 czerwca br.

  Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 12:48Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja 

  Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi chce doprecyzować niektóre przepisy związane z ustawą tzw. "Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną" i przedstawi nowe zapisy do końca maja br., wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologi Jadwigi Emilewicz.

  "Od kiedy weszła ustawa w życie, mówiliśmy, że teraz będziemy zbierać praktyki, czy wszystkie przepisy działają dobrze. To jest nowe rozwiązanie i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej takich nie ma. Zbieramy doświadczenia m.in. w rozmowach ze spółkami strefowymi, które sygnalizują, gdzie pojawiają się problemy, czy są w kryteriach, czy w rozporządzeniach i czy są problemy w ich stosowaniu" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

  "Jesteśmy po serii spotkań z zarządami, zbieramy także informacje, które przepisy wymagają doprecyzowania. Te zmiany będą miały charakter doprecyzowujący, a nie zmieniający zakres projektu, jakim jest 'Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną'. Chcielibyśmy, aby nowe przepisy były gotowe i kompletne na koniec maja" - powiedziała także. 

  Dodała, że pojawiają się m.in. uwagi firm związane z nieprecyzyjnością kryteriów, za co te przedsiębiorstwa ponoszą określone opłaty.

  "Pojawiają się też wątki, w jaki sposób wyliczyć wartość inwestycji w badania i rozwój - i to też będziemy chcieli doprecyzować. Jesteśmy teraz bogatsi w doświadczenia chociażby nad pracą nad ustawą o 'innovation boksie', gdzie te kryteria związane z badaniami i rozwojem i ich fiskalnym wymiarem zostały lepiej doprecyzowane. Mówimy więc o kosmetycznych poprawkach, ale ważnych w funkcjonowaniu projektu" - powiedziała minister.

  1 czerwca 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W założeniu ma on uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju.

  Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 11:35ARP: Jednolity Obszar Inwestycyjny szansą na dotarcie do wykwalifikowanych kadr 

  Katowice, 15.05.2018 (ISBnews) - Wejście w życie ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym pozwala przedsiębiorcom otwierać firmy wszędzie tam, gdzie znajdą wykwalifikowanych pracowników, a dziś często spotykają się oni z brakiem odpowiednich kadr w specjalnych strefach ekonomicznych, uważa prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Marcin Chludziński.

  "Obecnie tylko na 0,08% powierzchni kraju przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencji podatkowych. A zapotrzebowanie jest o wiele większe. Przedsiębiorcy mówili o tym od lat, zgłaszając potrzebę wyrównania szans prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całego kraju. Dopiero wejście ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym zapewnia realną zmianę. Pozwala przedsiębiorcom otwierać firmy wszędzie tam, gdzie znajdą wykwalifikowanych pracowników. Dziś z ich brakiem często spotykają się w specjalnych strefach ekonomicznych" - powiedział Chludziński podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczego w Katowicach.

  "Strefy powinny nie tylko być administracyjnym punktem udzielania zezwoleń, ale przede wszystkim, dzięki współpracy z samorządami, stanowić centrum rozwoju gospodarczego regionu. Nam ta współpraca idzie bardzo dobrze, bo znamy potrzeby przedsiębiorców i bolączki samorządów. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę, uzbrajamy tereny, budujemy drogi. Inwestujemy w to, na co często samorządów nie stać. A to są obecnie czynniki decydujące o prowadzeniu działalności gospodarczej w konkretnym miejscu" - dodał prezes ARP.

  Według ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym, przedsiębiorstwa będą musiały spełniać dwa kryteria, jakościowe i ilościowe, aby móc skorzystać z ulg inwestycyjnych. Ilościowe to określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa. Jakościowe dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji. Preferowane będą inwestycje, które będą tworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy. Duże znaczenie będą miały inwestycje innowacyjne, a także aktywność w tych regionach Polski, które znajdują się jeszcze na niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Ma to stworzyć szczególne szanse dla rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce Wschodniej.

  Reforma SSE w jeszcze większym stopniu kładzie nacisk na tereny o wyższym bezrobociu. Większe wsparcie dostaną mikro-, małe i średnie firmy, które zainwestują od 200 tys. do 100 mln zł. Im mniejsza firma i im wyższe bezrobocie w danym miejscu, tym większe będą ulgi podatkowe.

  "Jako ARP mamy bogate i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu SSE, dlatego aktywnie włączamy się w proces reformy. Sprawnie zarządzane SSE pokazały, że są skutecznym narzędziem wspierania rozwoju polskiej gospodarki" - wskazał Chludziński.

  Podkreślił, że ARP jako pierwsza w Polsce założyła specjalną strefę ekonomiczną. SSE EURO-PARK MIELEC początkowo była odpowiedzią na problemy gospodarcze regionu. Jej głównym celem była pomoc w zmniejszeniu bezrobocia.

  Dziś strefy zarządzane przez ARP, SSE EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN, to nie tylko niższe podatki, wskazał prezes. To także szybkie tempo procedowania spraw administracyjnych, dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne z rozbudowaną infrastrukturą techniczną, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz sieci dostawców i podwykonawców z różnych branż przemysłu.

  Na terenie zarządzanych przez ARP stref zwolnienia z podatku dochodowego dla małych i mikro firm sięgają nawet 70%, co stanowi najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej. Około 75% zezwoleń udzielonych w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych dotyczy firm z polskim kapitałem. Ponad 70% to zezwolenia dla firm z sektora MŚP.

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

  (ISBnews)

   

 • 21.03, 08:55Sejm przesłał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji do prac w komisji 

  Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Sejm pracował w I czytaniu nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zakładającym wprowadzenie zachęt podatkowych na obszarze całego kraju, a następnie przesłał projekt do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

  "Sejm pracował nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307). Rada Ministrów proponuje wprowadzenie mechanizmu udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Zastąpi on dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Proponowane rozwiązanie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

  Projekt realizuje jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Kapitał dla Rozwoju. W dalszej kolejności projektem będzie zajmować się Komisja Gospodarki i Rozwoju, podano także.

  Według wcześniejszych informacji, w efekcie proponowanych zmian skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie 117,2 mld zł do 2027 r., a skumulowana liczba nowych miejsc pracy w tym okresie to 158,3 tys.

  (ISBnews)

   

 • 20.02, 14:27Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu inwestycji na całym obszarze Polski 

  Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt wprowadza mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce.

  "Proponowane wsparcie zastąpi dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu" - czytamy w komunikacie.

  Według CIR, proponowane rozwiązanie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Kapitał dla Rozwoju.

  "Najważniejsze propozycje:
  - Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów. Zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SEE. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, stanowiących siłę napędową regionów,
  - Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony - standardowo od 10 do 15 lat. Im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności SEE, tj. do końca 2026 r., możliwe będzie wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat.
  - Wzmocniona zostanie rola spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora. Spółki, które do tej pory zarządzały specjalnymi strefami ekonomicznymi staną się głównym punktem kontaktu w regionie (w ramach systemu obsługi przedsiębiorcy) oraz regionalnym punktem kontaktu, jeśli chodzi o pomoc publiczną w obszarze zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających z pomocy publicznej będzie realizowane przez spółki zarządzające przy współpracy z lokalnymi jednostkami oraz przy wsparciu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Spółki zarządzające będą działały na terenach powiatów przypisanych im w rozporządzeniu.
  - Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z projektem, kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Odbędzie się to przez odpowiednią redukcję wymagań standardowych obowiązujących duże firmy. Dzięki wsparciu dla MMŚP planowane jest zwiększenie napływu inwestycji do rejonów słabiej rozwiniętych, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów, jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich" - czytamy także.

  Według CIR, w efekcie wprowadzonych zmian, Polska powinna poprawić swoją konkurencyjność w porównaniu z państwami sąsiedzkimi. Oferowane przez Polskę zróżnicowane warunki inwestycyjne pozwolą na wybór projektów wnoszących wartość dodaną do naszej gospodarki.

  Projektowana ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

   

 • 11.12, 15:25Kościński z MR: Chcemy przyciągać firmy innowacyjne z nowymi technologiami 

  Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Głównym celem zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) jest ściąganie na teren całej Polski nowych inwestycji, ale nie tylko o charakterze ilościowym, ale głównie jakościowym, poinformował Isbnews.tv wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Jego zdaniem, głównym kryterium przy wydawaniu zezwoleń będzie innowacyjność i nowoczesność inwestycji, a czuwać nad tym będą m. in. zarządy istniejących obecnie 14 stref.

  "Plan polegający na utworzeniu jednej wielkiej specjalnej strefy ekonomicznej obejmującej teren całej Polski ma na celu ściągnięciu do Polski kolejnych inwestycji. Zależy nam jednak, by nie były to jak dotąd tylko fabryki czy montownie, ale firmy reprezentujące najnowsze technologie na świecie, nawiązujące współpracę z uniwersytetami w zakresie badań i rozwoju, ale również oferujących jakość pracy na najwyższym poziomie" - powiedział Kościński w rozmowie z ISBnews.tv.

  Według niego, Ministerstwo Rozwoju nie planuje likwidacji dotychczas istniejących stref ekonomicznych, wyznacza natomiast dla nich nowe zadania. SSE mają stać się bowiem punktem pierwszego kontaktu dla potencjalnego inwestora, który ma dodatkowo "pilotować" go przez cały okres pobytu w Polsce.

  "Zarządy stref będą pomagały inwestorowi w każdym miejscu cyklu inwestycji, przed podjęciem decyzji, podczas inwestycji i po inwestycji. Zamiana zakłada dodatkowo wypracowanie strategii inwestycji dla danego regionu, współpracę zarządów z lokalnymi samorządami, uniwersytetami i z lokalnym biznesem" - wyjaśnił Kościński.

  We wrześniu br. wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował w Krynicy-Zdrój projekt ustawy, która tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów. W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. W efekcie proponowanych zmian skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie 117,2 mld zł do 2027 r., a skumulowana liczba nowych miejsc pracy w tym okresie to 158,3 tys.

  Według założeń, o nowy standard obsługi inwestora zadbają spółki zarządzające, które będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.

  W Polsce działa obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych, które mogą działać do 31 grudnia 2026. Od początku ich działania czyli od 1995 r., wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez firmy w SSE przekroczyła 112 mld zł, a zatrudnienie na terenie SSE na koniec 2016 r. znalazło 332 114 pracowników.

  (ISBnews)

   

 • 17.11, 13:25Śliwowski z ARP: Reforma SSE utrwali ich zalety, usunie potencjalne wady 

  Jasionka, 17.11.2017 (ISBnews) - Przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju gruntowna reforma specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozwoli zachować wszystko, co było w strefach dobre, a jednocześnie - usunąć rozwiązania generujące potencjalne szkody, uważa wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Dariusz Śliwowski.

  "Wszystko co było w strefach dobre, czyli przyciąganie wartościowych inwestycji, nowych technologii, zwalczanie bezrobocia, rozwój regionalny, zostaje teraz wzmocnione, a rozwiązania generujące potencjalne szkody zostały usunięte. Jako ARP mamy bogate i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu SSE, dlatego jesteśmy gotowi aktywnie włączać się w proces reformy. Sprawnie zarządzane SSE pokazały, że są katalizatorem dla rozwoju polskiej gospodarki" - powiedział Śliwowski podczas debaty "Reforma SSE – czy Polska może stać się jedną strefę ekonomiczną?", która odbyła się w ramach Kongresu 590.

  Ministerstwo Rozwoju przygotowało gruntowną reformę specjalnych stref ekonomicznych, która jest właśnie wdrażana w życie. Najważniejsze zmiany to: rozszerzenie dostępności ulg podatkowych na całą Polskę, zniesienie daty granicznej zwolnienia, podwyższenie standardu obsługi inwestora, wprowadzenie przejrzystego i jednolitego podziału obszaru działalności spółek zarządzających strefami oraz nacisk na wspieranie inwestycji o wysokiej wartości dodanej poprzez zastosowanie kryteriów oceniających jakość inwestycji. Dostosowanie kryteriów ilościowych do wielkości przedsiębiorstw umożliwi bardziej efektywne wspieranie MŚP, podkreśliła ARP.

  Podczas debaty zwrócono uwagę, że fakt, iż Polska Strefa Inwestycji umożliwi staranie się o ulgi inwestycyjne na terytorium całego kraju to zmiana rewolucyjna po 22 latach funkcjonowania SSE. Podkreślono także, że SSE nie pełnią już tylko funkcji narzędzia przyciągania dużych zagranicznych inwestorów, lecz pomagają także w rozwoju mniejszym polskim spółkom.

  "Do końca października br. ARP wydała niemal 58 zezwoleń na działalność gospodarczą (w tym 38 w strefie mieleckiej i 20 w tarnobrzeskiej SSE), które przekładają się na prawie 5 mld zł nakładów inwestycyjnych, a także ponad 3 tys. nowych miejsc pracy. Dzięki temu już wiemy, że rok 2017 będzie rekordowy pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych, a istnieje duża szansa, że również względem liczby inwestycji" - dodał Śliwowski.

  Od początku istnienia stref ARP S.A. wydała w nich łącznie ponad 750 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 18,5 mld zł zainwestowanego kapitału i utworzenie ponad 60 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 592 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach.

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 16:03Ustawa dot. wspierania inwestycji ma poprawić konkurencyjność Polski w regionie 

  Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji, według której zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce (bez ograniczeń terytorialnych) ma na celu poprawę konkurencyjności naszego kraju względem państw sąsiednich, wynika z projektu ustawy, który został dziś skierowany do konsultacji publicznych.

  "Systemy wsparcia stosowane w krajach regionu (Czechy, Węgry, Słowacja) są bardziej dostosowane do oczekiwań inwestorów zagranicznych. Głównymi obszarami przewagi są możliwość uzyskania wsparcia na terenie całego kraju oraz jasno określony czas wsparcia dla nowych inwestycji. Oznacza to niższą atrakcyjność Polski i utratę istotnych dla gospodarki dużych inwestycji" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

  W wyniku zmiany Polska poprawi swoją konkurencyjność odnośnie państw sąsiedzkich. Oferta innych krajów była dotychczas korzystniejsza przede wszystkim w zakresie obszaru, na którym można było uzyskać zwolnienie podatkowe, podkreślono w dokumencie.

  "W pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) inwestor mógł uzyskać zwolnienie podatkowe na całym terytorium kraju. Ponadto w tych państwach nie została wyznaczona data końcowa obowiązywania instrumentu. W krajach Grupy Wyszehradzkiej nie ma zróżnicowania kryteriów pod kątem jakości. Oznacza to uśrednienie oferty dla zarówno prostych, odtwarzalnych inwestycji jak i tych bardzo nowoczesnych. W Polsce zróżnicowanie kryteriów pozwoli na skoncentrowaniu oferty na inwestycjach wnoszących wartość dodaną dla polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

  Z punktu widzenia konkurowania o inwestorów, najważniejsze jest porównanie analogicznych rozwiązań stosowanych w krajach w najbliższym sąsiedztwie Polski, tj. w Czechach, na Węgrzech, Słowacji oraz w Niemczech.

  W projekcie przedstawiono rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach:

  Czechy: 10-letnie zwolnienie podatkowe na inwestycje produkcyjne, z sektora usług dla biznesu i centrów technologicznych,

  Słowacja: 10-letnie zwolnienie podatkowe na inwestycje produkcyjne, centra technologiczne, centra usług strategicznych oraz centra usług turystycznych,

  Węgry: 10-letnie zwolnienie podatkowe w wysokości 80% należnego podatku na inwestycje produkcyjne, logistyczne, OZE (energia odnawialna), B+R, centra usług wspólnych i turystyki.

  Niemcy: gwarancje publiczne do wys. 80% kredytu na 15 albo 8 lat (maks. wysokość 10 mln euro), kredyt inwestycyjny - preferencyjne oprocentowanie (od 1%) przez okres maksymalnie 20 lat.

  W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie w Polsce następujących rozwiązań:

  "1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.

  Dostępność instrumentu w zakresie terytorialnym uniezależniona od procesu włączania terenów w granice SSE. Jedyny czynnik uzależniający to przeznaczenia terenu. Likwiduje to długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę procedurę zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych oraz ograniczenie 25 000 ha., na których można uzyskać wsparcie.

  Spółki zarządzające będą wykonywały zadania wskazane im w ustawie na terenach powiatów, które zostaną im przydzielone w drodze rozporządzenia. Zasięg działalności spółek zarządzających będzie, co do zasady, spójny terytorialnie.

  2. Wyznaczanie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego

  Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony - standardowo od 10 do 15 lat - im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych, tj. do końca 2026 r. będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji o dodatkowe 5 lat w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE.

  3. Wzmocnienie roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora

  Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających z pomocy publicznej będzie realizowane przez spółki zarządzające przy ścisłej współpracy z lokalnymi jednostkami i przy wsparciu MR i PAIH.

  Spółki zarządzające staną się centrum wiedzy dla przedsiębiorców o wszystkich aspektach działalności gospodarczej w regionie, a także będą kontynuowały specjalizację w branżach i sektorach, w których mają przewagi kompetencyjne.

  Spółki zarządzające będą działały na terenach powiatów określonych w rozporządzeniu.

  4. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

  Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm. Dodatkowo w powiatach o wyższej stopie bezrobocia zastosowane zostanie obniżenie również kryterium ilościowego dot. nakładów inwestycyjnych (im wyższe bezrobocie tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne).

  Otwierając możliwość uzyskania wsparcia dla MMŚP zakładamy większy napływ inwestycji w rejony słabiej rozwinięte, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich" - czytamy dalej w dokumencie.

  Istniejące obecnie specjalne strefy ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Głównym celem utworzenia SSE było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego.

  Na koniec grudnia 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2 263 ważne zezwolenia na prowadzenie na ich terenie działalności, skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 112,3 mld zł, a inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 332 tys. pracowników.

  (ISBnews)

 • 06.09, 11:29Morawiecki: Dzięki nowej ustawie cała Polska może stać się strefą inwestycyjną 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował w Krynicy-Zdrój projekt ustawy, która tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów. W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. W efekcie proponowanych zmian skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie 117,2 mld zł do 2027 r., a skumulowana liczba nowych miejsc pracy w tym okresie to 158,3 tys. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2018 r., najdalej w I kw.

  "To, co dziś proponujemy nie jest drobną korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu na wielkość i swój charakter, każdy kilometr z ponad 312 tys. km2 Polski, może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i z myślą głównie o nich przygotowaliśmy prezentowane rozwiązanie systemowe" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w Krynicy.

  "Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce" - dodał wicepremier.

  Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć, podnoszących konkurencyjność i innowacyjność rodzimej gospodarki, podkreślił resort w komunikacie.

  "Wielkość inwestycji będzie dostosowana do rynku lokalnego . Hasłem przewodnim tego jest to, by cała polska była strefą inwestycyjna" - podkreślił Morawiecki.

  "Instrument zwolnień podatkowych dostępny będzie dla nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe rozumiane jako nakłady inwestycyjne oraz kryteria jakościowe zgodne z Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczególnie cenione będą takie inwestycje, które mają pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy kraju i regionu m.in. poprzez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników." - napisało Ministerstwo Rozwoju w komunikacie.

  Według założeń, o nowy standard obsługi inwestora zadbają spółki zarządzające, które będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.

  "Spółki, będące centrum wiedzy dla inwestora, będą działały w ramach rejonizacji opartej o powiaty określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Każda z nich będzie miała przydzielone powiaty, na obszarze których będzie mogła prowadzić działalność. Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie stanowił kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. w skróceniu czasu procedur)" - czytamy w materiale.

  W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu, podkreślił resort.

  "Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych.  Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju, co powodowało ograniczenia w dostępnie do wartościowych terenów inwestycyjnych. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji" - wskazano w komunikacie.

  Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję. Do tej pory były to tylko kryteria ilościowe. Z nową ustawa inwestor będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.

  "Inwestycje będą musiały spełniać kryteria:

  * Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa.

  * Jakościowe – uwzględniające założenia SOR w obszarach:

  - Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług;

  - Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych;

  - Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia);dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro,  małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi;

  - Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji" - czytamy w komunikacie.

  Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35% (obszary należące do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego) lub obszarach wskazanych w "Programie dla Śląska" próg zmniejsza się z 60% do 50%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50% (województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i podlaskie) próg zmniejsza się z 60% do 40%, podano dalej.

  Zostanie wyznaczony okres korzystania ze zwolnienia podatkowego i wprowadzona przejrzysta zasada - im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolona przez Unie Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia, zapowiedział także resort.

  "Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat. Do czasu wygaśnięcia aktualnej ustawy do 2026 r. okres ten może być wydłużony o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie objętych statusem SSE. Podkreślić należy, że dla dotychczas działających inwestycji pozostaną niezmienne warunki" - czytamy także.

  Efekty wprowadzanych zmian to: prognozowana skumulowana liczba nowych miejsc pracy utworzonych bezpośrednio - 158,3 tys. do 2027 r.; prognozowana skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych - 117,2 mld zł do 2027 r.; prognoza wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - 3,7 mld zł, podał resort w prezentacji.

  Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych będzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń i decyzji (w zakresie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia). Po roku 2026 przestaje obowiązywać.

  Od dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych inwestorów będzie obowiązywała nowa ustawa. Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istniejących SSE ma docelowo zastąpić dziś funkcjonujące SSE, w ramach których nie będą już wydawane nowe zezwolenia, podkreślił resort rozwoju.

  "Specjalne Strefy Ekonomiczne, funkcjonujące od 20 lat, powstały po to, by pobudzić inwestycje i zlikwidować wysokie bezrobocie strukturalne (w niektórych rejonach kraju sięgało nawet 40%). Obecnie w Polsce działa 14 SSE i stanowią one istotny element relacji z inwestorem. Wraz z upływem lat nie dostosowano przyjętych założeń ich oddziaływania do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych.  Brak wydłużenia ich funkcjonowania (wg ustawy do 2026r. ) spowodowałby gwałtowne ograniczenie inwestycji w najbliższych latach. Obecnie instrument ten jest mniej atrakcyjny (jest to 9 lat zwolnienia), zwłaszcza w porównaniu do innych krajów, gdzie zwolnienie standardowo trwa 10 lat" - czytamy w komunikacie.

  Wicepremier podkreślił jednocześnie, że nowe przepisy nie będą różnicować inwestorów.

  "Nie chcemy inwestorów zagranicznych dyskryminować, chcemy, by małe i średnie przedsiębiorstwa miały większą skłonność do inwestowania w całym kraju, bo to była to nasza pieta achillesowa - chcemy stymulować inwestycje i zagraniczne, i polskie" - podsumował Morawiecki.

  (ISBnews)

   

 • 07.06, 14:51Hamryszczak: Nowa polityka dla SSE wesprze m.in. średnie miasta 

  Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju nowa polityka dla specjalnych stref ekonomicznych (SSE) przyczyni się m.in. do rozwoju gospodarczego średnich miast, poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Zadeklarował, że resort jest na etapie analiz tego dokumentu.

  "W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo mocno zaakcentowaliśmy kwestie zrównoważonego rozwoju pod względem społecznym, gospodarczym, ale i terytorialnym. Analizy Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk i rozmowy z przedstawicielami samorządów wskazywały, że dodatkowe wsparcie dla średnich miast jest konieczne celem stworzenia impulsów rozwojowych. Przystąpiliśmy do działań hamujących utratę funkcji przez miasta średnie" - powiedział Hamryszczak podczas spotkania nt. wsparcia rozwoju średnich miast.

  "W ministerstwie pracujemy obecnie nad nową polityką strefową. Nasze działania zmierzają do tego, by specjalne strefy ekonomiczne były silnym instrumentem wpływającym na rozwój gospodarczy danego regionu. Pracujemy nad tym, aby do kalkulatora strefowego również włączyć miasta średnie, podobnie jak w funduszu grantowym, który jest skierowany do wszystkich, którzy chcą inwestować w Polsce. Zatem takie dodatkowe działanie z poziomu krajowego planujemy stworzyć, aby tych inwestycji rzeczywiście było jak najwięcej nie tylko w większych miastach, ale właśnie w średnich i mniejszych miasteczkach" - kontynuował wiceminister.

  Obecny podczas spotkania prezes Krakowskiego Parku Technologicznego (zarządzającego krakowską specjalną strefą ekonomiczną) Wojciech Przybylski wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami, że propozycje MR (w aktualnie znanym kształcie) zakładają, by pomóc ośrodkom średniej wielkości na dwóch poziomach.

  "Propozycje Ministerstwa Rozwoju, według tego, co dziś 'leży na stole' zakładają, by pomóc ośrodkom średniej wielkości na dwóch poziomach. Po pierwsze, stosując specjalne zachęty na poziomie oceniania jakościowego. To znaczy, że inwestycje w strefie będą musiały przejść ocenę jakościową - przynajmniej taka propozycja jest aktualnie - i teraz te miasta średnie, które są zdefiniowane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jako miasta szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym i gospodarczym, będą miały łatwiej w tej ocenie jakościowej" - powiedział Przybylski.

  "Druga zasadnicza zmiana to rozproszenie stref i to ma - moim zdaniem - znaczenie decydujące. Teraz mamy do czynienia z małymi i średnimi miastami, gdzie nie ma SSE, a procedura jej rozszerzenia nie jest łatwa. Gdy będziemy mieli strefę rozproszoną, to w każdym miejscu w Polsce, gdzie inwestycja spełni kryteria wejścia, będziemy mogli zastosować narzędzie SSE" - kontynuował.

  Pytany o najbardziej oczekiwane przez zarządzających strefami zmiany w polityce, Przybylski podkreślił, że to właśnie zmiana związana z rozproszeniem jest najważniejsza.

  "Druga zmianą - i to jest specyfika Małopolski - to, żebyśmy mogli w łatwy sposób dysponować gruntami, które są dziś w Agencji Nieruchomości Rolnych i w innych agencjach publicznych, ponieważ Małopolska ma problem z rozproszeniem gruntów i mało działek pod te największe inwestycje" - powiedział także szef KPT.

  "Kolejny punkt ważny, nie tylko z punktu widzenia nas jako zarządzającego strefą, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, jest to, by reguły były łatwe i przejrzyste, by dostać zezwolenie strefowe" - podsumował.

  Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów (z wyłączeniem miast wojewódzkich). Obecnie to 255 miast w Polsce. Szczególnego wsparcia wymagają 122 ośrodki, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez resort rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.

  (ISBnews)

 • 27.03, 09:30Rząd skierował do uzgodnień rozporządzenie rozszerzające Kamiennogórską SSE 

  Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów skierowała do uzgodnień projekt rozporządzenia rozszerzającego Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną o ok. 167 ha.

  "Dzięki zastosowaniu instrumentu SSE szacuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać na włączanych terenach ok. 7,5 tys. nowych miejsce pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 2,4 mld zł" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

  Po zmianach powierzchnia strefy wzrośnie do 540,8 ha.

  (ISBnews)

 • 04.01, 09:19Rząd planuje włączenie 228,5 ha gruntów do Kostrzyńsko-Słubickiej SSE 

  Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zamierza włączyć w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o łącznej powierzchni 228,5 ha, położone w Nowej Soli, Gubinie, Sulęcinie, Gnieźnie, Pile, Gryficach, Międzychodzie, Myśliborzu, Płotach, Zwierzynie, Santoku i Żaganiu, wynika z projektu rozporządzenia.

  "Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 8,9 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 1,8 mld zł. Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów wynosi ok. 0,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  W wyniku wyżej wymienionych zmian, powierzchnia Kostrzyńsko-Słubickiej SSE wyniesie 2 165,4137 ha, podano również.

  (ISBnews)

 • 03.11, 14:13Rząd rozszerzył Legnicką SSE o ponad 551,35 ha 

  Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała o rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty położone w województwach dolnośląskim i lubuskim, których łączna powierzchnia wynosi ponad 551,35 ha, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Przewidziano włączenie do strefy gruntów publicznych położonych w gminie Iłowa, Zgorzelcu, Jaworze i Męcince oraz prywatnych w Miękini. W ten sposób zostaną stworzone warunki do realizacji inwestycji innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy w województwach: dolnośląskim i lubuskim" – czytamy w komunikacie CIR. 

  "Rozszerzenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne grunty powinno pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu. W perspektywie kilku najbliższych lat dzięki nowym inwestycjom w Strefie może powstać ok. 24 778 miejsc pracy. Po zmianach powierzchnia SSE wyniesie ponad 1763,77 ha" - napisało Ministerstwo Gospodarki w odrębnym komunikacie. 

  Firma Wago-Elwag planuje realizację na gruncie prywatnym w miejscowości Wróblewo w gminie Miękinia włączonym do SSE nowej inwestycji. W ramach projektu firma zamierza wybudować i wyposażyć w nowoczesne urządzenia i maszyny do produkcji komponentów oraz systemów złączek trzy hale produkcyjno-magazynowe. Firma deklaruje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 40 mln zł i utworzenie co najmniej 205 nowych miejsc pracy do końca września 2023 r. (muszą zostać utrzymane przez 3 lata, tj. do 30 września 2026 r.). Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2020 r., podało także CIR.

  (ISBnews)

 • 12.10, 16:33MG: Wartość polskich inwestycji w SSE to ponad 19 mld zł 

  Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Wartość polskich inwestycji zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) wzrosła do 19,4 mld zł na koniec ubiegłego roku z 7,2 mld zł zanotowanych na koniec 2006 roku, poinformowała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. Na koniec czerwca br. wartość wszystkich inwestycji w strefach wyniosła ponad 106 mld zł.

  "Na 2105 ważnych obecnie zezwoleń w strefach, polskie firmy mają 1047 zezwoleń, tj. prawie 50%. W samym 2015 roku wydano 136 zezwoleń z których 80 dotyczyło polskich przedsiębiorstw, których realizacja przyniesie co najmniej 3,26 mld zł inwestycji i ponad 3700 nowych miejsc pracy" - powiedziała dziennikarzom Antoniszyn-Klik.

  Według danych Ministerstwa Gospodarki (MG), na koniec czerwca br. wszyscy inwestorzy zainwestowali w SSE ponad 106,9 mld zł i utworzyli prawie 230 tys. nowych miejsc pracy. W sumie na terenach stref pracuje ponad 310 tys. osób.

  "20 listopada zostanie złożony kolejny projekt nowelizacji ustawy o strefach ekonomicznych. Zaczęły się już prace nad nim. Współpracujemy m.in. z NCBiR, gdyż zależy nam szczególnie na wsparciu podatkowym innowacyjnych projektów, które mogłyby znaleźć się w strefach" - zapowiedziała wiceminister.

  Podkreśliła, że ze szczególną uwagą resort podchodzi do wspierania małych i średnich firm, które chcą inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. "Strefy mogą i są wsparciem dla MSP, a nie tylko dla dużych koncernów. Małe i średnie firmy już korzystają z wielu ulg podatkowych wchodząc do SSE" - dodała.

  Jak podał resort w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", do końca września 2015 roku realizowanych było 38 umów (obok 10, które zostały zakończone w latach 2013-2014), które przyniosą ponad 7,2 mld zł nakładów inwestycyjnych oraz przyczynią się do powstania prawie 14,2 tys. nowych miejsc pracy. W ramach tych umów jest 5 polskich firm.

  MG podało również, że trwają prace nad kolejnymi 18 umowami w ramach tego programu. Pełna realizacja wszystkich inwestycji przyniesie ponad 1,1 mld zł nakładów inwestycyjnych oraz 3 tys. nowych miejsc pracy. W ramach tych projektów są 3 polskie firmy: Indykpol, KGHM i Ciech.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 10:07Siemoniak: Starajmy się, by SSE mogły działać bezterminowo 

  Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Warto doprowadzić do tego, by specjalne strefy ekonomiczne funkcjonowały bezterminowo, uważa wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

  "Warto podjąć temat tego, by specjalne strefy ekonomiczne funkcjonowały bezterminowo" - powiedział Siemoniak podczas konferencji w Wałbrzyskiej SSE, cytowany w komunikacie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

  Siemoniak zaznaczył, że chciałby, aby powstała szeroka koalicja zarządów stref i samorządowców, która będzie lobbować za bezterminowym działaniem SSE. "Walczymy o miejsca pracy, rywalizujemy z innymi państwami, a strefy są właściwym narzędziem, by zwiększać szanse Polski w tej rywalizacji" - ocenił wicepremier.

  W spotkaniu brał również udział prezes PAIiIZ Sławomir Majman, który poinformował, że w tym roku Agencja zakończyła już 33 projekty inwestycyjne, dzięki którym powstanie 7 100 nowych miejsc pracy, głownie w przemyśle samochodowym.

  W 2013 r. rząd zdecydował (przyjmując odpowiednie rozporządzenie) o wydłużeniu okresu funkcjonowania 14 SSE o 6 lat - do końca 2026 r.

  (ISBnews)

 • 14.09, 10:46Eurocash: Sieć abc chce powiększyć się o 200-300 sklepów do końca roku  

  Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Sieć sklepów abc - należąca do grupy Eurocash - planuje powiększyć się do końca 2015 roku jeszcze o 200-300 sklepów i tym samym zrealizować zakładane plany rozwojowe, poinformował w rozmowie z serwisem ISBhandel rzecznik prasowy Grupy Eurocash Jan Domański.

  "Na koniec pierwszego kwartału do sieci abc należało 7 001 placówek. Pierwsze półrocze zamknęliśmy liczbą 7 206, a w chwili obecnej pod szyldem abc działa ich 7 282. Warto podkreślić, że drugi kwartał w rozwoju sieci jest zawsze słabszy, zatem realny pozostaje do zrealizowania zakładany plan 500-600 przystąpień do sieci abc w roku 2015" - powiedział Domański w rozmowie z ISBhandel.

  abc to jedna z najprężniej rozwijających się sieci na rynku. Średnio rocznie przystępowało do niej 300-500 nowych sklepów, 2014 był pod tym względem rekordowy - sieć zyskała 860 nowych punktów.

  Grupa Eurocash to jedna z największych polskich grup zajmująca się hurtową i detaliczną dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG).

  Na koniec I półrocza 2015 roku do grupy Eurocash należało: 172 hurtowni Eurocash Cash&Carry, 7 206 sklepów zrzeszonych pod marką abc, 1 022 sklepów zrzeszonych pod marką Delikatesy Centrum oraz 4 400 sklepów zorganizowanych przez spółki zależne od grupy Eurocash: Lewiatan, Groszek, Euro Sklep, PSD (Partnerski Serwis Detaliczny).

  (ISBnews)

 • 15.04, 08:12AHK: Polska po raz 3. z rzędu najlepszą lokalizacją inwestycji w regionie CEE 

  Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Polska po raz trzeci z rzędu została uznana za najlepszą lokalizację inwestycyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z 10. Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowa (AHK), przeprowadzanej wśród zagranicznych inwestorów, którą opublikowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

  "Co warte podkreślenia, 96% ankietowanych firm, potwierdza, że ponownie wybrałoby Polskę na kraj lokalizacji inwestycji, gdyby podejmowały one aktualnie taką decyzje" - powiedział dyrektor generalny AHK Polska Michale Kern, cytowany w komunikacie.

  Wyniki jubileuszowej ankiety AHK pokazują, że zagraniczni inwestorzy są zadowoleni z obecności w Polsce. 95% badanych mówi o dobrej lub zadowalającej sytuacji w swoich firmach. Z kolei 88% badanych firm zamierza zwiększyć lub pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce, podano w materiale.

  Niezmiennie największym atutem Polski, obok członkowska w UE, jest kapitał ludzki. Zagraniczni inwestorzy wysoko cenią sobie również jakość kształcenia akademickiego w Polsce. Innymi powodami do dumy są stabilność polityczna, czy poprawa infrastruktury.

  "Jednym z głównych zadań dla Polski na najbliższe lata jest dostosowywanie kierunku edukacji do potrzeb rynku. Polskie uczelnie przestają jedynie produkować studentów, a zaczynają dostosowywać swoje oferty do potrzeb rynku. Swoją uwagę skupiamy również na rozwoju szkolnictwa zawodowego, o które tak często zabiegają zagraniczni inwestorzy" - powiedziała dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska - Haponik, cytowana w komunikacie.

  Natomiast, zdaniem ankietowanych, wśród priorytetów polityki gospodarczej Polski na rok 2015 są: poprawa efektywności administracji, dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej oraz reforma finansów publicznych.

  (ISBnews)
   

 • 02.12, 14:05Rząd zmienił granice Mieleckiej SSE, liczy na 5,7 tys. nowych miejsc pracy 

  Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i liczy, że dzięki zmianom  utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  W znowelizowanym rozporządzeniu przewidziano włączenie do obszaru strefy gruntów o powierzchni 110,0546 ha i wyłączenie z niej terenu o powierzchni 12,1917 ha. Po zmianach powierzchnia mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1460,8493 ha. Grunty, o które zwiększana jest powierzchnia strefy, nie znajdują się w obszarze Natura 2000.

  "Objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych w Głogowie Małopolskim, Rzeszowie i Rejowcu Fabrycznym umożliwi powstanie nowych inwestycji. Chodzi o przygotowanie infrastruktury pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Inwestycja będzie realizowana w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Ocenia się, że utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, co wpłynie korzystnie na gospodarczy rozwój tych regionów" - czytamy w komunikacie.

  Zgodę na włączenie nowych terenów do strefy wyraziły już właściwe terytorialnie rady miast i gmin. Zmiana granic uzyskała pozytywną opinię zarządów województw: podkarpackiego i lubelskiego, podano także.

  SSE Euro-Park Mielec - pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna - powstała w Mielcu w 1995 r. na gruzach wielkiej fabryki lotniczej. Składa się z 25 podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, głównie w województwie podkarpackim. Posiada również swoje podstrefy w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim, śląskim oraz małopolskim.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 20:00Skanska: nowe przepisy o rękojmi przyczynią się do poprawy standardu wykonawstwa 

  Warszawa, 29.10.2014 (ISBnews) - Wejście w życie 25 grudnia br. nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących mieszkania na rynku pierwotnym, dając dwa dodatkowe lata na wykrycie ewentualnych usterek budynku. Według dyrektora ds. marketingu i komunikacji w Skanska Residential Development Poland Jakub Zagórskiego nowe przepisy przyczynią się do podniesienia standardów wykonawczych.

  "Wejście w życie nowelizacji przepisów o rękojmi zwiększy bezpieczeństwo kupujących. Nie zmienia to wiele w przypadku sprawdzonych deweloperów, którzy oferują budynki dobrej jakości. Nowe przepisy podniosą poprzeczkę wszystkim firmom mieszkaniowym, tak by w całym kraju zwiększyć standardy wykonawcze. Nie chodzi tylko o drobne usterki, które mogą się zdarzyć i w takim wypadku naturalną rzeczą jest ich naprawa przez dewelopera, ale o konstrukcję budynku i ukryte wady, które mogą wpłynąć na komfort życia czy nawet bezpieczeństwo" - skomentował Zagórski, cytowany w komunikacie.

  25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), która wprowadza m.in. pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Dodatkowo, do końca października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia do ustawy deweloperskiej dodatkowych zapisów chroniących nabywcę nieruchomości mieszkaniowych.

  "Dziś uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nowego mieszkania wygasają po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia i zgłoszenia nieprawidłowości przez nabywcę w terminie 30 dni od ich zauważenia, co do zasady deweloper ma obowiązek usunąć je na własny koszt, chyba że nie powstały one z powodów istniejących w lokalu już przed sprzedażą. Przedłużenie okresu objętego uprawnieniami z tytułu rękojmi o 2 lata ma dodatkowo chronić konsumentów" - czytamy dalej.

  Na przepisy dotyczące rękojmi klient może powołać się w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy zaobserwuje wady przyczyniające się do zmniejszenia wartości i użyteczności domu (np. nierówne podłogi, uszkodzone instalacje, nieszczelne okna, zardzewiałe obróbki blacharskie). Deweloperowi można również zgłosić problemy związane np. z niekompletnością lokalu (brak drzwi, okien, instalacji uzgodnionych w umowie) czy brakiem określonych właściwości (w tym niezgodny z umową rozkład bądź powierzchnia pomieszczeń, użycie innych materiałów niż określone w umowie itp.).

  „Przepisy chronią również dewelopera doprecyzowując, że chodzi tylko o wady, które zaistniały w chwili wydania lub zawarcia umowy sprzedaży" - dodał Zagórski.

  Deweloper nie jest więc odpowiedzialny za błędy powstałe później, np. z winy firmy wykończeniowej. Przywileje z tytułu rękojmi dotyczą też części wspólnej nieruchomości. Mieszkańcy będą mieli 5 lat na zgłoszenie ewentualnych usterek, licząc od podpisania pierwszej umowy przenoszącej własność lokalu w danym obiekcie, czyli od dnia zawiązania wspólnoty mieszkaniowej.

  Z nowych przepisów będą mogły skorzystać tylko te osoby, które podpiszą umowę deweloperską lub przedwstępną już po 25 grudnia 2014 r. a także po tej dacie odbiorą mieszkanie od sprzedającego, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)