ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 02.10, 13:15Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada wzrost akcyzy na alkohol o 15% 

  Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) – Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada wzrost podatku akcyzowego od alkoholu etylowego o 15%, od wyrobów tytoniowych o 5% i od suszu tytoniowego o 5%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

  W związku z tym "przewiduje się, że cena butelki wódki (1/2 litra, 40 proc. mocy) wzrośnie o ok. 1,80 zł (z VAT-em)" - czytamy w komunikacie.

  Jak wyjaśnia CIR, projekt ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2014 r. Zawarte w nim rozwiązania mają charakter komplementarny i dopełniają przyszłoroczny projekt budżetu, zapewniając jego prawidłową realizację.

  (ISBnews)

 • 02.10, 13:04Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada m.in. zamrożenie płac w budżetówce 

  Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) – Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawy okołobudżetowej), przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. W zakresie świadczeń oraz wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych proponowane jest m.in. utrzymanie płac osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i zamrożenie płac w budżetówce.

  Najważniejsze propozycje zmian w świadczeniach oraz wynagrodzniach w sektorze finansów publicznych to: 

  - utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie roku 2013. Oznacza to, że nie wzrosną również uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów;

  - zamrożenie maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Do ustalenia maksymalnych wysokości wynagrodzeń ww. osób będzie się przyjmować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2009 r.;

  - zamrożenie na poziomie 2013 r. wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych (zamrożenie płac w „budżetówce");

  - zamrożenie na poziomie 2013 r. funduszu wynagrodzeń bezosobowych w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych;

  - zamrożenie na poziomie 2013 r. funduszu świadczeń socjalnych (w zakładowym funduszu – kwotą podstawową będzie 2.917,14 zł).

  Jak wyjaśnia CIR, projekt ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2014 r. Zawarte w nim rozwiązania mają charakter komplementarny i dopełniają przyszłoroczny projekt budżetu, zapewniając jego prawidłową realizację.

  (ISBnews)

 • 02.10, 08:55Euler: Liczba upadłości wzrosła r/r do 66 firm we wrześniu 

  Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) – Sądy poinformowały o upadłości 66 firm we wrześniu (wobec 58 rok wcześniej), podał Euler Hermes Collections na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Łącznie liczony ostatni znany obrót tych firm wyniósł ok. 1,5 mld zł przy analogicznie łącznie liczonym zatrudnieniu ok. 4,2 tys. osób.

  "Od początku roku opublikowano informację o upadłości 713 przedsiębiorstw wobec 681 w ciągu trzech kwartałów 2012 roku (wzrost o blisko 5%)" - czytamy w informacji.

  Wśród ogłoszeń o upadłościach dominują te dotyczące firm średnich i mniejszych, ale zatrudniających stosunkowo dużo osób - aż 12 firm z tej liczby zatrudniało ponad 100 osób. Wciąż upada wielu hurtowników - wśród nich m.in. dystrybutorzy odzieży i obuwia. Budownictwo nie notuje jeszcze poprawy - świadczą o tym także upadłości firm zarządzających procesem inwestycyjnym, sprzedażą mieszkań czy projektowych (5 upadłości we wrześniu), podał Euler Hermes.

  Firma zwraca uwagę, że postępowania układowe są wciąż "na fali" - stanowią już 1/3 ogłoszeń o upadłości w minionym miesiącu; najczęściej porozumienie z wierzycielami osiągają firmy o większym w tym gronie obrocie.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 18:02Kalendarium ISBnews 

  ŚRODA, 2 października

  --13:00: Konferencja prasowa Banku Gospodarstwa Krajowego nt. programu gwarancji de minimis

   

  CZWARTEK, 3 października

  -- Kongres Netii "Biznes to Rozmowy"

  --11:30: Konferencja prasowa PHN i Hochtief Development Poland

  --13:00: Konferencja prasowa PGNiG i PGE GiEK nt. współpracy

  --14:00: Seminarium: Szanse inwestycyjne w Chile

  --Ostatni dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

   

  PONIEDZIAŁEK, 7 października

  --9:00: Konferencja "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki"

 • 01.10, 15:05Rząd przyjął projekt noweli ustawy o VAT, utrzymujący wyższe stawki do 2016 r. 

  Warszawa, 01.10.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Projekt ten wprowadza zapowiadane już utrzymanie podwyższonych stawek VAT do końca 2016 r.

  "Projekt przewiduje utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT (23 proc. i 8 proc.). (…) Utrzymanie do 2016 r. obecnych stawek VAT ma służyć ochronie zagrożonej nierównowagi budżetu państwa. Równowaga budżetowa i stabilność finansów publicznych są wartościami konstytucyjnymi o priorytetowym charakterze, w związku z tym wprowadzone zmiany są w pełni uzasadnione" - głosi komunikat.

  CIR przypomina, że przyjęta w kwietniu 2013 r. "Aktualizacja programu konwergencji na rok 2013" oraz "Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2013-2016" zakładały utrzymanie aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie.

  "Przedłużenie obecnych stawek wynika z potrzeby ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, jak również słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych ograniczającej wzrost gospodarczy" - tłumaczy CIR.

  Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót to poprzednich poziomów w 2014 r., jednakże już wiosną br. zapowiedział, że nie będzie to możliwe.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 14:42Rząd przyjął nowelę ustawy o finansach publ. wprowadzającą nową regułę wydatkową 

  Warszawa, 01.10.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Nowelizacja wprowadza nową regułę wydatkową o charakterze antycyklicznym, której wymagała od Polski Unia Europejska.

  "Wprowadzona zostanie stabilizująca reguła wydatkowa o charakterze antycyklicznym, która zapewni długookresową stabilność finansów państwa i będzie sprzyjać stabilności makroekonomicznej. To mechanizm, który w praktyce przyczyni się do uzdrowienia finansów publicznych i określi dopuszczalny wzrost wydatków sektora publicznego" - czytamy w komunikacie.

  Nowa reguła ograniczy wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych do średniego tempa wzrostu PKB. W okresie dobrej koniunktury wydatki będą rosły wolniej niż PKB, a w okresie spowolnienia gospodarczego - szybciej, tłumaczy CIR.

  "W sytuacji nadmiernej nierównowagi finansów publicznych włączy się zapisana w tej regule automatyczna korekta tempa wzrostu wydatków. Korekta ta będzie jednak zawieszona w razie prognozowanego silnego spowolnienia gospodarczego, gdy nierównowaga finansów publicznych nie okaże się alarmująca. Polityka fiskalna będzie prowadzona w sposób antycykliczny i przewidywalny. W efekcie zwiększy się stabilność wzrostu gospodarczego, a także poprawi konkurencyjność gospodarki i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw" - napisano dalej w komunikacie.

  Nowa reguła zastąpi obowiązującą tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową oraz dotychczasowe sankcje przewidziane po przekroczeniu przez państwowy dług publiczny 50% PKB, przypomina CIR.

  "Stabilizująca reguła wydatkowa o charakterze antycyklicznym nakłada ograniczenia na poziom wydatków publicznych. Jej zakres jest znacznie szerszy od obwiązującej dyscyplinującej reguły wydatkowej - obejmuje wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych z wyłączeniem wydatków w pełni finansowanych ze środków unijnych i EFTA oraz wydatków jednostek, które nie mają zdolności do generowania wysokich deficytów, co stanowi około 90% wydatków sektora" - wyjaśniono w materiale.

  CIR podkreśla, że wprowadzenie nowej reguły "zmieni zasadniczo" prowadzenie polityki fiskalnej. Chodzi o nałożenie wiążącego prawnie limitu na poziom około 2/3 wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych.

  "Przestrzeganie limitu przyczyni się do osiągnięcia w średnim okresie wyniku nominalnego na poziomie MTO (średniookresowego celu budżetowego, przyjętego obecnie na poziomie minus 1% PKB). Pozwoli też w dłuższym okresie zredukować dług publiczny znacznie poniżej progu konstytucyjnego (60% PKB) i utrzymać deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych znacząco poniżej 3% PKB (ograniczenie wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)" - napisano też w komunikacie.

  Po raz pierwszy regułę tę wykorzystano – pomocniczo – przy opracowywaniu budżetu państwa na 2014 r.

  W lipcu wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski zapowiadał, że znowelizowana ustawa o finansach publicznych, z nową regułą wydatkową, która zastąpi regułę wydatkową i próg ostrożnościowy 50% w relacji długu do PKB, powinna zacząć obowiązywać do połowy września. Wówczas rząd przyjął założenia do tej nowelizacji.

  Resort finansów zapowiadał w lipcu, że nowa reguła będzie określała maksymalny limit wydatków sektora (oprócz wydatków niewielkich jednostek, które nie są prawnie zdolne do generowania wysokich deficytów oraz wydatków w pełni finansowanych ze środków unijnych), nie będzie zaś ograniczała konkretnych wydatków publicznych.

  (ISBnews)

   

 • 27.09, 18:44Rząd zaklada spadek długu publicznego w latach 2014-17 poniżej 48% PKB 

  Warszawa, 27.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017", przedłożoną przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Rząd zakłada wzrost PKB w przyszłym roku na poziomie 2,5%, w 2015 r. 3,8%, a w dwóch kolejnych 4,3%. Natomiast państwowy dług publiczny m. in. w wyniku reformy OFE spadnie z 54,8% PKB w roku 2013 do 46,2% w roku 2017, nie przekraczając od 2014 r. poziomu 48% PKB.

  "'Strategia' oraz zawarte w niej prognozy długu publicznego uwzględniają dane przyjęte w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., w tym planowane zmiany w systemie emerytalnym, które wpłyną znacząco na zmniejszenie poziomu długu publicznego w 2014 r., a w latach następnych będą ograniczać jego przyrost. W 2014 r. nastąpi znaczący spadek długu przede wszystkim na skutek przeniesienia do sektora publicznego obligacyjnej części aktywów OFE" - czytamy w komunikacie.

   Według szacunków, całkowite zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu finansowania dodatkowych potrzeb pożyczkowych związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem OFE, wyniosło na koniec 2012 r. 279,4 mld zł i stanowiło 17,5% PKB. Oznacza to, że dług z tytułu OFE stanowił ponad 30% całego długu publicznego. Zmiany w systemie emerytalnym spowodują skokowe obniżenie długu publicznego w 2014 r.

  "W 'Strategii- uwzględniono m.in. następujące założenia makroekonomiczne: realny wzrost PKB w 2014 – 2,5% w 2015 r. – 3,8%, w 2016 i 2017 r.– 4,3%. (...) Inflacja: 2014 r. – 2,4%, od 2015 r. do 2017 r. – 2,5%" - czytamy dalej. 

  W dokumencie przyjęto, że państwowy dług publiczny w roku 2013 wyniesie 899,5 mld zł (54,8% PKB), w roku 2014 – 810,9 mld zł (47,1% PKB), w roku 2015 – 875,5 mld zł (47,8%. PKB), w roku 2016 – 920,9 mld zł (47,1% PKB), a w·roku 2017 – 964,9 mld zł (46,2% PKB).

  Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa:wyniosą: rok 2013 – 42,7 mld zł (2,60% PKB),rok 2014 – 36,2 mld zł (2,10% PKB), rok 2015 – 35,4 – 37,0 mld zł (1,94-2,02% PKB), rok 2016 – 37,9 – 39,5 mld zł (1,94-2,02%. PKB), rok 2017 – 41,2 – 43,0 mld zł (1,97-2,06% PKB).

  "Przyjęta przez rząd 'Strategia' jest kontynuacją strategii przyjętej w 2012 roku. Utrzymano w niej główny cel, jakim jest minimalizacja kosztów obsługi długu w dłuższym okresie, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ryzykiem. Kontynuowane będą dotychczasowe zadania dotyczące zwiększenia płynności, efektywnościi przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz podjęte nowe, związane z kolejnym etapem konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych" - poinformował CIR.

  „Strategia" przewiduje, że w latach 2014-2017: utrzymane będzie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów w taki sposób, by zminimalizować koszty obsługi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przyjętych poziomów ryzyka i ewentualnego wpływu na politykę pieniężną; głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa będzie rynek krajowy; udział długu w walutach obcych wzrośnie przejściowo (w 2014 r.) w następstwie umorzenia nabytych od ZUS obligacji Skarbu Państwa do ok. 35-37%, by w kolejnych latach obniżać się – docelowo poniżej 30%.

  "W polityce emisyjnej priorytetem będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i rynku euro i dolara amerykańskiego; średnia zapadalność długu krajowego powinna być zwiększona do ok. 4,5 roku (o ile będzie to możliwe z punktu widzenia popytu i poziomu rentowności w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości), a średnia zapadalność długu Skarbu Państwa będzie utrzymywana na poziomie nie niższym niż 5 lat" - podsumowano w dokumencie.

  W ocenie rządu zagrożenia dla realizacji „Strategii" związane są m.in. z innym niż zakładany scenariuszem sytuacji makroekonomicznej, np. wolniejszym wzrostem PKB, wyższymi stopami procentowymi czy wahaniami kursu walutowego. Zagrożenia mogą również mieć związek z sytuacją międzynarodową, np. wolniejszym wzrostem gospodarczym w Europie i USA czy odpływem kapitału pożyczkowego na inwestycje na rynkach bazowych. Realizacji „Strategii" może zagrozić ponadto nadmierny wzrost relacji długu publicznego oraz długu general government do PKB.

  (ISBnews) 

 • 27.09, 18:31Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na 2014 r. zakładający 2,5% wzrostu PKB 

  Warszawa, 27.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2014 rok zakładający wzrost gospodarczy na poziomie 2,5% oraz 47,7 mld zł deficytu budżetu centralnego, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. Są to wartości zgodne z projektem przyjętym wstępnie na początku tego miesiąca.

  "Projekt budżetu państwa na 2014 r. zakłada, że dochody wyniosą 276.912.224 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 324.637.369 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 47.725.145 tys. zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody – 77.957.123 tys. zł i wydatki – 78.348.825 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 391.702 tys. zł)" - głosi komunikat.

  Zgodnie z wcześniejszą wersją, wzrost PKB planowany jest na 2,5% w porównaniu z 1,5% w 2013 r.

  "Przy opracowaniu bazy podatkowej zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB o 2,5%; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%; nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5%, spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1%, wzrost spożycia prywatnego o 4,6% (w ujęciu nominalnym)." - czytamy dalej.

  Rząd planuje m.in., że dochody podatkowe wyniosą 276.912.224 tys. zł,, a wydatki 324.637.369 tys. zł.

   (ISBnews)

 • 27.09, 18:01Kalendarium ISBnews 

  PONIEDZIAŁEK, 30 września

  -- Capital Markets Day (Neuca, Ambra,Enel-Med)

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kw.

  --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym za II kw.

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za wrzesień

   

  WTOREK, 1 października

  --09:00: Konferencja ABC Data nt. nowego tableta marki Colorovo City Tab

  --09:00: Markit opublikuje dane o PMI Polski za wrzesień

  --10:30: Śniadanie prasowe Fortum

  --11:00: Konferencja Work Service nt. 1. edycji raportu Barometr Rynku Pracy

  --14:00: Konferencja IBM SmartCamp

  --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

   

  CZWARTEK, 3 października

  -- Kongres Netii "Biznes to Rozmowy"

  --14:00: Seminarium: Szanse inwestycyjne w Chile

  --Ostatni dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

   

  PONIEDZIAŁEK, 7 października

  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych

   

  PIĄTEK, 11 października

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień

   

  PONIEDZIAŁEK, 14 października 

  -- VI Kongres Bankowości Detalicznej w Warszawie I dzień

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za wrzesień

   

  WTOREK, 15 października

  -- VI Kongres Bankowości Detalicznej w Warszawie II dzień

  -- II Konferencja: Rynek obligacji Polski

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za wrzesień

  --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

   

  ŚRODA, 16 października

  --14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu

  --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień

 • 27.09, 14:30Tusk: Rząd przyjmie dziś budżet na 2014 r. bez zmiany podstawowych parametrów 

  Warszawa, 27.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjmie dziś ostateczną wersję budżetu, w której nie będzie zmian podstawowych parametrów w porównaniu do wersji przyjętej wstępnie na początku września, wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

  "Dziś na posiedzeniu rządu przyjmiemy budżet, wszystko jest uzgodnione. Zmiany wobec pierwszej wersji są nieznaczne. Jeśli dobrze pamiętam, zmieniono szacunek, jeśli chodzi o dochody z BGK i przeznaczenie tych większych wpływów na budowę dróg. To jest chyba ok. 400 mln zł" - powiedział Tusk dziennikarzom w Sejmie.

  "Uściślony zostanie także wieloletni program zbrojeniowy, chodzi o przygotowanie rezerwy na rok 2014. Ale to nie zmienia wartości, które są. Jeśli chodzi o podstawowe parametry nie przewidujemy żadnych zmian" - dodał premier.

  Rada Ministrów przyjęła 6 września projekt budżetu na 2014 r., zakładający 47,7 mld zł deficytu. Dochody budżetu państwa wzrosną w 2014 r. nominalnie o 0,3% (wobec znowelizowanego planu na br.) do 276,51 mld zł. Wzrost PKB zapisano w projekcie na 1,5% w 2013 r. i 2,5% w 2014 r.

  (ISBnews)

   

 • 26.09, 17:22Piechociński: W przyszłym tygodniu program energetyki jądrowej do konsultacji 

  Sopot, 26.09.2013 (ISBnews) – W przyszłym tygodniu Ministerstwo Gospodarki przedstawi do konsultacji społecznych i międzyresortowych Polski program energetyki jądrowej, poinformował minister gospodarki Janusz Piechociński.

  „Wczoraj zakończyłem prace w resorcie i położymy na stół w przyszłym tygodniu do konsultacji społecznych i konsultacji  międzyresortowych Polski program energetyki jądrowej, gdzie stawiamy przed opinią publiczną, nie tylko przed rządem docelowy mix energetyki Polski  z udziałem węgla kamiennego, brunatnego" - powiedział Piechociński podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. 

   

  Wczoraj prezes PGE EJ1 Aleksander Grad powiedział, że Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, iż do końca tego roku rząd przyjmie Program polskiej energetyki jądrowej i wówczas przedstawi harmonogram działań dotyczących pozyskania inwestora strategicznego dla budowy elektrowni atomowej. W jego ocenie projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie.

  Kilka dni temu KGHM Polska Miedź, PGE, Tauron Polska Energia oraz Enea w wyniku prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej parafowały umowę wspólników. KGHM, Tauron oraz Enea nabędą po 10% udziałów w PGE EJ1 od PGE.

  (ISBnews)

 • 26.09, 16:57Bielecki: Na OFE może zdecydować się połowa Polaków 

  Sopot, 26.09.2013 (ISBnews) – W ocenie Jana Krzysztofa Bieleckiego, szefa rady gospodarczej  przy premierze, na przekazywanie środków na przyszłą emeryturę do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zdecyduje się połowa Polaków. Fundusze emerytalne mają przyszłość w Polsce i są potrzebnym instrumentem, podkreślił Bielecki

  „Znając polskie charaktery, myślę, że 50% takich osób się znajdzie" – powiedział Bielecki dziennikarzom  w kuluarach Europejskiego Funduszu Nowych Idei, pytany jaka część Polaków zdecyduje się na OFE z myślą o swojej przyszłej emeryturze.

  „Myślę, że to założenie takie bardzo szacunkowe , że kilkadziesiąt procent osób pozostanie w tym systemie to wystarczający transfer netto do funduszy, żeby miały w dalszym ciągu zasilanie służące ich rozwojowi" – powiedział Bielecki.

  W jego ocenie fundusze emerytalne mają przyszłość w Polsce i są potrzebnym instrumentem rynku kapitałowego, w związku z tym rozwiązania ws. systemu emerytalnego nie będą zakładały niczego innego jak realizację tego strategicznego celu.

  Zaznaczył jednak, że prawdopodobnie potrzebna będzie zmiana toku myślenia PTE i OFE i inne podejście do biznesu.

  „Dotychczas to był biznes gwarantowany, bo ryzyko było niskie, a dochodowość wysoka. Być może trzeba trochę zmienić tok myślenia i byłoby bardzo dobrze gdyby głos w tej debacie, która niewątpliwie się rozpocznie w momencie kiedy rząd zrobi przedłożenie projektu do Parlamentu  i otworzy się na konsultacje był poszukujący rozwiązania do przodu." – powiedział Bielecki.

  Dodał, że teoretycznie konsultacje powinny rozpocząć się do końca tego miesiąca, ale termin ten może się nieco opóźnić.

  Wczoraj premier Donal Tusk powiedział, że rząd pracuje nad projektem reformy emerytalnej i dopuszcza pewne łagodzenie swojej propozycji, przedstawionej we wrześniu. Natomiast w czwartek dodał, że Polacy powinni móc wybierać, czy kierują środki na przyszłą emeryturę do ZUS, czy do OFE co dwa, trzy lata. 

  (ISBnews)

 • 26.09, 13:02KE pozywa Polskę do Trybunału ws. przepisów dot. bezpieczeństwa komórek ludzkich 

  Warszawa, 26.09.2013 (ISBnews) - Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich, podała Komisja w komunikacie. Chodzi tu w szczególności o komórki rozrodcze, tkanki zarodkowe i tkanki płodu.

  "Komisja podjęła dziś decyzję o wniesieniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Polsce, gdyż ta nie przestrzega przepisów UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich" - głosi komunikat.

  Komisja tłumaczy, że tkanki i komórki ludzkie, takie jak szpik kostny, ścięgna, komórki jajowe i rogówka, są wykorzystywane w opiece zdrowotnej do celów leczenia wielu różnych chorób i urazów u ludzi. Przeszczepianie tkanek i komórek potencjalnie stwarza ryzyko przenoszenia chorób. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów UE, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo tkanek i komórek od momentu ich pobrania do momentu przeszczepienia. Taki właśnie cel przyświeca dyrektywie 2004/23/WE i dyrektywom wykonawczym.

  "Polska w niepełny sposób transponowała przepisy odpowiednich dyrektyw. Państwo to nie stosuje bowiem przepisów dyrektywy dotyczących jakości i bezpieczeństwa do trzech kategorii tkanek i komórek objętych przepisami unijnymi: do komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i tkanek płodu. Mimo że kwestia przeszczepiania tkanek i komórek jest regulowana prawem krajowym, Polska nie zgłosiła Komisji żadnych zakazów ani ograniczeń dotyczących wspomnianych kategorii" - czytamy dalej.

  Dnia 25 stycznia 2013 r. Komisja wystosowała do Polski uzasadnioną opinię, prosząc o uzupełnienie transpozycji odpowiednich dyrektyw. Polska do tej pory nie wywiązała się z tego obowiązku, mimo wielu wezwań Komisji w tej sprawie, zaznacza KE.

  (ISBnews)

   

 • 26.09, 12:42KE pozywa Polskę do Trybunału ws. obniżonych stawek VAT m.in. na sprzęt medyczny 

  Warszawa, 26.09.2013 (ISBnews) - Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze stosowaniem obniżonej stawki VAT na sprzęt medyczny i towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, podała Komisja w komunikacie.

  "Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niezgodnym z prawem objęciem obniżoną stawką podatku VAT sprzętu medycznego przeznaczonego do użytku ogólnego i produktów farmaceutycznych" - głosi komunikat.

  Zgodnie z unijną dyrektywą VAT, państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny i pozostałe urządzenia, jeśli ten sprzęt i urządzenia spełniają dwa warunki. Muszą być one przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności i muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne.

  Według Komisji, Polska wykroczyła poza dopuszczalny zakres ulgi, stosując obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny przeznaczony do użytku ogólnego, jak na przykład sprzęt używany w szpitalach, oraz niektóre nielecznicze produkty farmaceutyczne, takie jak środki dezynfekujące i produkty do pielęgnacji (produkty spa).

  "Komisja skierowała również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce za niezgodne z prawem stosowanie obniżonej stawki VAT do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z unijnymi przepisami w sprawie VAT obniżoną stawkę VAT można stosować tylko do towarów i usług wymienionych w sposób wyczerpujący w odpowiednim wykazie. Dyrektywa nie zezwala Polsce na stosowanie obniżonej stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, ponieważ one we wspomnianym wykazie się nie znajdują" - podano także w komunikacie.

  Według Komisji, polskie przepisy wykraczają zatem poza założenia dyrektywy w sprawie VAT. Unijne przepisy w zakresie stawek VAT muszą być restrykcyjne przestrzegane i interpretowane w formie uzgodnionej i jednogłośnie przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie UE.

  (ISBnews)

   

 • 26.09, 07:28Grad: Projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie 

  Sopot, 26.09.2013 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, że do końca tego roku rząd przyjmie Program polskiej energetyki jądrowej i wówczas przedstawi harmonogram działań dotyczących pozyskania inwestora strategicznego dla budowy elektrowni atomowej, poinformował prezes PGE EJ1 Aleksander Grad. Projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie.

  "Jesteśmy teraz w tzw. dialogu wstępnym, natomiast wszystkie kwestie formalne będą uruchamiane dopiero wtedy, kiedy cały projekt [ energii jądrowej] zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. Najpierw poczekamy na przyjęcie tego programu, a później będziemy podawali swoje kalendarze" - powiedział Grad w kuluarach Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI).

  "Bazuję na tym i cieszę się z tych zapowiedzi ze strony pełnomocnika rządu pani minister [Hanny] Trojanowskiej, że w tym roku ten program będzie przyjęty" - dodał.

  Grad poinformował, że projekt budowy elektrowni jądrowej nie będzie wymagał zapisów w budżecie.

  "Budżetu państwa do tego projektu w ogóle nie trzeba angażować. Są pewne wydatki, które są związane ze zorganizowaniem administracji, dozoru jądrowego i one już są w budżetach, również Polskiej Agencji Atomistyki. Pomoc państwa w takich projektach wszędzie na świecie zawsze była i bez tego wsparcia takich projektów się nie zrealizuje, ale nie chodzi o pomoc w postaci finansowej, czysto zapisów budżetowych. Potrzebna jest konstrukcja rynku energii w wymiarze długoterminowym, bo to jest projekt na dziesięciolecia. Są potrzebne pewne reguły na rynku, które w dłuższym okresie pozwolą zabezpieczyć stronę przychodową tego typu przedsięwzięć" - powiedział.

  Grad podkreślił, że udziały strategicznych inwestorów na świecie w takich projektach wynoszą między 25% a 30% - można więc sobie wyobrazić zaangażowanie inwestora strategicznego, który również kapitałowe zaangażuje się w takie przedsięwzięcie w Polsce.

  "Jeżeli do tego dołożymy jeszcze agencje kredytów eksportowych krajów pochodzenia inwestorów, to widać, że można ten projekt spiąć i to jest bardzo realne i prawdopodobne"- powiedział.

  Były minister skarbu podkreślił, że dzisiaj w energetyce spinanie finansowania dla energetyki jądrowej czasami jest dużo łatwiejsze niż dla węgla, czy dla gazu i to widać po zachowaniu instytucji finansowych.  Grad nie odpowiedział na pytanie, jaką kwotę musiałby wyłożyć inwestor strategiczny, aby ten projekt "spiął się".

  "W zależności od tego, jaki udział i warunki zaproponuje inwestor będzie podjęta decyzja o wyborze. Dostawców technologii na świecie jest raptem kilku. To, co nas cieszy, to to, że wszyscy, którzy mogą być potencjalnym dostawcą technologii są tym projektem zainteresowani" - zaznaczył.

  Kilka dni temu KGHM Polska Miedź, PGE, Tauron Polska Energia oraz Enea w wyniku prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej parafowały umowę wspólników. KGHM, Tauron oraz Enea nabędą po 10% udziałów w PGE EJ1 od PGE.

  Agnieszka Morawiecka

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 20:49Tusk: Rząd pracuje nad reformą emerytalną, niewykluczone, że złagodzi stanowisko 

  Sopot, 25.09.2013 (ISBnews) – Rząd nadal pracuje nad reformą systemu emerytalnego i niewykluczone, że złagodzi swoje stanowisko w tej sprawie, wynika ze słów premiera Donalda Tuska.

  "Wielokrotnie rozmawiałem z premierem Buzkiem, w ogóle ze wszystkimi, którzy w sprawie OFE mają coś mądrego do powiedzenia. Z premierem Buzkiem mamy różne zdania na niektóre elementy tego problemu, ale my się o to nie kłócimy, tylko dyskutujemy. Ostatnio miałem okazję rozmawiać 3 godziny w cztery oczy z premierem Buzkiem o tym, jak dalej być ze sobą, różniąc się w tej sprawie. Życia mi nie ułatwił, ale pretensji nie mam" - powiedział Tusk w kuluarach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

  "Pracujemy" - odpowiedział na pytanie, czy rząd chce złagodzić swoje stanowisko w tej sprawie.

  Na początku września były premier Jerzy Buzek i były wicepremier Jerzy Hausner w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze napisali, że przyjęta przez rząd propozycja dotycząca zmian w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) prowadzi do demontażu drugiego kapitałowego filara systemu emerytalnego.

  Podkreślili, że czują się współodpowiedzialni za reformę emerytalną, wprowadzoną z końcem lat 90. i uważają, że była konieczna. Zgadzają się, że każda reforma wymaga monitorowania i ewentualnego wprowadzania korekt.

  Byli premierzy przypomnieli także, że dwa lata temu rząd Donalda Tuska zapewniał, że nie przeprowadzi demontażu drugiego filara.

  Rząd zaproponował wcześniej przeniesienie z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) portfeli obligacyjnych (co ma nastąpić w przyszłym roku), przy pozostawieniu portfeli akcyjnych bez zmian. Składka emerytalna ma wynosić 2,92% płacy brutto, a na podjęcie decyzji o tym, czy trafi ona do ZUS czy do OFE, ubezpieczeni będą mieli trzy miesiące od wejścia w życie ustawy (plus 3-miesięczne vacatio legis). Jednocześnie o połowę mają zostać obniżone opłaty w systemie emerytalnym.

  Agnieszka Morawiecka

  (ISBnews)

   

 • 25.09, 15:16KE: Polska może nie osiągnąć celów w zakresie działalności B+R do 2020 r. 

  Warszawa, 25.09.2013 (ISBnews) - Polski rząd może nie osiągnąć planowanego poziomu wydatków na badania i rozwój (B+R) w wysokości 1,7% PKB do 2020 r., napisała Komisja Europejska w raporcie na temat konkurencyjności polskiej gospodarki.

  "Choć reformy zmierzają we właściwym kierunku, wydatki na R+D są niskie, na poziomie 0,77% PKB (średnia UE to 2,03%). Szczególnie niskie są wydatki biznesu na B+R - ok. 0,23% w porównaniu do ponad 1% w UE" - głosi raport.

  Komisja zwraca uwagę, że w Polsce wydatki na B+R w sektorze technologicznym są niskie, a zmiany strukturalne skoncentrowane są na sektorach w mniejszych stopniu wymagających R+D.

  "Biorąc pod uwagę ostatni poziom wyników, osiągnięcie celu na 2020 rok w wysokości 1,7% będzie trudne. W najbliższym czasie wydatki mają wzrosnąć ze względu na oczekiwane skutki napływu funduszy strukturalnych 2014-2020" - czytamy dalej.

  KE przypomina też, że w tegorocznym wydaniu wskaźnika innowacyjności UE (Innovation Union  Scoreboard), Polska spadła do najniższej kategorii. W latach 2008-2012 jej innowacyjność poprawiała się o 0,4% rocznie, co było trzecim najsłabszym wynikiem w UE.

  Według tego wskaźnika, Polska ma dobre wyniki jedynie w obszarze zasobów ludzkich, zaś w niemal wszystkich pozostałych plasuje się poniżej średniej.

  "Największe problemy to słabe działania w zakresie innowacji wśród większości firm, ograniczona komercjalizacja B+R oraz brak więzi pomiędzy innowatorami i biznesem, szczególnie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Najwięcej innowacyjnych spółek działa w sektorze farmaceutycznym i w ubezpieczeniach" - napisała także Komisja.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 17:59Przegląd informacji ze spółek 

  Podmioty zależne Echo Investment - "Echo – SPV 7" oraz Mena Investments - dokonały emisji 10-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, podała spółka w komunikacie. Obligacje zostały objęte przez FIZ-y, których certyfikaty są w posiadaniu Echo.

  "Dziewiąta – Czerwona Torebka spółka akcyjna", spółka zależna Czerwonej Torebki, zawarła z For Logix umowę o świadczenie usług logistycznych, podała spółka w komunikacie. Spółka szacuje wartość umowy w okresie pięciu lat na 400 mln zł.

  Spółki zależne Atlas Estates Limited - Capital Art Apartments AEP i Zielono AEP – zawarły z Unibepem umowę na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego przy ul. Giełdowej 4 w Warszawie o wartości 13,55 mln zł netto, podał Atlas w komunikacie.

  Zarząd Grupy Żywiec podjął uchwałę o nabyciu od spółki zależnej - Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z o.o. aktywów w postaci praw do znaków towarowych następujących marek piw Grupy Żywiec: "Żywiec", "Warka", "Tatra", "Specjal", "Strong", "Królewskie", za łączną kwotę 1.990,8 mln zł netto. W ocenie zarządu, przeniesienie do spółki praw do tych znaków towarowych pozwoli na lepsze zarządzanie nimi i efektywniejsze monitorowanie ich rozwoju.

  Action został bezpośrednim dystrybutorem produktów Zelmera i Lenovo Storage Division, podała spółka w komunikacie.

  Komputronik rozszerza ofertę produktową pod marką Accura i planuje stworzenie modelowych salonów marki, podała spółka w komunikacie.

  KSG Agro i jego chińscy partnerzy, Xinjiang Production and Construction Corps, China National Corporation for Overseas Economic Cooperation and China-Ukraine International Engineering Cooperation Association Limited pracują nad umową o współpracy w zakresie realizacji projektu mającego na celu instalację systemów nawadniania kroplowego na powierzchni 3 tys. ha w 2014 roku, podało KSG Agro w komunikacie. Spółka nie zamierza i nie ma prawa do sprzedaży ziemi cudzoziemcom.

  Grupa kapitałowa 4Fun Media podpisała umowę o współpracy z firmą doradczą Capital One Advisers. W ramach realizacji strategii rozwoju spółki polegającej na budowaniu mocnej pozycji w mediach cyfrowych oraz dywersyfikacji źródeł przychodu, doradca będzie poszukiwał i wspomagał realizację interesujących projektów w tych obszarach, poinformowały 4Fun Media w komunikacie.

  Ursus zawarł z etiopską spółką Metals and Engineering Corporation of Adama Agricultural Machinery Industry umowę na dostawę ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych do ciągników. Wartość umowy wynosi 90 mln dolarów, poinformowała spółka w komunikacie.

  Notowana na NewConnect spółka Good Idea "nie wyklucza" pozyskiwania kapitału na inwestycje w drodze emisji papierów wartościowych, czytamy w "Strategii Rozwoju Good Idea S.A. 2013-2015". Spółka planuje nakłady na inwestycje kapitałowe na poziomie 0,6 mln złotych rocznie i nakłady na inwestycje w nieruchomości na poziomie 5 mln zł.

  Zarząd Grupy Żywiec zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5,00 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki, poinformowała spółka w komunikacie.

  Polskie Koleje Górskie (PKG) nabyły 75% akcji spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka (KGJK) za 49,7 mln zł, podała spółka w komunikacie. Sprzedającym były PKO Bank Polski i Grupa PZU.

  Oferta spółki PUT Intercor, warta 49,78 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą na dokończenie budowy odcinka autostrady A1 od węzła Świerklany do granicy z Czechami, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Katowice w komunikacie. Oferta Intercor była jedyną złożoną.

  Zakłady Mięsne Henryk Kania zawarły przedwstępną umowę nabycia od Fresh Investment 100% udziałów w Staropolskich Specjałach, podała spółka w komunikacie. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uprzednie nabycie przez Fresh Investment wszystkich udziałów w Staropolskich Specjałach do 30 czerwca 2014 roku.

  Nakłady inwestycyjne na rewitalizację Stoczni Remontowej Nauta (SR Nauta) w Gdynii wyniosą ok. 18 mln zł, poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) w komunikacie. Do końca roku w stoczni powstanie tam 200 nowych miejsc pracy, a docelowe zatrudnienie to 600 pracowników.

  Zarząd PKP jest oburzony listem otwartym przedstawicieli związków zawodowych w PKP Cargo, w którym "podważane są intencje przeprowadzenia przejrzystego i prowadzonego zgodnie z prawem procesu upublicznienia spółki PKP Cargo na GPW", podała spółka w komunikacie. Wskazuje, że proces upublicznienia PKP Cargo jest prowadzony "zgodnie z prawem, za zgodą i wiedzą ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Cały proces jest prowadzony w oparciu o najlepsze praktyki i z zachowaniem szczególnej dbałości o przyszłość spółki, pracowników i zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa".

  Telewizja Polska S.A. (TVP), w okresie styczeń-sierpień 2013 r., zanotowała dodatni wynik finansowy brutto na poziomie 82 tys. zł. Rezultat ten jest lepszy zarówno od planowanego (o 12,5 mln zł), jak i zeszłorocznego, w analogicznym okresie, gdy strata wyniosła 140,2 mln zł, podał nadawca w komunikacie. Przychody z abonamentu w okresie I-VIII wzrosły o 22,3% r/r.

  Meridian Properties N.V., zarejestrowana w Holandii spółka typu REIT koncentrująca się na inwestowaniu i aktywnym zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi w krajach CEE, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty nowych akcji wartych do ok. 170 mln euro oraz debiutu na GPW w terminie do połowy października, podała spółka w komunikacie.

  Enea złożyła oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Infovide-Matrix umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów (ISOK) obejmującego system bilingowy i system CRM, podało Infovide w komunikacie. Infovide uważa odstąpienie od umowy za bezskuteczne.

  Polimex-Mostostal ustalił termin składania ofert na spółki zależne Torpol i Energop na początek października, ustalił "Parkiet". Gazeta podała, że przedstawiciele Polimeksu potwierdzili te terminy.

  Po tym, jak władze ukraińskie ograniczyły import gazu z Rosji i szukają nowych kierunków zaopatrzenia, RWE oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) starają się o możliwość dostarczania Ukrainie gazu, który otrzymują z Rosji, dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".

  Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Bankiem Pekao umowę dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł, podała spółka w komunikacie. Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych.

 • 23.09, 18:05Kalendarium ISBnews 

  WTOREK, 24 września

  --10:00: Konferencja prasowa Narodowego Banku Polskiego nt. prezentacji nowych banknotów obiegowych

  --10:00: Konferencja prasowa GUS nr. sytuacji społ.-gosp. w sierpniu, m.in. dane o bezrobociu i sprzedaży detalicznej

  --11:00: Publikacja raportu Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2013 EY i ­Ekstraklasa SA 

  -- III Forum Funduszy Inwestycyjnych "Rzeczpospolitej"

  -- CEE M&A and Private Equity Forum 2013

  -- Property Forum 2013 - I dzień

   

  ŚRODA, 25 września 

  -- 9:30: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego nt. postaw konsumentów wobec kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie

  --10:00: Spotkanie prasowe Pioneer Investments Management nt. bieżącej sytuacji na rynkach finansowych

  -- Konferencja TMT Finance & Investment CEE

  -- Property Forum 2013 - II dzień

  -- Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie - I dzień

   

  CZWARTEK, 26 września

  --10:00: Debiut spółki e-Kancelaria na rynku głównym GPW

  --10:00: NBP opublikuje Raport o rynku pracy – II kw. 2013

  --11:00: Konferencja prasowa ZBP nt. publikacji wskaźnika Pengab oraz raportu NetB@nk

  -- Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie - II dzień

   

  PIĄTEK, 27 września

  --14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za I półr.

  -- Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie - III dzień

  --Posiedzenie rządu ws. budżetu na 2014 r.  
   

  PONIEDZIAŁEK, 30 września

  -- Capital Markets Day (Neuca, Ambra,Enel-Med)

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kw.

  --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym za II kw.

  --14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych za wrzesień

 • 20.09, 14:46Senat przyjął nowelę ustawy o usługach płatniczych, opłata interchange max. 0,5% 

  Warszawa, 20.09.2013 (ISBnews) - Senat RP jednogłośnie poparł projekt zmiany ustawy o usługach płatniczych, który wprowadzi obniżkę opłaty interchange do 0,5% w połowie 2014 roku. Obecnie wysokość opłaty interchange w Polsce to ok. 1,3%, średnia w Unii Europejskiej to 0,5 – 0,7 %.

  "Cieszymy się, że nikt nie ma wątpliwości co do potrzeby regulacji kwestii opłat interchange w Polsce - Sejm przyjął tę ustawę jednogłośnie, a teraz Senat. Ostatnim krokiem jest podpis Prezydenta i nie mamy wątpliwości, że również poprze te zmiany" - powiedział prezes Polskiej Izby Handlu, Waldemar Nowakowski, komentując decyzję Senatu. 

  Ostatnim krokiem do wejścia w życie ustawy jest podpis Prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

  Według nowych, przepisów stawka opłat interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,5% wartości transakcji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od stycznia 2014 r., ale dostosowanie do nich może potrwać do połowy przyszłego roku. 

  (ISBnews)